fbpx

6 วิธี เคลียร์หนี้ที่ไปยืม…เพื่อน หรือญาติพี่น้อง

6 วิธี เคลียร์หนี้ ที่ไปยืมมา…ด้วยความจำเป็น กับเพื่อน หรือญาติพี่น้อง ด้วย 6 วิธี นี้

เพราะการมีหนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต การที่คุณหยิบยืมเงินจากผู้อื่นนั่นเท่ากับว่า คุณได้รับโอกาสต่อลมหายใจออกไปแล้ว

ที่สำคัญเมื่อตัวเองได้รับความช่วยเหลือก็จงอย่าสร้างความเดื อด ร้ อนให้คนอื่นและพย ามย ามใช้คืนดังนี้

1. ปรับพ ฤ ติ ก ร ร มสิ้นคิดบางอย่างลง

ถ้าแม้คุณจะมีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจความผิ ด พล าดที่เกิ ดขึ้นในอดีต

แต่ถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนพ ฤ ติ กร รมตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย

แล้วคุณก็ไม่อาจหลุ ดพ้ น จากวังวนนั้นแน่นอน จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้

คุณต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างมาก

2. บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเงินที่เหลือจากการจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

นั้นอย่างเดียว คุณควรจะวางแผนการเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงินที่ได้เพิ่มมานั้น

คุณควรจะวางแผนดีๆว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่างไรส่วนไหนเก็บ ส่วนไหนกันไว้ใช้หนี้

คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

3. พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิ บยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญๅติ

การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน พูดความจริง

คนที่จะช่วยเหลือ จึงจะทราบสถานการณ์และความจำเป็นของคุณโดยละเอียด

และควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่ และที่สำคัญ

เมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว อย่าได้หายหน้าหายตาไปอย่างเด็ ด ข าด แม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ก็จงติดต่อกับเพื่อนเพื่อแสดงความจริงใจตลอดเวลา
หากคุณยังติดขั ดอะไรอยู่จงบอกเหตุผล

กับเพื่อนหรือญ าติเสมอ การหายเข้ากลี บเมฆ
คุณกำลังทำล ายตัวเอง

และความน่าเชื่ อถือของตัวเองอย่างน่าอดสูที่สุด

4. สำรวจข้อผิ ด พล าดในอดีตของตัวเองว่าเกิ ดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้หนี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสี ยก่อนว่ามันเกิ ดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไข

อย่างตรงจุด ถ้าคุณไม่สำรวจความผิ ด พล าดในอดีต เชื่ อเถอะว่าในไม่ช้าวังวนเดิมๆ

จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน

5. ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหารายได้เพิ่ม

สำนวนที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือประโยคที่ว่า “หาให้มากกว่าใช้”

ถ้าคุณบริหารทุกอย่างแล้ว ยังไม่เป็นไปตามเป้า คุณก็ควรจะหารายได้เพิ่มเติมครับ สำรวจว่า…

คุณมีศั ก ย ภาพอะไร

หรือถนัดอะไรและมันพอจะเอามาเป็นวิธีหารายได้เพิ่มเติมได้หรือไม่แล้วจงลงมือทำเสี ย

เอาเวลาที่มานั่งเครี ยดนั่งกุม ขมั บมาหาเงินเพิ่มดีกว่าครับ

6. ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของรายได้และรายจ่าย

จริง ๆ สิ่งนี้เป็นหัวข้อคล าสสิ คที่สุดสำหรับการสร้างวินัยทางการเงิน

เพราะมันจะบอกคุณเลยว่า..ในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไร

และคุณเสี ยเงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง

คุณจะได้เข้าไปจัดการกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น แม้ว่า..การสร้างความรู้

การปรับทัศนคติและพ ฤ ติ กร รมจะไม่ใช่ การแก้หนี้ที่ทำแล้วจะเห็นผลทันที แต่ก็ยังเชื่ อว่า..

สิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้เราสามารถ สร้างความมั่นคงให้ตัวเองและครอบครัวได้..

 

ขอบคุณ : e – y h a n g w a