fbpx

(อ่ๅนเป็นกำไรชีวิต) อย่าคาดหวัง อะไรจากลูก ๆ ในบั้นปลายชีวิต แม้จะเลี้ยงเขามา…

อย่าคาดหวัง อะไรจากลูกๆ ถึงแม้จะเลี้ยงเขามา

และก็ อย่าคาดหวัง ให้เขาคอยดูแลยๅมแก่..

เขาก็มีหน้าที่ต้องวุ่นวๅย กับงานกับการ

และภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือมาดูแลอะไร คุณได้มากนัก

เมื่อคนเราอายุเกิน 50 แล้วอย่ๅงคุณต้องเลิก

เอาสุขภาพ ไป แ ลกกับความร่ำรวยได้แล้วนะ

(มีเงินเท่าไรก็ซื้อสุขภาพคืนมาไม่ได้)

ดังนั้น สิ่งที่คุณควรจะทำคือ การดูแลร่างกายของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ณ เวลานั้น ตราบใดที่คุณยังมีข้าวมีปลา มีอาหารกินอย่างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน

“และเพียงเท่านี้ ชีวิตก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้ว”

อายุขนาดนี้คุณควรอยู่อย่างเป็นสุข ทุกคนทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง

อย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบแข่งขันกันไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคม

หรือความก้าวหน้าของลูก ๆ เพราะว่าสิ่งที่ควรจะแข่งกันจริง ๆ นั้น

คือ “การแข่งกันมีความสุข” มีสุขภาพที่ดี มีอายุที่ยืนยาวปราศจากโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ

และสิ่งไหนที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็อย่าไปฝืนธรรมชาติ ให้จิตใจเป็นกังวล

เป็นการทำล า ย สุขภๅพจิตใจตัวเองเปล่าๆ

(จงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็น)

ยิ่งช่วงอายุ 50 ขนๅดนี้แล้ว คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเองที่จะสร้างชีวิตเป็นอยู่ที่ดี

และมีความสุขสดใสขึ้นมาให้ได้มากที่สุด

ตราบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดี “คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้ทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน

นั่นก็…หมายความว่า “คุณได้ผ่านวันเวลาอย่างเป็นสุขแล้ว”

วันเวลาที่ผ่านไปอยู่ทุกขณะ คุณจะ สู ญ เ สี ย

1 วัน ไปเรื่อย ๆ แต่ถ้ามันผ่านไปอย่างมีความสุข นั่นหมายความว่า.. วันนั้น คือ “วันที่คุณได้กำไร”

“จิตใจที่ดีจะช่วยรักษาสุขภๅพที่ดีของคุณได้”

“ถ้าจิตใจเป็นสุข โ ร ค ภ้ยก็จะหายเร็วขึ้น”

แต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็…

ความเจ็บป่ว ย จะไม่มีทางมาหาคุณได้เลย

ออกกำลังกายให้เพียงพอ เพราะ การออกกำลังกายจะเป็น “ย ๅ รั ก ษ า” ที่ดีที่สุด

ที่จะช่วยบำรุงรักษา ร่างกๅยของคุณให้คงอยู่ได้อย่ๅงมีคุณภาพ

จงเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ กินอาหารให้ครบหมู่ ได้วิตามินและแร่ธาตุอย่ๅงเพียงพอ

เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า… “ชีวิตที่เหลือ อีก 30 หรือ 40 ปี คุณจะมีความสุขแน่นอน”

เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการ

ได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อน ๆ เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเยาว์วัย

และมีความหมๅยอยู่เสมอ “ข าด” พวกเขาเมื่อใด..

คุณจะต้องรู้สึกเสียดายอย่างแน่นอน..

ขอบคุณข้อคิดดีๆ อ่ านมาถึงตรงนี้แล้ว

คุณเห็น “เฉลียงชีวิต..ในบั้นปลายชีวิตวัยเกษียณ”  แล้วหรือยัง ?

และสุดท้าย คือ อายุเราเลือกไม่ได้ก็จริง

แต่ช่วงเวลาชีวิตที่เหลือเราเลือกได้