fbpx

10 สิ่ง..กำลังเกิดขึ้น เลิกใช้เงินฟุ่มเฟือยได้แล้ว

1. เงิ นหาย ากมากขึ้น

เพราะเงิ นจะอยู่เหนือคน มากขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่นั้น จะทำทุกอย่ าง เพื่อให้ได้มันมาพวกเขาจะทำทุก อย่ างโดยไม่สนวิธี และไม่แคร์อะไร

2. การคอรับชั่น มากขึ้น

อะไรๆมันก็หาย าก ของก็แพงขึ้น คนจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเงิ น ทำให้เกิดการคอรับชั่น ตามมาไงล่ะ…

3. ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำ แทบจะไม่มีกิน มีใช้ ถ้าวางแผนการเ งินไม่ถูกลงทุนไม่เป็น คงต้องทำงานหนักไปทั้งชีวิต

4. เริ่มห่างไกลคำว่าอิสรภาพทางการเ งิน มากขึ้น

เช่นการมีรายได้เข้ามามากกว่าค่าใช้จ่าย แบบที่เราไม่ต้องทำงาน

เดิมทีการฝากเงิ น ธนาคารก็ยังพอมีดอ กเบี้ยเบี้ยบ้างนะ แต่ต่อไปเนี่ยหากเราลงทุนไม่เป็น

ดันไปซื้ อท รั พ ย์สินที่ไม่ได้สร้างรายได้แบบนี้ เราอาจต้องทำงาน ไปตลอ ดชีวิตคำว่า… อิสรภาพทางการเ งินคงไม่ได้เข้าใกล้แน่นอน

5. เงินจะหาย ากขึ้น เมื่อคนไม่จับจ่าย

หากดอกเบี้ยเงิ นฝากเท่ากับคนที่มีเงิ นฝากทั้งหมดไม่ได้ดอ กเบี้ยซึ่งปกติเงิ นที่งอ ก ออ กมา

จากในระบบดอ กเบี้ยมัน มีมากถึงแสนล้านบาทต่อปี คิดดูสิว่าเงิ นที่หายไป จะทำให้กำลังซื้อลดลงเพียงใดล่ะ

6. หลังจากยุคด อ กเบี้ย0เปอร์เซ็น อะไร ๆ ก็จะแย่ลงไปอีก

เพราะเ งิน มันล้นในระบบแต่เงิ นที่ล้น มันอยู่ในมือคนรวยไง

ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อย ที่มีอยู่ที่ไม่ค่อยใช้จ่าย และเมื่อ การใช้จ่ายน้อย ของก็ขา ยไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่

คนก็ตกงานเพราะระบบการเงิ น มันเป็นอะไรที่ซับซ้อน มากเมื่อมันล้มคือมันก็ล้มไป ทั้งระบบ

7. ครอบครัวจะแตกไม่รักกันเหมือนก่อน

ยุคก่อนๆ พ่อทำงาน แม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกท่าน ยังสามารถทำได้แต่มายุคนี้พ่อและแม่ ทำงาน

และทำโอทีต่อจนดึก มันยังแทบไม่เพียงพอใช้จ่ายเวลาที่มีให้ครอบครัวก็ น้อยลงไม่มีเวลาอบรมลูก

ปัญหาในสังคมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

8. คนแก่อาจต้องกลับมาทำงาน

เดิมทีมีเ งินเก็บเป็นก้อน ที่มากพอจะเก็บกินดอ กเบี้ยได้เรื่อยๆและพอเงิ นฝากนั้น มันไม่ มี ด อ กเบี้ยแล้ว

ก็ใช้จ่ายเงิ นไปเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมา ทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเอง ให้ได้

ไม่เป็นภาระคนอื่นเขา

9. เงิ นเฟ้อมากขึ้น

มีบางคนยังไม่รู้ว่า เ งินเฟ้อแฝง ก็คือค่าครองชีพการที่ด อ กเบี้ยเงิ นฝากไม่มีไม่ได้ แปลว่า…

ค่าครองชีพจะไม่เพิ่มเพราะจากที่ผ่าน มา ในอ ดีตเราก็ได้เห็นแล้วว่า..

ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น เ งินที่เรามีคุณค่า มันจะน้อยลง และไม่สามารถฝากเ งินกินด อ กเบี้ยเหมือนก่อนได้แล้ว

10. สินท รั พ ย์ต่างร า ค าจะไม่ลดลง

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า คน มีเงิ นไม่มีเหตุผล ที่จะถือเงิ นสด ง่ายๆเลย

คือเ งินจะไหลออกจากธนาคารที่ไม่มี ด อ กเบี้ย ไปอยู่ในสินทรัพย์ที่มันให้ผลตอบแทนสูงกว่า

เช่น ลงทุนในกองทุน ลงทุนหุ้น ที่ได้เ งินปันผลแทนดอ กเบี้ย ลงทุนอสังหาที่ให้ค่าเช่า

และคนที่ถือครองท รั พ ย์สินพวกนี้ไว้ เขาไม่คิดจะปล่อยขา ยออ กมา มันจึงเป็นเหตุผล

ให้ร า ค าสินท รั พ ย์ สูงเกินเอื้อมสมัยก่อน ทำงานไม่กี่ปี ก็ซื้ อบ้านได้แล้วแต่มาดูทุกวัน นี้ล่ะสิผ่อน 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียว ที่ดินก็ยังไม่ใช่ของเราอีก

ที่มา noonna