fbpx

8 ข้อเสียเรื่องแ ย่… ควรเข้าใจ ของการเป็นคนใจดีเกินไป

การเป็นคนดีมากเกินไป ใช่ว่ามันจะดีนะ มันมีแต่ทำให้ตัวเองเดื อ ด ร้ อ น และต้องมานั่งเสี ยใจทีหลัง

1. ห่วงคนอื่น มากกว่าจนลืมตัวเอง

บุคคลเหล่านี้ จะเป็นคนใจดีที่พ่วงความสงส ารมาด้วย เพราะเป็นพวก อดทนเห็นคนลำบๅกไม่ได้

จนเธอต้องวิ่งพุ่งเข้าไปหาพร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยตัวเองตลอด และนี่ไม่ใช่เรื่องดีอะไร

แต่มันเป็นเรื่องที่อาจ ส่งผลให้เธอลืมตัวเอง ลืมครอบครัว ลืมคนใกล้ชิดไปเลย ถ้าหากเป็นแบบนี้

2. กลืนไม่เข้า คายไม่ออก

หลายครั้งที่ความใจดีของเธอ ก็ทำให้เธออึ ดอั ด กลื นไม่เข้าคายไม่ออก เพราะไม่สามารถบอกปัด

ปฏิเสธใครได้ แบบนี้คือตัวเธอ ไม่ได้เกิดมาเพื่อตัวเองแล้วเหมือนเธอเกิดมา เพื่อเป็นของคนอื่นไปแล้ว

อะไรทำนองนั้น

3. ต้องเหนื่ อยกับปัญหา ที่ตัวเองไม่ได้สร้าง

แม้ในบางครั้ง ความใจดีก็ทำให้เธอต้องคอยมาเหนื่อยกับเรื่อง ที่ไม่ใช่ของตัวเอง คือ มันเป็นปัญหาของคนอื่น

แบบนี้มันไม่ใช่แค่เหนื่ อ ยกายนะและมันก็ทำให้เธอเ ห นื่ อ ยใจไปด้วย แ ย่เลยแบบนี้

4. คิดแต่ว่าคนอื่นจะไม่พอใจ

เพราะความใจดีของคุณ มันจะส่งผลต่อคุณในอนาคต เพราะช่วยเหลือคนอื่น จนติดเป็นนิสั ยไปแล้ว

มันกลายเป็นว่า…หากวันไหนไม่ช่วย ก็จะทำให้รู้สึกเหมือน คนอื่นต้อง มองเธอไม่ดี

และมันเป็นความคิดที่แ ย่ เพราะต้องมาเหนื่ อ ยกับปัญหาของใคร ไม่รู้

ต้องมาแคร์ความรู้สึกคนอื่น จนไม่ได้ดูตัวเองเลย

5. ตกที่นั่งลำบ าก

เพราะความใจดี ที่ทำให้ไม่ว่าใครก็เข้ามารุมล้อม คุณเองก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือตลอด

จนบางครั้งก็ลืมไปว่า…การมอบความช่วยเหลือมันอาจย้อนกลับมาทำร้ า ยตัวเอง

และคนใกล้ชิดทีหลังได้ เพราะทุกคนอาจจะต้องเข้าไปตกที่นั่งลำบ ากเหมือนกันกับเธอ

หาทางหลุ ดพ้ นไม่ได้ ไม่มีทางห นี

6. ใจร้ ายเพราะปฏิเ ส ธ

หากเราที่เราไม่ปฏิเส ธใครเราก็จะเป็นคนใจดีอยู่ แต่หากเมื่อไหร่ที่เผลอปฏิเสธไปล่ะก็..

ภาพลักษณ์ ความใจดีที่สั่งสมมา มันจะหายไปเลย ขนาดไม่ได้ตั้งใจจะปฏิเสธมันก็มีเหตุผลมากพอ ที่จะปฏิเส ธ และก็ยังโดนมองไม่ดีเลย แ ย่จริงๆ

7. เก็บการ กระทำคนอื่นมาคิด จนเครี ย ด

เพราะเมื่อใจดี มันก็จะกลายเป็นคนแ คร์คนอื่นกว่าตัวเอง ทีนี้ไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไร คิดอะไร

ก็มักจะเก็บเอามาคิดตลอดเวลา ซึ่งแก้ไม่ได้ มันเป็นเหมือนสัญชาตญ า ณแห่งความใจดีของเธอไปแล้วไง

8. หมดประโยชน์ ก็หมดความรู้สึกไปด้วย

มีคนอยู่มากที่เข้ามาในชีวิตเราวนเวียนในชีวิตเรา เพราะแสวงผลประโยชน์จากเรา

คนพวกนี้เมื่อได้ประโยชน์เขาก็จะสะบัดก้นหายเข้ากลี บเมฆไปทันที โดยไม่มีแม้แต่คำ ลาอะไรเลย

แล้วจะโผล่มาอีก ก็ตอนที่มีปัญหๅ

หรือต้องการให้คุณช่วยเหลือเขานั่นแหละ