fbpx

4 วิธีรับมือ “คนเห็นแก่ตัว” ในที่ทำงานอย่างเหนือชั้น

4 วิธีรับมือ “คนเห็นแก่ตัว” ในสังคมการทำงาน เราคงจะได้เจอกับผู้คนมากหน้าหลายตา มีทั้งดี และแ ย่ปะปนกันไป แต่บางคนก็เป็นเหมือนนักแสดงรางวัลตุ๊กตาทอง ต่อหน้าทำเป็นคนดี มีน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือเรา

แต่พอมีปัญหาเมื่อไหร่เราจะเห็นวิธีการเอาตัวรอด ซึ่งคนเห็นแ ก่ตัวจะมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้ และ นี่คือ.. 4 วิธีรับมือ

ถ้าเราจะหลีกเลี่ ยงจากคนประเภทนี้ขั้นแรกก็ต้องดูให้ออกเสี ยก่อน

1. “ถ้าเจอคนชอบโยนงานให้…”

ซึ่งคุณก็ต้องมองให้ออกด้วยนะครับว่า.. การที่เขาแบ่งงานมาให้เราเป็นเพราะเขางานยุ่งจริง ๆ หรือแค่ขิ้เกี ยจกันแน่

ซึ่งถ้าเป็นคนดี ๆ เค้าจะให้เครดิตกับทีมหรือคนที่ช่วยงานเค้าเสมอเวลาคุยกับเจ้านาย

วิธีรับมือ.. ให้หลีกเลี่ ยงโดยบอกไปว่ากำลังติดงานของตัวเองอยู่เหมือนกัน ถึงคุณจะไม่ได้ติดงานจริงแต่คนเห็นแ ก่ตัวเขาจะรู้ได้เองครับว่าคุณกำลังรู้ทันเขาอยู่

4 วิธีรับมือ

2. “คนชอบประจบ”

ไม่แปลกอะไรที่คนเห็นแ ก่ตัวจะใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ความก้าวหน้าในการงานแบบไม่ต้องลงแร งมาก ถึงแม้จะเอาเปรียบคนอื่นก็ตาม

วิธีรับมือ.. ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แสดงความสามารถที่มีออกมาอย่างเต็มที่ สักวันเจ้านายของคุณจะต้องเห็นอย่างแน่นอน

3. “คนที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอ”

ไม่ว่าคนรอบข้างจะมีเหตุผลที่ดีเพียงใด ก็จะไม่รับฟัง

และจะเอาความคิดของตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ยิ่งเวลาเกิดปัญหาขึ้นก็จะพย าย ามทำให้ตัวเองดูดี

แล้วโยนความผิ ดให้คนอื่นแบบหน้าตาเฉย

วิธีรับมือ.. หลีกเลี่ ยงที่จะข้องแวะด้วย หากต้องร่วมงานกัน ก็ต้องโน้มน้าวให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือถ้าไม่ไหวจริง ๆ

ให้ไปปรึกษากับเจ้านายเพื่อหาทางแก้ไขครับ

4. “คนปากสว่าง”

แม้ว่า..ปัญหาที่คุณก่อไว้จะเล็กน้อยเพียงใด คนเห็นแ ก่ตัวจะไม่เปิดโอกาสให้คุณได้แก้ไขปัญหานั้นแต่เลือกที่จะเอาไปบอกเจ้านายทันที

ทั้งได้หน้า และไม่ต้องรับผิ ดชอบร่วมกัน คนเห็นแ ก่ตัวไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปแน่ ๆ

วิธีรับมือ.. เก็บความลั บ และเรื่องส่วนตัวของคุณไว้ให้ดีหากเกิ ดปัญหาแล้วเจ้านายเรียกไปพบ ก็ควรอธิบายสิ่งที่เกิ ดขึ้นอย่างตรงไป ตรงมา

“การวางตัวให้ดูดีและดูแพง” คำว่า… “แพ ง” ในความหมายนี้คือ มีคุณค่า น่าเคารพให้เกี ยรติ

ดูเป็นคนมีความคิด ดูได้รับการเลี้ยงดูหรือผ่านการอบรมมาดี ไ่ม่เกี่ยวกับหน้าตา วุฒิการศึกษา..

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h

คนศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้นานหรอก (อ่านแล้วดีมาก)

6 วิธีสังเกต ดูว่าใครจริงใจกับเรา หรือ แค่หวังผลประโยชน์เท่านั้น