fbpx

คนอื่นจะดูถูกก็ไม่เจ็ บ เท่า “ญาติพี่น้อง” ดูถูกหรอกนะ (อย่าดูถูกกันเลย…)

บางครั้งเราก็ไม่ควรแคร์หรอกนะว่าคนอื่นๆ จะคิดกับเรายังไง ใครจะด่ าจะว่าอะไรให้เราเสี ยหาย

“เราก็ไม่อย ากยุ่งเพราะว่า… มันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรา

เราก็เลยไม่จำเป็นต้องแคร์เท่าไหร่”

แต่บางครั้งคนใกล้ตัวเรา คนที่เราคิดว่าเขารักเรา

และเราก็รักเขา คนที่เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของเรามาดูถูกเรามันเ จ็ บมากๆ นะ

อย่ างน้อยต่อให้คนทั้งโลกไม่มีใครเข้าใจเราแต่ญาติพี่น้อง หรือครอบครัวเราเข้าใจเรา

“แค่นั้นมันก็น่าจะเพียงพอแล้ว”

แต่ถ้าโดนญ าติพี่น้องหรือคนในครอบครัว

ดูถูกอีกล่ะก็เป็นใครก็ไม่น่าทนไหวหรอกนะ

ปกติแล้วคำว่าครอบครัวก็คือคนที่สายสัมพั นธ์ที่แน่นแฟ้นมากเป็นพิเ ศ ษ

“ควรที่จะช่วยเหลือหรือให้กำลังใจกัน จริงไหม..”

ไม่ใช่มาดูถูกหรือตั ดพ้ อกำลังใจ

ถ้าเป็นคนข้างนอกหรือคนที่เรารู้จักแค่ผิ วเ ผิ นมาดูถูกเรา เราก็ยังเฉยๆนะแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัว

คนที่เรารักคนที่เราไว้เนื้ อเชื่อใจมาดูถูกแบบนี้

ไม่ว่าใครก็ไม่โอเคกันทั้งนั้นแหละนะ จะบอกให้…

เมื่ออ่ านมาถึงตรงนี้.. จงแล้วหันมาใส่ใจความรู้สึกของคนใกล้ชิดให้มาก ๆ เพราะว่าบางที

คุณอาจจะเป็นโลกทั้งใบสำหรับเขาก็เป็นได้

เพราะ คนที่ชอบดูถู ก คนอื่น

ไม่ได้ทำให้คุณดู “สูงขึ้น”

แต่ในทางกลับกัน มันทำให้

คนอื่นรู้ว่า “กำพื ด” ของคุณ

เป็นแบบไหนต่างหาก

อย่ าได้ดูถูกใครเลยนะ…