fbpx

5 ข้อคิด คนสู้ชีวิตเพียงลำพั ง บอกกับตัวเองไว้แบบนี้

ทำงานทุกวัน เจอปัญหาในชีวิตมากมายก็อาจจะมีเหนื่ อยมีท้อบ้างแหละ มันเป็นเรื่องธรรมดา ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะมีวิธีรับมือกับความรู้สึกนั้นอย่ างไรได้บ้าง

1. อย่ าให้ใครมาบอกว่า “เราไม่เก่ง”

เมื่อเรามีอะไรที่ยังไม่เก่ง ก็ขอให้เรามองเห็นความไม่เก่ง นั้นด้วยตัวของเรา ไม่ต้องให้ใครมาบอก ค้นหาสิ่งที่เราไม่เก่งให้เจอยอมรับกับตัวเองว่าเราไม่เก่งทุกเรื่องเสมอไป

แล้วหาทางเพิ่มพูนความรู้ ทำตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อย ๆ

2. มองให้เห็นข้อดีของตัวเอง แล้วทำมันให้ดียิ่งขึ้น

หลังจากพิจารณาข้อเสียของตัวเองไปแล้วหันมามองข้อดีของตัวเราเองบ้าง ว่าเรามีอะไร

ดี… หรือมีอะไร “เด่น” จากนั้นดึงเอาศักยภาพของเราออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาสิ่งที่เราดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

3. พิสูจน์เรากับตัวเราเอง

ถึงจะมีคนยอมรับในตัวเรามากขนาดไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับเรายอมรับในตัวเองหรอก เมื่อพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นแล้ว ก็อย่ าลืมพิสู จน์กับตัวเองด้วยนะ

มองให้เห็นถึงข้ อ ด้ อ ย ของตนเองและพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น

4. เมื่อเราหยุด คนอื่นกำลังก้าวแ ซ ง

ในขณะที่เรากำลัง “หยุดอยู่กับที่” ยังมีคนอื่น ๆ อีกมากมายที่กำลังเดินหน้าต่อไปจากคนที่เคยเดินตามหลังเรา เขาอาจจะค่อย ๆก้ าวมาเสมอกับเรา

สุดท้ายก็อาจจะเดินแซง หน้าเราไปเลยถ้าเรายังหยุดนิ่ง ไม่มีการพัฒนาเ พราะโลกยังคงหมุนไปทุกวันและเวลาก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อย ๆ

เราจึงต้องพัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ

5. อนาคตที่ดี เริ่มต้นจากวันนี้

บางครั้งเราอาจตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราต้องทนเหน็ ดเหนื่อยทุ่มเททำงานหนัก หรือเรียนหนัก เราทำเพื่อใคร?

อะไรคือความใฝ่ฝันอะไรคือ แรงบันดาลใจ อะไรคือจุดหมายปลายทางของเรา คำถามนี้ตัวเราเองคงตอบได้ดีที่สุด

เมื่อเราตอบตัวเองได้แล้ว เราจะมองเห็นภาพในอนาคตของตัวเองว่าเราต้องการอะไร แบบไหน ในการก้าวไปสู่ความฝันนั้นต่อไป

 

ขอบคุณที่มา : ความสุข