fbpx

(เขียนได้ดีมาก) อย่าเป็นคนเก่งที่..”แล้งน้ำใจ” จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่..”มีน้ำใจ” และไม่เห็นแก่ตัว

ว่าด้วยเรื่องของน้ำใจมีคุณแม่ท่านหนึ่ง. ได้เล่าเรื่องของลูกสาว

และขอคำปรึกษาว่าจะแนะนำลูกอย่างไรดี ?

ลูกสาวเป็นเด็กดี มีน้ำใจกับเพื่อนๆ แต่โลกในความเป็นจริง ก็ไม่เหมือนที่เราคาดหวัง

บางครั้งแม้ลูกจะมีน้ำใจกับเพื่อนๆ แต่เพื่อนๆ บางทีก็ไม่ได้ให้ความมีน้ำใจตอบ ?

แถมบางทียังถูกเพื่อน แ ก ล้ ง และเอาเปรียบ ลูกสาวคุณแม่ ผิ ด หวังกับสิ่งเกิด

เลยไม่แน่ใจว่าการมีน้ำใจกับเพื่อนๆ แบบนี้ถูกหรือไม่!! แม่สงสัย และเริ่มไม่แน่ใจว่า

จะตอบลูกอย่างไรดี ? อย่างไรก็ตาม

อย่างแรก.. คุณแม่ต้องมีความเชื่อมั่นก่อน ในเรื่องการทำความดี มีน้ำใจกับคนรอบข้าง

จึงจะให้ความเชื่อมั่นกับลูกได้และต้องให้กำลังใจ และชื่นชมในสิ่งดีๆ ที่ลูกทำไป

พ่อแม่บางคน อาจจะบอกลูกว่า…

“ถ้าเป็นแบบนั้น เราก็ไม่ต้องไปดีกับคนอื่นมาก”

หรือ “สังคมก็เป็นแบบนี้ ไม่มีใครจริงใจ”

แม้กระทั่ง สอนให้ลูกมองโลกในแง่ร้ๅย ถ้าไม่จำเป็น ไม่ต้องทำดีกับใคร

ไม่ต้องจริงใจกับใครด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังทีหลัง คำสอนเหล่านี้..

ทำให้เกิดความ ก ลั วในใจเด็กแล้วถ้าได้ฟังบ่อยๆ เด็กบางคนมีความหวาดระ แ ว ง

ไม่กล้ๅที่จะเปิดใจสร้ๅงความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับใคร กลายเป็นแผ ล ในใจเด็ก

พ่อแม่ควรให้ความมั่นใจกับเด็กให้มีกำลังใจ และแน่วแน่ ในความดีที่เราทำไป

อย่ๅงน้อยๆ สิ่งดีที่ทำก็ดีกับตัวเอง ให้มีความหนักแน่นในความดีที่เรายึดมั่น

อย่างที่สอง.. “รับฟังและยอมรับความรู้สึกผิดหวังของลูก”

บอกกับลูกว่า เป็นธรรมดาที่ชีวิตเราต้องเจอเรื่องผิ ด หวัง เรื่องบางเรื่อง ก็ไม่เป็น

เหมือนที่คาดหวังเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือ “เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของคนอื่นได้”

เราทำได้แต่เพียง ตัดสินใจว่าเราจะทำแบบไหน เป็นอย่างไร?

อย่างที่สาม.. “เข้าใจในตัวตนและให้ลูกได้ตัดสินใจ” และเรียนรู้เองว่า จะทำอย่างไรต่อไป

บทเรียนที่เขาได้เรียนรู้ จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สอนเขาในวันข้างหน้าว่าเป็นธรรมดา

ที่ในชีวิตของคนเรา ต้องพบเจอกับเรื่องผิดหวัง และหลาย ๆ ครั้งที่ความผิดหวัง

ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ เพราะเกิดจากคนอื่น ก็ขอให้อย่ๅท้อแท้

และมีกำลังใจ ในการทำความดีต่อไปเพื่อความสุขสบายใจ

เขียนมาถึงตรงนี้แล้ว ทำให้คิดถึงคำพูดหนึ่ง ที่บอกไว้ว่า “เรามีน้ำใจกับเขา ถึงเขาไม่เห็นน้ำใจเราก็ยังดีอยู่”

การที่เขาไม่มีน้ำใจกับเรา ไม่ได้ทำให้เรา กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจไป

“น้ำใจอยู่ที่คนให้.. ไม่ใช่คนรับ

อย่ าเป็นคนเก่ง..ที่แล้งน้ำใจ

จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่..

มีน้ำใจ และ ไม่เห็นแก่ตัว”