fbpx

6 ข้อดีการเป็นคนนิ่งๆ ไม่สุงสิง วุ่นวายกับใคร ทำให้ชีวิตสบายใจมากขึ้น

การได้อยู่เงียบๆ คนเดียวก็คือคำตอบที่ดีที่สุด

และสบายใจ ไม่วุ่นวาย และได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ

แบบว่าไม่มีใครมาขั ด ข ว างและก็ก ว นใจ…

ทำให้ตัวเองมีค่าแบบอากาศ นิ่งเฉยสัมผัสไม่ได้ แต่..ทุกคนข าดไม่ได้

และนี่ คือ 6 ข้อดีของการเป็นคนนิ่งๆ เงียบๆ

1. คนอื่นค าดเ ด าได้ ย า ก

การค าดเ ด าได้ ย า ก ทำให้คนมองเราไปอีกแบบ ก่อนที่เขาจะทำอะไรก็ จะคิดเยอะและมีความเ ก ร งใจเราอยู่

ดังนั้นนิ่งๆ ไว้ก่อน ทำให้รักษาระยะห่าง และมีความเกรงใจ ซึ่งกันและกัน

2. เก็บความรู้สึกเก่ง

คนนิ่งๆ ถือว่าจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดี เพราะอาจจะมีหนทางดีๆ เตรียมไว้เอาคืนที่ดีกว่า การ ด่ า

หรือ การใช้ความรุ นแ ร งด้วยก็ได้ ใครเป็นศั ต รูก็รับมือได้ด้วยลำบากแน่นอน

เพราะคนนิ่งๆ นี่อ่ า นความรู้สึก ย ากจริงๆ ทำให้มองไม่ออก เ ด าทางไม่ถูกเลยแหละ

น่ากลั วกว่าคนที่ชอบเหวี่ ยงชอบวินเยอะเลย

3. มีแต่คนเ ก ร งใจไม่กล้ายุ่ งด้วย

เนื่องด้วยจากเป็นคนนิ่งๆ จึง ย ากจะค าดเ ด า ทำให้ดูเป็นคนที่สุขุม เยื อกเย็น

ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่น คนส่วนใหญ่เลยขอไม่ยุ่งให้เกิ ดปัญหาจะดีกว่า

4. ชีวิตไม่ต้องเสี่ ยงกับด ร าม่ า

การเป็นคนที่พูดมากเผยความในใจเยอะ คนอื่นก็จะรับรู้เรื่องของเขาเยอะไปด้วย

มีอะไรก็โ พ สต์ลงในโ ซเชี ยล หรือ ระบายออกมาทางปาก โดยเฉพาะด้านแ ย่ๆ

เหมือนเป็นการระบายอารมณ์ได้ดีก็จริงแต่…มันก็จะนำพาความรู้สึกที่ไม่ดีที่มีคนเข้ามาอ่ า นเจอด้วยเหมือนกัน

แถมเสี่ ยงต่อการที่จะมีเรื่องราว มีประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิ ดข้อพิพ าท

ดังนั้นแล้วการเป็นคนเรียบๆไม่แสดงออกอะไรมากก็จะห ลี กเลี่ ยงปัญหาที่จะมีกับคนอื่นๆไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน

นับว่า… เป็นข้อดีที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่งเลย

5. ไม่ต้องวุ่นวายกับใครให้เหนื่อย

คนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆ เฉยๆ ไม่น่าสนใจ จึงไม่ค่อยตกเป็นเป้าสำหรับการ นิ น ท า

เพราะดูเป็นคนนิ่งๆ ดูน่าเ ก ร ง ข าม แบบนี้เรียกว่าคมในฝัก เสื อซ่อนเล็ บ หรือ

อะไรก็แล้วแต่ แต่คุณจะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครให้เหนื่อยใจเลยจริงๆ

6. ครองสติได้ดี

การที่เป็นคนนิ่งๆ เขาจะหยุดคิดอย่ างรอบคอบในทุกสิ่งก่อนที่จะทำอะไรไปเสมอ

การควบคุมตัวเองได้แม้ใน ย ามโ ก ร ธถือว่าเป็น ข้อดีมากเลยทีเดียว หากใจร้ อ น ข าดสติ

อาจเผลอทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรลงไปกลายเป็นการเข้าใจผิ ดกัน ทำให้สร้างศั ต รูโดยไม่จำเป็น

นี่แหละประโยชน์ของการเป็นคนนิ่งๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ตึ งเครี ยด

การนิ่งไว้ก่อนไม่ชิงโวยวาย อาละว าด ม าดดูเป็นผู้ดีและพร้อมรับกับสถานการณ์ได้เหมาะสมกว่ากันเยอะ

เรียกว่า..นิ่งสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหวจริงๆ

ขอบคุณ : bitcoretech