fbpx

(เขียนไว้ดีมาก) ถ้าอย ากมีความสุขในชีวิต อ ย่ าคิดเป็นหัวหน้าคน

แจ๊คหม่ามหาเ ศ ร ษ ฐี ระดับโลก ที่ทุกคนเคยได้ยินชื่อ เ สี ย ง ครั้งหนึ่งถูกเชิญให้ไปบรรย ายในหัวข้อ การเป็นผู้นำ

แจ๊คหม่าได้เผยแนวคิดของตนเองที่ว่า… อ ย่ าริคิดเป็นหัวหน้า หากอย ากมีความสุข

ซึ่งได้สอนถึงแนวทาง การเป็นผู้นำ หรือ การเป็นหัวหน้าว่า การเป็นผู้นำ

และการเป็นหัวหน้านั้น แท้จริงแล้ว ควรมีบุคลิกทัศนะคติ และการวางตัว ในบทบาทหน้าที่อ ย่ างไร

ซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็นใหญ่มาดูกันเลย ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อจะได้นำไปสำรวจ และปรับใช้ให้ได้ เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับตนเอง

1. การเป็นผู้นำไม่ได้สนุกอย่ างที่คิด

แจ๊คหม่ามีพนักงานในบริษัทนับหมื่นๆคน แม้ว่า… เขาจะมีการบริหาร ที่ดูเหมือนง่าย

แต่ในสายต าคนทั่วไปชีวิตของเขา ไม่ได้เรียบง่ายอ ย่ างที่คิด จน มีประโยคเด็ดออกมาว่า..

หากอย ากมีชีวิตที่มีความสุข อย่ าริคิดเป็นหัวหน้า เพราะชีวิตเต็มไปด้วย ความกดดัน หากเกิดข้อผิ ดพลาดขึ้น มา คุณจะต้องแสดงออ ก ถึงความเป็นผู้รับผิ ดชอบ

และต้องรีบแก้ไขโดยทันที อ ย่ าโยนความผิ ดให้ลูกน้องเด็ดข า ด

2. คุณต้องคอยผลักดันผู้คน

เมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ปัญหา ที่มีความย ากลำบาก แจ๊คหม่า มีคำแนะนำ คำให้กำลังใจที่ติดหูว่า…

แม้วันนี้มันจะแย่ และพรุ่งนี้จะยิ่งแย่ลงไปอีก แต่วันข้างหน้า มันจะกล า ยเป็นสิ่งสวยงาม การเป็นผู้นำ

คุณต้องสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับลูกทีม เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่แย่ๆไปได้ โดยการไม่ยึดติกับอ ดีต

ทำให้รู้ว่า..พรุ่งนี้ก็สามารถทำให้เป็นวันที่ดีสำหรับเราได้ การเป็นหัวหน้าคนไม่ได้ง่ายอ ย่ างที่คิด

ไม่ใช่แค่การเดินชี้นิ้วสั่ง ลูกน้องไปวันๆ แต่คุณต้องมีความรู้ และความสามารถ มีความใส่ใจกับลูกทีมของคุณทุกคน

เพื่อที่จะให้งานของคุณนั้น ทำงานให้เกิดผลประโยชน์ และประสิทธิภาพมากที่สุด

3. คุณต้องมีความรัก

การเป็นหัวหน้า ควรมี 3 สิ่งด้วยกัน ประกอบด้วย IQ,EQ และ LQ

เชื่อว่า… ณ ที่นี้คงรู้จัก IQ ความฉลาดทางปัญญา กับ EQ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นอ ย่ างดี

ส่วน LQ นั้น คือความรักการที่เราเป็นหัวหน้าคนนั้น คุณจะต้องมีความรัก ให้กับลูกทีม ให้กับพนักงานของคุณพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ มากที่สุด

เพราะพวกเขาเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้ การควบคุมของตัวคุณเอง

เพราะฉะนั้นการที่มีความรัก เป็นสิ่งที่สำคัญในหล า ยๆครั้ง หัวหน้ามักไม่ได้เป็นที่ยอมรับ จากคนภายในทีม เนื่องจากข า ดความรักความใส่ใจ

และความเข้าใจ จึงทำให้การทำงาน เป็นไปอ ย่ างย ากลำบาก ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ

และความราบรื่น ก็เป็นไปได้ย าก การเป็นหัวหน้า หรือความเป็นผู้นำนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งที่ได้รับหากแต่ขึ้นอยู่กับความน่าเคารพ น่านับถือของลูกทีม ที่มีให้ต่อคนๆนั้นจะเป็นผู้นำได้ อ ย่ างไร

หากไม่มีใครเดินต ามคุณ จะเป็นผู้นำได้ ก็ต่อเมื่ออย ากมีคนเดินต ามคุณ

ที่มา.. yakrookaset