fbpx

ถ้าไม่มีลูก… แก่มา “ใครจะเลี้ยง” หวังว่าเรื่องนี้จะช่วย (เตือนสติ)

เชื่อว่าคงมีหลายคนเคยได้ยินคนพูดกันว่าหากมีลูกเเก่ตัวมาจะได้มีคนเลี้ยงดู

เเละ ถ้าหากไม่มีลูก แก่มา..ใครจะเลี้ยง ซึ่งความคิดแบบนี้ถูกส่งต่อสืบทอดกันมาตั้งแต่โบร าณ

หลายๆ คนก็ยังคิดแบบนี้กันอยู่เสี ยด้วย

แล้วคุณล่ะ…คิดกับเรื่องนี้อย่ างไร ? ไม่ต้องตอบ แต่อยากให้คุณลองฟังเรื่องนี้จะช่วยสอนใจไม่น้อยเลย

เรื่องมีอยู่ว่า…มีคุณแม่คนหนึ่งที่สามีของเธอเ สี ยไปนานแล้ว เธอทำงานคนเดียว

โดยสอนหนังสือหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกชายจนเติบโตมา และ เ ด็ ก ชายก็เป็นคน

ว่านอน สอนง่าย เชื่อฟังแม่ตั้งแต่ เ ด็ ก ๆ เลย พอลูกโตก็ส่งไปเรียนต่ออ เ ม ริ ก า

หลังจากเรียนจบ เขาก็อยู่ทำงานที่นั่นต่อ ซื้อบ้าน แต่งงาน มีลูก 1 คน สร้างครอบครัวอบอุ่น

และมีความสุข แม่เขาก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับลูกสะใภ้ ที่ อ เ ม ริ ก า ในช่วงวัยหลังเกษี ยณ

ก็มีความสุขดี ซึ่ง 3 เดือนก่อนที่จะเกษียณนั้น

แม่เขียนจดหม ายบอกกับลูกชายซึ่งบอกถึงความปรารถนากับลูกชายว่า…

มีลูกเอาไว้เลี้ยงย ามเเก่คิดถึงสายตาของญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ เพียงแค่คิดถึงภาพเห ล่ านั้น

ว่าทุกคนจะอิจฉาเธอ เธอก็มีความสุข จากนั้นส่งไปก็รอจดหมายตอบกลับจากลูกชาย

ซึ่งเธอก็จัดการเรื่องบ้าน งานต่าง ๆ เรียบร้อย

และในคืนสุดท้ายก่อนที่เธอเกษียณนั้นจดหมายจากลูกชาย ณ แดนไกลก็มาถึง

พอเปิด ออกมาดูก็เห็นเป็นเช็คมู ล ค่ า 3 หมื่นเหรียญด อ ล ล่ า ห์

เธอก็แปลกใจมาก ๆ เพราะลูกชายไม่เคยส่งเงินให้เลย แล้วจากนั้นก็ได้เปิด อ่ านจดหมายที่มีใจความว่า…

แม่ครับ เราได้คุยกันแล้วและได้ข้อสรุปว่าพวกเราไม่ยินดีให้แม่มาอยู่ด้วยที่อ เ ม ริ ก า

ถ้าแม่คิดว่าแม่มีบุ ญคุณที่เลี้ยงดูผม คำนวณตามราคาตลาดก็ประมาณ 20,000 กว่าเหรียญ

ผมก็เลยเพิ่มให้นิดหน่อยแล้วส่งเช็คให้ 30,000 เหรียญมาให้แม่นะครับ

หวังว่าต่อไปนี้แม่ จะไม่เขียนจดหมายหาผมอีกหลังจากอ่ านจดหมายจบก็น้ำตาไหลเลย

รู้สึกเหมือนต้องเป็นม่ายตลอดชีวิตและเธอก็ตัดสินใจศึกษาพระพุ ท ธ ศ า ส น า

หลังจากนั้นเธอก็คิดได้ว่าเธอใช้เงิน 3 หมื่นเหรียญไปเที่ยวรอบโลกจะได้เห็นอะไรใหม่ ๆ

และเธอก็เขียนจดหมาย 1 ฉบับหาลูกชายใจความในจดหมายเขียนว่า…ลูกรัก

ลูกไม่อย ากให้แม่เขียนจดหมายมาอีกก็ให้คิดเถอะ ว่าจดหมายฉบับนี้เป็นข้อความเพิ่มเติม

จากฉบับที่แล้วนะ “แม่ได้รับเช็คแล้วนะ”

และใช้เงินนั้นเดินทางเที่ยวรอบโลก ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวอยู่นั้น อยู่ ๆแม่ก็รู้สึกว่า

แม่ควรขอบใจลูก “ขอบใจ” ที่ทำให้แม่ได้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่ าง แม่ได้ปล่อยวาง

ทำให้แม่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อน คนรัก ไม่มีรากหยั่งลึก เปลี่ยนแปลงได้ตลอด

ถ้าวันนี้แม่ยังคิดไม่ตก ยังยึดติด ยังทุ ก ข์  “แม่ก็คงจากไปแล้ว”

จากการปฏิเสธของลูกทำให้แม่ได้เห็นว่าคนเรา ถ้ามีว า ส น าก็ได้เจอ

หมดว า ส น าก็ต้องจากการ ทุกอย่ างไม่อะไรเที่ยงแท้ ทำให้แม่เรียนรู้ที่จะสงบ มองทุกอย่ างในเชิงบวก

แม่ไม่มีลูกแล้วไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง ฉะนั้นแม่…ถึงสาม า ร ถ อยู่ได้โดยไม่มีมัน

 

หวังว่าเรื่องนี้จะช่วยเตือนสติใครหลาย ๆ คน

การไปวางความคาดหวังไว้กับลูกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเลย ขนาดคุณยังชอบที่จะเลือก

ทางเดินให้กับตัวเอง อย่าคาดหวังมีลูกเ อ าไว้เลี้ยงตอนเเก่ ถึงแม้จะเลี้ยงเขามา