คนในกะลา 4 ประเภท ไม่มีค่าพอ…ที่จะเสียเวลาคุยด้วย

บางคนเมื่อเรายิ่งคุยด้วย มีแต่จะเสี ยเวลาเปล่า ๆ เช่น คน 4 ประเภทนี้ ขอแนะนำว่า ไม่ควรเสียเวลาเสวนาด้วยอย่างยิ่งคะ

– คิดว่าตัวเองถูกเสมอ

เมื่อไรที่มีเรื่องที่ต้องโต้เถียงกัน ถ้าเราพบว่า บุคคลที่สนทนาด้วยเป็นคนที่ใช้เหตุผลด้วยไม่ได้

ไม่ยอมรับฟังความเห็นใคร คิดว่าตัวเอง “ถูกตลอด”

ขอให้คุณรีบจบสนทนา และหาทางออกโดยเร็ว เพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะมาใช้เหตุผลอะไรมาอธิบายกับคนประเภทนี้ได้เลย

– มักจะโยนความผิดให้ผู้อื่น

เมื่อทำผิ ด ต้องยอมรับ และใช้ความผิ ดพล าดมาแก้ไขตัวเองให้ดีกว่าเดิม

แต่กับคนที่ทำผิ ด แล้วไม่ยอมรับผิ ด หาความผิ ดให้คนอื่นตลอด คนแบบนี้ “ไม่ฉลาด” เอาซะเลย..

ไม่ปรับปรุงตัวหรือพัฒนาตัวเองเลย แล้วก็กลายเป็นผิ ดซ้ำ ๆ ซ า ก ๆ ถ้าต้องเจอคนแบบนี้

ก็อย่ าไปสนใจ หนีไปให้ไกลๆ จะดีที่สุด

– โ ม โ ห เพื่อกลบเกลื่อน

เมื่อการสนทนา ผลออกมาไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้ คนจำพวกนี้มันจะแสดงอาการ ห งุ ด ห งิ ด โ ม โ ห

บางครั้งถึงขั้นแสดงท่าที ก้ า ว ร้ า ว ออกมา เพื่อกลบเกลื่อนเรื่องนั้นๆ

เมื่อคุณเจอคนเช่นนี้ให้นิ่งไว้ แล้วไม่ต้องไปพูดอะไรต่อ ปล่อยให้เขาค้างคาใจต่อไป แล้วเขาจะกลายเป็นคนที่รู้สึกอึดอัดแทน

– เหนือคนอื่นตลอดเวลา

สำหรับใครที่เจอคนลักษณะเช่นนี้ ชอบพูดจาให้ตัวเองดูดี แนะนำว่าให้ เลิกคุย เลิกคบ ไปเลย

เพราะเขามักจะคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าใคร มองคนอื่นต่ำกว่า เพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า

คนแบบนี้มักจะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นและหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง ฉะนั้นอย่าไปเสี ยเวลาคุยด้วยเลย

จำไว้ว่า… ตัวเราเองมีคุณค่า

อย่าเสียเวลา ไปทะเล าะกับคนแบบนั้น

ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะคนบางคน

ก็ไม่ได้มีค่าพอที่เราต้องเสียเวลาขนาดนั้น

แหล่งที่มา : แสนสบาย