fbpx

เหตุผลบอกว่า..ทำไมคนจีน ถึงทำมาค้าขึ้นรวยไว

1. คนจีน รั ก ษ า สัจจะเยี่ ยงชีวิต

พวกเขาเชื่อว่า..ไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไรก็ตาม

พวกเขาจะมี นิสัยหนึ่งที่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าเลยก็ คือ สั จ จ ะในการทำงานหรือการดำรงชีวิต

เขาถือว่าการ รั ก ษ า คำพูด พูดคำไหนเป็นคำนั้น เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสดี ๆ ในชีวิต ที่นำทางพวกเขาไปสู่ความร่ำรวยได้

2. เพราะเขารู้จักกระจายความเสี่ ยง

เราจะเห็นว่าได้คนจีนที่เป็นนักธุรกิจนั้น พวกเขาไม่ได้เอาเงินไปกระจุกไว้ในที่ๆเดียว

แต่พวกเขามีการกระจายความ เ สี่ ย งแบ่งไปลงทุนในรูปแบบอื่น ๆด้วย เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วนในกิจการอื่น รวมถึงการลงทุนหรือขยายกิจการในต่างประเทศ

เพราะหากเกิดปัญหากับธุรกิจหลัก ก็ยังมีรายได้จากทางอื่นอยู่

3. รู้จักเปลี่ยนแปลงและต่อยอด

เป็นเรื่องธรรมดาของการค้าที่จะต้องเจอคู่แข่งมากมาย แต่ว่า… พวกเขาไม่ได้มองแบบนั้น

เขามองว่าในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาสทางธุรกิจของตัวเอง อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นก่อนกันนั่นเอง

4. ยึดมั่นเรื่องการค้าขาย

คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากอาชีพค้าขายหรือ ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว ไม่ใช่รับราชการหรือเป็นลูกจ้างประจำ

เราจะเห็นได้ว่า เมื่อคนจีนอพยพหรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใดก็ตาม

พวกเขามักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมาเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขาย ด้วยความที่พวกเขาเชื่อว่า…

การค้าขาย คือ การลงทุนที่ดีที่สุดนั่นเอง

5.เขามักทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจต่างๆในหลายๆ อุตสาหกรรมโดยพวกเขามีคติว่า… ทำธุรกิจต้องทำเป็นคนแรก

อย่ าไปแข่งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว ความขยันในการคิดและค้นหาสินค้ามาขายก่อนใครๆ

ถือเป็นกลยุทธ์การค้าที่ทำให้เขามั่งคั่งได้ และกลายเป็นเจ้าของตลาดอย่ างมากมาย

6. ขยายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อย ๆ

พวกเขามักขยายกิจการตัวเองไปทีละนิด ทีละหน่อย ไม่เน้นเร่งรัด หรือรวดเร็วจนเกินไป

การทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันความผิ ดพล าดนั่นเอง อีกทั้งพวกเขายังคิดว่าการขยายที่รวด

เร็วจนเกินไป อาจเป็นการทำให้เงินทุนไปจมอยู่กับที่ ไม่งอกเงยคล้ายกับเป็นการทำ ล า ย ตัวเองมากกว่า ที่จะเรียกว่าเติบโต

7.ใช้เทคนิคซื้อเมื่ออิ่ม ขายเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่มักมีหัวธุรกิจที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ก็คือพวกเขารู้จักมองการณ์ไกล

และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสม แบบที่จะไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือโดยเด็ ดข าด

เราจะเห็นได้ว่า.. คนจีนมักชอบคิดโน่น ทำนี่ออกมาขายอยู่ตลอดซึ่งในช่วงแรก ๆ อาจขายไม่ได้เลย

แต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหาอันใด เพราะพวกเขาถือว่า อะไรที่เริ่มต้นมักย ากเสมอ

คนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัยแวดล้อมว่าธุรกิจไหนควรทำหรือธุรกิจไหนไม่ควรทำในพื้นที่นั้นๆ

จุดเด่นของคนจีนที่ทำให้ร่ำรวยก็คือ คิดแล้วทำอย่ างตั้งใจเพื่อขยายธุรกิจ ทั้งยังทำอย่ างเป็นระบบด้วย

8. ขยัน ประหยัด และอดทนมาก

ความร่ำรวยของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการที่พวกเขามีนิสัยที่ขยันขันแข็ง

พร้อมทำงานและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ ประหยัดอดออมด้วย

จึงทำให้มีพวกเขาเงินก้อนได้เร็วขึ้นกว่าคนทั่วๆไป

9. คนจีนสอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

พวกเขาจะสอนลูกหลานว่าเมื่อมีเงินอย่ าเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้

และต้องมีส่วนที่เก็บไว้สำหรับขยายธุรกิจด้วย การขยายธุรกิจแบบคนจีนนั้นใช่ว่า..จะโตแบบพรวดพราด

แต่เขาจะค่อย ๆ ขยาย จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสามบางทีหากไม่แน่ใจ เขาก็จะยังไม่ลงทุนขยายกิจการ

10. ไม่จำเป็นอย่ ามีหนี้สูญ

เราจะเห็นได้โดยทั่วไปตามร้านค้าปลีก ที่มักมีภาพล้ อเลียนระหว่างพ่อค้าเงินสดกับพ่อค้าเงินเชื่อ

เหมือนคำแบบไทยๆที่คุ้นเคยกันดีว่า “จ่ายสด งดเชื่อเบื่อท ว ง”

นั่นคือ ลักษณะของการค้าขายแบบจีนที่ไม่ต้องการให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่ มักใช้ระบบเงินสดไม่ใช่เงินเชื่อหรือเงินผ่อน

คนจีนมีความเชื่อว่าการเป็นหนี้นั้น ทำให้เสี ยเวลาในการทำธุรกิจมากกว่าเดิมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเลย