fbpx

คิดให้ดีก่อนจะทำ 5 อย่างนี้ ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำลง เช่นนี้

1.พักไว้ก่อน…หากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ในย ามเศรษฐกิจไม่ดี แน่นอนว่า.. การค้าขายหรือผลกำไรย่อมลดลง ผู้ประกอบการทั้งหลาย

ต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ ให้มากขึ้นเพื่อดึงยอดขายและกำไรกลับมา หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไร

คือ การลงทุนเพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่ม  “ยอดขาย”

หรืออย่างอื่นที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ตรงนี้ขอบอกว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

2.อย่านำเงินสำรอง…ออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่า ของรายจ่ายรายเดือนคือ “เงินสำรองฉุกเฉิ น” ขั้นต่ำที่กำหนดไว้

ตามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคือ เป็นเงินที่จะสามารถ

นำมาเยี ยวย าเรื่องฉุกเฉิ นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุ

ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ

บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้ เมื่อถึงคร าว

เกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

3.อย่าลงทุนหวือหวา…หวังรวยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโ ล ภเป็นที่ตั้ง

อาจนำพาตัวเองไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มี ความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหลาย

ช่องทางการลงทุน ที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกแ ชร์ลูกโ ซ่ หรือการหลอกให้นำเงินไปลงทุน

ใน สินทรัพย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอกค่ะ ที่สำคัญ

อย่าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

4.หลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ..

ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้อบ้านหลังที่สองไว้ตากอากาศ

เพราะตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้อถนอมตัว

อย่าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่ให้เป็นภ าระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

5.อย่ าค้ำประกันให้ใครเป็นอันข าด

ข้อนี้อย่าว่าแต่ในยามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธ านไว้ จะรักกันแค่ไหน

ก็จะไม่ค้ำประกั นให้ใครเด็ ด ข าด หลายคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั นให้ผู้อื่น

เข้าข่ าย “เนื้ อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูกมาแขวนคอ” เพราะการค้ำประกั น

คือ การสัญญาว่าบุคคลหนึ่งจะชดใช้หนี้แทนลูกหนี้ หากลูกหนี้ไม่ยอมชำร ะหนี้

หรือ ไม่สามารถชำร ะหนี้ได้

 

ขอบคุณ : k h a – y a m