จงเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก… มีค่ายิ่งกว่าคำสอนใด ๆ (เขียนได้ดีมาก)

ลูก..ไม่ต้องเหมือน ลูกใครก็ได้

ลูก..ไม่ต้องเก่งเท่า ลูกใครก็ได้

ลูก..ไม่ต้องคิดเหมือนลูกใครก็ได้

ลูกไม่ต้องมีเป้าหมายเดียวกับลูกใครก็ได้

หรือแม้แต่ ลูกไม่ต้องเหมือนก็เรายังได้เลย

ขอแค่ให้เค้าเป็นในสิ่งที่เค้า “ตั้งใจจะเป็น” และอยู่ในขอบเขตของความดีงาม นั่นหละพอแล้ว

1. อย่ ากดดันให้ลูก “ต้องเรียนเก่ง” แต่จงสอนให้ลูก “เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้” นั่นคือ มรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

2. ดุ..ฝึกสั่งสอนลูกด้วยของเราความเมตตาในวันนี้  ดีกว่าปล่อยให้โตไป แล้วถูก “สังคมสั่งสอน”

3. ขาดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกขาดแม่ไม่ได้ อย่ าเอาเวลาไปทุ่ม อย่ าตามยื้อผู้ชาย ที่ทำลๅยความสมบูรณ์ของครอบครัว

4. การเลือกทนเพื่อ “ครอบครัวสมบูรณ์” ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้ว “ไม่นำพา”

ไม่รู้หน้าที่…มีไป ก็ป่ ว ย การเปล่าๆ

5. สอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ชาย

และสอนลูกชายว่า อย่ าเอาเปรียบผู้หญิง ในโลกแห่งความจริง ทุกเ พศควร “ให้เกียรติ” เพื่อนมนุษย์

อย่ างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเ พ ศ อะไร

6. ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่อง “น่าอาย” ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

7. ลูกชายเป็นเ พ ศทางเลือก ไม่ใช่เรื่อง “ต้องทุกข์” ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข เป็นคนมีสำนึกดี

ชีวิตมีคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่อง เ พ ศสภาพใดๆ ทั้งสิ้น

8. การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู..ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต

9. อย่าเอาความหวังของเรา ทุ่มไว้บนไหล่..ลูก!

ความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูกคือ ให้เขาดำรงชีพ ได้อย่างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

10. ลูกเราอาจไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจลูกรักเรา ไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

อย่าได้ “พย าย าม” ปั้นลูกให้เหมือนลูกใคร

อย่าได้ “ขี ด เ ส้ น” ให้ลูกเดินตามลูกใคร

อย่าได้ “ตั้ ง เ ป้า” ลูกให้มีจุดหมายแบบใคร

อย่าได้ “บั ง คั บ” ให้ลูกเราเป็นอย่างใคร

เด็กทุกคนมี “สิ่งวิเศ ษ” ติดตัวมาทุกคน

และ “สิ่งวิเ ศ ษ” เหล่านั้นก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคน เรามีหน้าทีเพียง เฝ้ามอง

และค้นหา “สิ่งวิเศ ษ” ในตัวลูกเราให้เจอ และสนับสนุน ส่งเสริม “สิ่งวิเศษ” นั้น

เขียนเรียบเรียงโดย เพจ คิดกลับด้าน