fbpx

คนใจแค บ ที่…มักมองว่าผู้อื่นในทางที่ผิ ด ตัวเองถูกเสมอ

1. ยึดแค่ความคิด ตนเองเป็นหลัก

ที่จริงแล้วมนุษย์เราก็ยึดความคิดตนเองเป็นหลักกันทั้งนั้น แต่สำหรับ “คนใจ แ ค บ” จะยึดความคิด

ตัวเองเป็นใหญ่ แล้วไม่ฟังไม่สนความคิดผู้ใดทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทั้งที่ตัวเองรู้หรือไม่รู้

และเชื่ อว่าความคิดตัวเองนี่แหละ “ถูกต้องเสมอ” และคุณจะไม่ชอบ เลยหากใครมาแ ย้ งความคิดของคุณ

2. ไม่ยอมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

ไม่เปิดรับเรื่องราวใหม่ๆ ออกแนวจะเป็นคนหัวโบราณที่มีความเชื่ อแบบเดิม ๆ

แต่ไม่ได้รวมคนที่หัวโบร าณทุกคนหรอกนะ เพราะคนหัวโบร าณที่เปิดใจกว้างรับฟังก็มี

แต่สำหรับ “คนใจแ ค บ” ต่างตรงที่เมื่อมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามา เขาจะไม่เปิดรับ และมองว่าไม่น่าเชื่ อถือ

3. มองว่าผู้อื่น โ ง่ กว่าตน

เขามักจะมีความคิดที่ว่า คนอื่นๆ ที่ได้พูดคุยด้วย มักจะมีความคิดที่ ด้ อ ยกว่าตัวเอง

หรือโ ง่ กว่าตัวเองเสมอๆ และมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่า ตนเก่งกว่าคนอื่นเสมอ

4. ไม่เชื่ อสิ่งที่คนอื่นพูดเลย

คนใจแ ค บ ในเมื่อยึดมั่นเชื่อสิ่งใดแล้ว มักจะไม่ค่อยเชื่อเหตุผลอื่นๆ จากใครเท่าไรนัก

ถึงแม้สิ่งที่คนอื่นพูดนั้นจะมีที่มา มายืนยัน คนใจแ ค บ ก็ยังคงมีความคิดที่ไม่เชื่ อ อยู่ดีนั่นแหละ

5. มักจะติดต่อกับเพื่อนเมื่อ ย ามเ ดื อ ดร้ อน

เวลาสุขสบายดี ก็ไม่เคยคิดติดต่อโทรหาใครหรอก แต่เวลาที่เป็นทุ กข์ จะรีบติดต่อโทรหาเพื่อน

เพื่อขอความช่วยเหลือ ทันที

6. เข้าสังคม ไม่ค่อยได้

เพราะคุณเป็นคนที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้ใดทั้งนั้น มองคนอื่นด้ อ ย กว่า

เวลาไปสนทนา ไม่คุณหรือฝ่ายตรงข้ามก็จะรู้สึกไม่อย ากจะสานต่อความสัมพั นธ์ เพราะมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยน แต่เป็นความรู้สึกการเอาชนะ

ฉะนั้น…คุณอาจจะเข้าสังคมได้ยๅก

7. ไม่ชอบให้ใครมาวิจาร ณ์ แต่…วิจาร ณ์ คนอื่นได้

คนประเภทนี้ ไม่สามารถยอมรับคำวิจๅรณ์จากคนอื่นได้เลย

และมักจะหัวเสี ย เมื่อมีคนมาแนะนำในทางกลับกันคุณคิดว่าสามารถวิจๅรณ์คนอื่นได้

เพราะคิดว่าสิ่งที่ตนเองจะพูดออกไปนั่นเป็นความจริง

อย่าดูคนแค่เปลือกนอก

คนที่ชอบไหว้พระ ไม่เสมอไปว่าเป็นคนดี

คนที่เข้าคิวรับของบริจาค ไม่เสมอไปว่าเป็นคนจน

คนที่เออออห่อหมก ไม่เสมอไปว่าจะเป็นมิตรแท้

ที่สวมใส่เสื้อผ้า ไม่เสมอไปว่าจะเป็นมนุษย์

เปลือกนอกที่ห่อหุ้ม แค่บังความจริง!

หมดประโยชน์ ไลน์ที่เคยดังก็เงียบ

มีประโยชน์ อยู่ในป่าเขาก็ไปหา

ถูกรักก็ผ่านไปหนึ่งวัน

ถูกเกลียดก็ผ่านไปหนึ่งวัน

ถูกรักถูกเกลียด มองให้เป็นเรื่องธรรมดา

อย่าไปใส่ใจให้มากรักและหวังดีต่อตัวเองต่างหาก ที่ควรทำ!

 

ขอบคุณ : campus-star