fbpx

คนใช้ชีวิตอยู่เป็น..เขาจะมีความคิด 5 แบบนี้

1 เลิกแคร์ เลิกสนใจ

เรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องใส่ใจบ้างก็ได้ คนเขาจะมองเรายังไง จะพูดถึงเราแบบไหน หรือวิจารณ์

การใช้ชีวิตของเราในทางที่ดีหรือไม่ดี เราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ใจอะไรมากนัก ชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าจะมาใส่ใจเรื่องที่ทําให้ไม่มีความสุข

เราจงใช้ชีวิตให้เป็นอยู่ให้เป็น อย่ าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่หรือคนที่ไม่ใช่อีกต่อไป

2.ก็จงปล่อยวาง อะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไป

อย่ าไปคิดอะไรมากมายกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ผ่านแล้วก็ให้ผ่านไป

อย่าเสียเวลากับเรื่องที่เคยเกิดขึ้น แม้แต่เวลาก็ยังเดินต่อไปไม่เคยหยุด อะไรที่จบไปแล้วก็จงทิ้งเป็นอดีตไป

เราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ ทําให้ตัวเองมีความสุขสร้างอนาคตให้ดี ในขณะที่เราจมอยู่กับอดีต จมอยู่กับความทุกข์นั้น

เราแค่อยู่ไปวันวันมันไม่ใช่การใช้ชีวิตเลย

การใช้ชีวิตมันหมายถึงการอยู่แบบมีความสุข

3.อะไรจะเกิดขึ้นก็จงก้าวต่อไป

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าหยุดที่จะก้าวต่อไป แม้จะผิดหวังจะสูญเสียก็จะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้ทันที

ไม่มีเสียเวลากับอดีต ไม่เสียเวลากับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้
จะมุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิต

สิ่งที่สําคัญคือต้องไม่มีอะไรมาหยุดเราได้

4. คิดบวกเอาไว้เสมอ

จงเชื่อมโยงทุกสิ่งที่ดีๆ เข้ากับความคิดบวกของคุ

เพราะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็เอาความคิดบวกมาเชื่อมโยงได้เสมอ

จงหาเหตุผลที่ทําให้เราขอบคุณที่มันเกิดขึ้นกับเรา

จงมองให้เห็นถึงสิ่งดีดีที่เราจะเรียนรู้ได้จากมัน

5. ทําตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

มากกว่าทําตามความคาดหวังของคนอื่น เราจงทําตามหัวใจตัวเอง อยากเป็นแบบไหน อยากเป็นอะไร

ก็จงทําในสิ่งที่ชอบ ไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้างชอบหรือสิ่งที่สังคมมองว่าดี
บางอย่างมันอาจจะดีสําหรับคนอื่น แต่มันไม่ได้ดีสําหรับเรา