fbpx

รู้จักแกล้งโง่..ดูบ้าง เมื่ออยู่กับคนใจแคบ (ไม่เสียใจที่ได้อ่ าน…)

ไปเจอเรื่องดี ๆ ไม่เสียใจที่ได้ อ่ าน แน่นอน…

เมื่อสมัยก่อนจะมีแม่ทัพคนหนึ่งเล่นหมากล้อมเก่งมากไม่ค่อยมีคนเล่นชนะได้

และมีอยู่วันหนึ่ง แม่ทัพออกรบเดินทางผ่าน

หมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นบ้านหลังหนึ่งมีป้ ายติดว่า..!!

“รางวัลผู้เล่นหมากล้อมอันดับ 1 ของประเทศ”

เมื่อแม่ทัพเห็นดังนั้นแล้วไม่เชื่อ จึงเข้าไปหาเจ้าของบ้าน

ขอท้ า ด ว ล ปะลองฝีมือเล่นด้วยปรากฎว่า “เจ้าบ้าน” ได้แพ้แม่ทัพ ทั้ง 3 กระดาน

แม่ทัพ หัวเราะ 555 อย่ างพอใจ

พร้อมบอกเจ้าของบ้านว่าแกเอาป้ายลงได้แล้ว

จากนั้น แม่ทัพก็ไปออกรบด้วยความดีใจ อย่างมีความสุขหลังจากนั้น ต่อมาไม่นานนัก แม่ทัพรบชนะ ผ่านกลับมาผ่านมาที่เดิม ก็ยังเห็นป้ า ย แขวนอยู่..!!

ที่บ้านหลังเดิม แม่ทัพจึงเข้าไปหา “เจ้าบ้าน” เจ้าของบ้านจึงขอท้าดวลกับแม่ทัพอีกครั้ง

ครั้งนี้!! ปรากฎว่า แม่ทัพแพ้ทั้ง 3 กระดานลวด

“แม่ทัพ” ประหลาดใจมาก ถามเจ้าบ้านว่าเพราะอะไร ?

“เจ้าบ้าน” ตอบว่าครั้งก่อนท่านมีภารกิจออกรบ

ข้าน้อยจะไปลบเหลี่ยมทำให้ท่านหมดขวัญกำลังใจไมได้แต่ครั้งนี้ท่านชนะกลับมา ข้าน้อยก็ไม่ต้องออมมือแล้วครับ

คนที่เก่งจริงในโลกนี้คือ “คนชนะได้…แต่ไม่จำเป็นต้องชนะ”

ก็เหมือนกับการใช้ชีวิต “รู้ “ ไม่จำเป็นต้องพูด

คนฉลาด รู้จักเงียบให้ถูกเวลา “ไม่พูด “ ใช่ว่าจะไม่รู้

หากคุณพูดในสิ่งที่คุณรู้แต่เป็นเรื่องที่เจ้าตัว ไม่อยากให้รู้ คุณจะไม่ได้ “มิตร” แต่..ได้ “ศั ต รู”

คนทุกคนบอกว่ารับความจริงได้

ต้องการให้คุณพูดความจริง

แต่พอคุณพูดแล้วใช่ว่าทุกคนจะรับได้

เขาจะย่อมโ กรธคุณ เพราะ “คุณรู้ทัน”

รู้จักแกล้งโง่บ้าง เมื่ออยู่ต่อหน้าคน อวดเก่ง..

 

เขียนเรียบเรียงโดย คิดกลับด้าน