fbpx

ข้อคิดดีมาก ใช้ชีวิตแบบคนจน…จะไม่มีวันจน (ใครไม่เคยจนมาก่อน ไม่รู้หรอกว่า…ความจน มันน่ า ก ลั วขนาดไหน)

“อยู่อย่างคนจน จะไม่มีวันจน”

ยังไม่รวย อยู่อย่างคนรวย จะไม่มีวันรวย

ดึงสติของตัวเองเอาไว้เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับใครบางคน ในหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ว่าหากใช้ชีวิตแบบคนจนคุณก็จะไม่มีวันจน

ซึ่งนี่คือคำพูดที่มีพ่อแม่หลายคนมักจะใช้สั่งสอนลูกอยู่เสมอเพราะว่า…คนสมัยก่อนนั้น ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างประหยัด

และผ่านความย ากลำบ ากมาจึงรู้ว่าถ้าหากใช้เงินอย่างฟุ่ มเฟื อ ย มากเกินไปก็จะไม่เหลือเก็บ

“ใช้ชีวิตแบบคนจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน”

เป็นคำพูดที่คนสมัยก่อนมักใช้สอนลูกหลาน คนสมัยก่อนจะประหยัดอาจจะเพราะ เคยผ่านความลำบากมาก่อน

แต่ ที่จริง! ก็ไม่น่าจะแบ่งว่าเป็นคนสมัยก่อนหรือสมัยนี้ เพราะเป็นเรื่องของปัจจัยบุคคลมากกว่า

เชื่อว่า…คนยุคใหม่เองก็มีไม่น้อยที่รู้จักใช้เงิน แบ่งเงินเก็บออมไม่จำเป็นว่า..มีมากต้องใช้มาก

เพียงแต่ด้วยความที่โลกเราอยู่ในยุคของทุนนิยมที่เน้นเรื่องของการบริโภคนิยมเป็นที่ตั้ง

ผู้คนเชื่อว่า…ความสุขจะเกิดขึ้นได้จากการใช้เงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินหรือเที่ยวก็เลยจัดกันเต็ม

(ไม่มีแล้วสำหรับคำว่า..ลำบากก่อนสบายทีหลัง )

เพราะต้องการสบาย ตั้งแต่วันนี้เลย ผู้คนในยุคนี้มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงิน เพื่อ ซื้ อ ค ว า ม สุ ข มากกว่าคนในอดีต

นี่เป็น “ความจริง” ที่ทุกคนก็รู้ดี ! เพียงแต่บางครั้งเราต้องเหมือนหยุดคิด หรือ มีเบรกตัวเองไว้บ้าง

การไป อ่ า น เจอประโยคที่เป็นข้อคิดหรือคติทำให้เราหยุดหันมาทบทวนพฤติ ก ร ร มของตัวเอง

ว่ามีอะไรที่มากหรือน้อยเกินไป แล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสมดุลมากขึ้น

เหมือนอย่างที่ชาวพุทธยึดเรื่องการเดินทางสายกลางน่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง มากกว่า

“บางคนที่ยังเรียกตัวเองว่า..ไม่มี หรือ จน อาจจะเถียงว่า” ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบจนก็ถูกบั ง คั บ

ให้ต้องมีชีวิตแบบจน ๆ อยู่แล้วล่ะ ถ้าความคิดเริ่มต้นของคุณ เป็นแบบนี้ แสดงว่า…คุณไม่รู้ถึงความหมายเบื้องลึก เบื้องหลังของข้อความนี้

นำไปคิดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิต มีบางคนบอกว่าเห็นคนเก็บขยะ เขา กิ น อ า ห า ร ถูก ๆ

ใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ เขาก็ยังคงจนอยู่ ส่วนเจ้าของร้านทอง กิ น อ า ห า ร ในภัตตาคารใส่เสื้อผ้าหรูราคาแพง

