fbpx

อายุ 30 ปีขึ้นไป… จะตั้งตัวสร้างฐานะ คิดเรื่องนี้ได้แล้ว (ไม่มีคำว่าสาย)

1. วางแผนเกษียณหรือยัง

“แก่ไม่ว่าแต่…อย่าแก่แบบไม่มีเงิน” ที่บอกแบบนี้ เพราะอย ากให้วางแผนเกษียณกันไวๆ

ยิ่งวางเร็วยิ่งดี ดังนั้น การเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ก็เพื่อผลประโยชน์ สำหรับเราเองครับ ไม่ต้องลำบ ากลูกหลาน

2. รู้ตัวเองก่อนว่ามีอะไรมากกว่ากัน

ระหว่าง “ทรัพย์สิน” กับ “หนี้สิน” หากมีรายได้เดือนนึง หลักหลายหมื่น แต่กลับมีรายจ่ายสูงพอๆ

กับรายรับ สิ่งที่ควรใส่ใจอย่างแรกเลย คือ ลิสต์รายการของทรัพย์สิน

เพื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินที่มีทั้งหมดครับ และถ้าหากมานั่งงง ว่า.. เฮ้ย เราก็มีสินทรัพย์เยอะนะ

มือถือรุ่นใหม่และ กล้องถ่ายรูปแพงๆ ฯลฯ แต่ทำไมยังจนอยู่ มีแต่หนี้สิน

คิดง่ายๆ เลยครับ มือถือ 1 เครื่อง ราคาประมาณ 25,000 – 30,000 บาท

แต่ราคาขายต่อ มูลค่ามันหายไป แทบจะครึ่งนึงแล้วครับ

แค่นี้ก็พอจะมองออกแล้วใช่มั้ยครับ ว่าเรา ต้องเริ่มกลับมาวางแผนการเงินให้ตัวเองได้แล้ว

เริ่มต้นง่ายๆ ที่เริ่มสะสมทรัพย์สิน ที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น หุ้น กองทุนรวม เป็นต้น

3. เริ่มทยอยปลดหนี้ให้หมดได้แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถ, ค่าบั ต ร เ ค ร ดิ ต หรือแม้แต่ค่า ผ่ อน สินค้า 0% ต่างๆ

นั่นเพราะยิ่งปลดหนี้เร็วเท่าไหร่ เราก็สามารถนำเงินไปต่อยอดได้มากขึ้นเท่านั้นครับ

และถ้ายังไม่แน่ใจ ว่าจะปลดหนี้ยังไงดี แนะนำให้เริ่มจากดูว่าเรามีหนี้ทั้งหมดกี่รายการ

จำนวนเงินที่เป็นหนี้ของแต่ละราย และอัตร าด อ กเบี้ ยจากนั้นให้จัดลำดับหนี้โดยให้หนี้

ที่มีอัตราด อ กเบี้ ยสูงสุดอยู่ด้านบนและเริ่มต้นปลดหนี้จากก้อนนั้นก่อนแล้วค่อยๆ

ทยอยปิดหนี้ก้อนอื่นๆ ต่อไปจนหมดครับ

4. สร้างงบการเงินในแบบของตัวเองได้แล้ว

แม้เพื่อนๆ จะหาเงินได้มาก แต่หากบริหารเงินไม่ดี เงินที่ได้มา ก็จะหายไปง่ายๆ

เรียกว่า.. “รวยเดย์ รวยกันแค่วันสิ้นเดือน” ดังนั้น สิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ

ในลำดับถัดมา คือ การสร้างงบรายจ่าย หากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ให้เริ่มต้น

จากงบการเงิน 50-30-20 ดูครับ

สิ่งจำเป็น กับ สิ่งอย ากได้ และออม ฉุ ก เ ฉิ น

5. คุณต้องมีเงินสำรองฉุกเฉิ น อย่างน้อย 6 เดือน

คิดจาก (รายจ่ายปกติ ต่อเดือน x 6 เดือน = เงินสำรองฉุกเฉิ น ที่ควรมี)

เงินจำนวนนี้จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาด้านการเงินได้ โดยไม่ต้องกู้ยืม

เงินของคนอื่น เพราะการกู้ยืมเงิน อาจจะทำให้เรากลับเข้าไปอยู่ในวงจรหนี้อีกครั้ง

6. รู้จักบริหารความเสี่ ย ง ให้เป็น

การมีสติช่วยให้ เราผ่านทุกปัญหาได้ เพราะสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ คือ เรื่องของความเสี่ ย ง ต่างๆ

ที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะโสด หรือไม่ก็ตาม

ความเสี่ ย ง ที่ควรพิจารณามี 3 ด้านคือ

(1) ความเสี่ ย ง ด้านชีวิตและสุขภ าพ : เริ่มจากการคิดว่า หากเราเจ็ บ ป่ วย หรือเกิ ด เหตุ ไม่ค าดคิด

ครอบครัวจะต้องลำบ าก เพราะข าดกำลังสำคัญรึเปล่า.. หากคำตอบคือ ใช่!!

เราลองบริหารความเสี่ ย ง โดยการซื้อประกั น ดีมั้ย ?

(2) ความเสี่ ย ง ด้านทรัพย์สิน : นั่นก็ คือหากเราหยุดทำงาน ไม่ว่าจะลาออก

หรือไม่อย ากลาออกก็ตาม เรามีความพร้อมรึยัง ?

หากไม่มี สิ่งแรกที่ควรทำคือ สำรองเงินฉุ กเฉิ น ประมาณ 6 เดือน ของรายจ่ายเอาไว้ก่อน

(3) ความเสี่ ย ง ในการดำเนินชีวิต : เช่น หากวันหนึ่งเพื่อนๆ ขับรถแล้วเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ

เรามีประกั น ภัยรถยนต์รึเปล่า ?

ถ้าไม่มีจะซื้อมั้ย ? ซื้อประกันแบบไหนดี ?

7. ศึกษาเรื่องภ าษีได้แล้ว

ยิ่งรายได้มาก ก็อย่าลืมว่าภ าษี ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะ ถือเป็นกฎหมา ยที่ทุกคนในช าติต้องปฏิบัติตาม

สิ่งที่เราควรศึกษาคือกฎหม าย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภ าษีไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อน

หรือการละเว้นใดๆ ก็ตาม เมื่อเราถึงวัย 30 ปี นอกจากชีวิตจะแข็งแกร่งขึ้นแล้ว

ยังมีแนวโน้มที่เราจะโฟกัสในสิ่งที่เราสนใจมากๆ จริงๆ และตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้มากกว่าเดิม

 

ขอขอบคุณ : a o m m o n e y