fbpx

5เหตุผล บอกว่า..คุณรักงานได้ แต่อย่ ารัก “องค์กร” มากเกินไป จนลืมใส่ใจคนรอบข้าง

หล า ย ๆ คนกำลังเป็นอยู่..ที่คิดว่าหากเราตั้งใจทำงาน ทุ่มเททำเพื่อบริษัทแล้ว “องค์กรจะรักเรา” แต่ก็ไม่ใช่เสมอไป

หากเราลองมองดูเพื่อนร่วมงานหล า ยคน บางครั้ง เราทำงานดี แต่มีอยู่วันหนึ่ง เกิดล้มป่ ว ยขึ้น มา

ต้องพักรั กษาตัวนานหล า ยวันหรืออาจจะเป็นเดือนบริษัทจะหาคนใหม่มาทำงานแทนเรา

บางครั้งอาจจะปลดเราออ ก หรือ ลืมเราไปเลย แต่คนที่อยู่ดูแลเราจริง ๆ คือ คนใน “ครอบครัว”

ข้อคิดเตือนใจพนักงานที่ กำลังทำงานอย่ างหนักหามรุ่งหามค่ำให้กับบริษัท

“รักงานได้ แต่อย่ ารักบริษัท…จนเกินไป” เพราะบริษัทไม่ได้รักคุณอย่างที่คิด ?

หรือ คุณจะคิดว่าไม่จริง…งั้นลองฟังเห ตุผล 5 ข้ อนี้ ดูก่อนดีมั้ย

1.งาน และ หน้าที่ความรับผิ ดชอบของเราต่อบริษัท เป็นอะไรที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด

ถึงคุณจะพย าย ามทำมันให้หมดทั้งคืนพรุ่งนี้คุณก็จะต้องเจอ กับงานอื่น ๆ อีก

และรางวัลสำหรับคนที่ทำงานเก่ง คือ คุณจะได้รับงานใหม่ที่หนักกว่าเดิม

2.บริษัทไม่ได้มองคนที่ทำงานถึงดึกๆ ทุกคืนว่าเป็นคนขยัน

แต่บริษัทจะมองว่าคุณเป็นพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในเวลางานได้

เวลาการทุ่มเทให้กับงานไม่ได้บ่งบอ กถึง “คุณภาพ” ในตัวคุณ แต่การทำงานให้เสร็จ

แบบมีประสิทธิภาพที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด นั่นคือตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพในตัวคุณ

3. เมื่อคุณมีปัญหาในชีวิต

องค์กร,บริษัท,ท่านประธานก ร ร มการ,C E O, D i r e c t o r หรือ ลูกค้าสุดที่รักของคุณ

ไม่สนใจที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องชีวิตส่วนตัว แต่คนที่ช่วยอยู่เสมอคือครอบครัว

และ เพื่อนๆ ของเราปัญหาบริษัทคือปัญหาของเราแต่ ปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของบริษัท

4.ชีวิตไม่ได้มีแค่งาน ลูกค้า และหัวหน้าเท่านั้น

แต่การเข้าสังคม พบปะผู้คน พักผ่ อ น ออ กกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิต เช่นกัน อย่ าปล่อย

ให้ชีวิตของคุณ ต้องว่างเปล่าบริษัทไม่เคยคิดจะอยู่ข้างคุณ นอ กเวลางานอยู่แล้ว

5. จงอย่ าทุ่มเทให้กับบริษัทจนลืมให้เวลากับครอบครัว

การเอาใจใส่ลูกค้าที่มีอยู่มากมายของคุณเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบริษัท

แต่การเอาใจใส่ครอบครัว และ คนรักของคุณ ก็สำคัญมากเช่นกัน และมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้น

ที่ทำหน้าที่ พ่อ แม่ สามี ภรรย า ที่ดีได้ สำหรับครอบครัวอย่ าลืมว่าเวลาที่คุณเ จ็ บป่ ว ย

คนที่ ดูแลคุณคือ “คนในครอบครัว” เพราะฉนั้นควรทุ่มเทให้ความสำคัญกับพวกเขาดีกว่า

พวกเราไม่ใช่ เครื่องจักร ในชีวิตของเราต้องมีอะไรมากกว่าแค่ทำงานให้เสร็จ

เพื่อแลกกับเ งิ นเดือน เท่ากันทุกเดือน ไม่ว่าคุณจะทำงานเยอะขึ้นแค่ไหน

จะอยู่ดึกแค่ไหน เมื่อถึงวันนึงที่ร่า งกา ยคุณเหนื่อยล้า เ จ็ บป่ ว ยไปทำงานไม่ได้

ใครกันแน่… ที่คอยอยู่ข้างเรา  “อย่ าบ้ า งาน..จนลืมใส่ใจคนรอบข้าง”

 

ขอบคุณที่มา : คิดดีมาก