ก็เห็นเขาก็ยังรวยอยู่ ถ้าคุณคิดแบบนี้ก็แสดงว่า… ข้อความนี้คงไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะเอาไปคิดต่อได้

ชีวิตคนเราจะแตกต่างกันก็อยู่ที่ “ทั ศ น ค ติ” ในการมองชีวิต ที่แตกต่างนี้แหล่ะค่ะ

การเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมี ทั ศ น ค ติ ใ น เ ชิ ง บ ว ก เท่านั้นที่จะทำให้เราก้าวข้าม

กำแพงที่มีอยู่ในใจของตัวเราเองได้

“ใช้ชีวิตแบบจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน”

การใช้ชีวิตแบบคนจนไม่ได้หมายถึง ให้เราต้องไปตกระกำลำบาก กิน อ า ห า ร ราคาถูก ใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ ข าด ๆ

แต่หมายถึงเราต้องรู้จักเลือกกิน เลือกใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่กินทิ้งกินขว้าง หรือมีข้าวของมากมายเกินความจำเป็น

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น

“เราไม่จำเป็นต้องไขว่คว้า หาของเหล่านี้” มาเป็นเจ้าของให้ลำบากเลือกที่จะเป็น

และใช้ชีวิในแบบของตัวเองที่เหมาะสม กับ ฐานะและรายได้ของเราไม่สร้างหนี้แล้ว

เราก็จะไม่มีวันจนจริง ๆ ค่ะ ถึงเราจะไม่ได้มีมากเท่าคนอื่น แต่มั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่จนแน่ ๆ

การใช้ชีวิตแบบพอเพียง หรือ ในความหมายแบบจน ๆ นี่แหละ.. ที่จะบ่มเพาะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวของเราไป

เราจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราได้อะไรมาเพิ่ม มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมาก ๆตรงกันข้าม

ถ้าเราใช้ชีวิตเกินๆ อยู่ตลอดถึงเวลาที่เราต้องข าด มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีได้อย่างไรเปรียบเทียบง่าย ๆ

ถ้าเรา กิ น อ า ห า ร ในห้างทุกมื้อกับเลือกกิน 2-3 มื้อต่อสัปดาห์ มื้อไหนที่จะสร้างความสุข

และความประทับใจให้เราได้มากกว่ากันแถมเงินยังเหลือติดกระเป๋ามากกว่า อีกด้วย

ไม่จนกรอบก่อนสิ้นเดือนแน่ ถ้าวางแผนให้ดี ๆ นี่เป็นตัวอย่างง่าย ๆ

ใครไม่เคยจนมาก่อน ก็คงย ากที่จะรู้ว่า… “ความจน” มันน่ากลัวขนาดไหน

และนี่เอง ที่เป็นที่มาของสิ่งที่รุ่น พ่อ แม่ ปู่ ย่ า ต า ย า ย เรา พ ย า ย า ม สอนอยู่เสมอ แม้ว่า…

ปัจจุบันหลายคนจะต่อสู้จนกลายมาเป็นคนร่ำรวยได้แล้วก็ตาม ให้ลูกหลานรู้จักประหยัด

ไม่ฟุ่มเฟือยเป็นพื้นฐานไว้ก่อน จากนั้นที่สำคัญ คือ ต้องรู้จักคิดเพื่อต่อยอดสร้างความก้าวหน้าขึ้นไปให้ได้

ถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตแบบ “คนจน” ในความหมายที่ว่า.. คือให้ใช้จ่ายน้อยกว่า ที่หามาได้

“แบบนี้ไม่มีวันจน” แน่ ๆ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้เงินมากเกินกว่าที่หามาได้ เรียกว่า…ใช้เงินแบบคนรวยทั้งที่ไม่ใช่คนรวย คุณก็จะ “อยู่แบบจน ๆ” แบบนี้

และไม่มีวันเป็นคนรวยกับเขาได้

เชื่อสิคะ! ว่าคุณจะไม่มีวันจนค่ะ