fbpx

คนที่ให้ยืมเงิน..ไม่ใช่เพราะ “เขาโง่” แต่เขามีน้ำใจอยากช่วยให้คุณสำนึกบ้าง (อ่ านแล้วจะเห็นความจริง)

คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน คือ ผู้อุปถัมภ์ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้

หากคุณมีวาสนาได้พบเจอต้องสำนึกบ้าง

ตอนที่คุณลำบาก แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพยุ งคุณ ไว้ไม่ใช่ว่าเพราะ “เขามีเงินมาก”

แต่เพราะน้ำใจของเขาที่อย ากฉุดคุณ ให้ขึ้นจากหุบเหวของความลำบาก

ที่ให้คุณยืมนั้นมันไม่ใช่เงิน แต่มันคือ “ความเชื่อใจ” และความไว้ใจเพราะ เชื่อในศักยภ าพของคุณ

7 ข้อควรคิดก่อนจะ “ให้ยืมเงิน” คิดให้ก่อนคุณจะเสียทั้งเงินและเพื่อน

1. -ยิ่งเราสนิทกับคนที่จะยืมเงินเรามากเท่าไหร่.. โอกาสที่จะได้คืนก็มีความเสี่ ย ง ยกตัวอย่ างเช่น

ถ้าคนที่จะยืมเงินมีหนี้หลายคน เค้าจะเลือกจ่ายหนี้ให้กับคนที่เค้าเกรงใจก่อนส่วนคน “สนิท” หรือ “คนรู้จัก” มักจะได้คิวหลังๆตลอด

2. -เราชอบปฏิเสธคนที่จะมายืมเงินโดยให้เหตุผลว่า ไม่อย ากเสีย “เพื่อน” เรื่องเงินเราขอไม่ช่วย

เพราะว่าเราก็มีภาระ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ เรายินดีช่วยเต็มที่…อย่างนี้ไม่เสียคนคะ

3. – ถ้าทำตัวมีเงินโอกาสที่จะถูกยืมตังค์ก็จะมีมากขึ้นไปด้วยค่ะ

4. – ระลึกไว้เสมอว่าให้ใครยืมเงินไปให้นึกถึงด้วยว่าถ้าหนี้ก้อนนั้นเป็นศูนย์เราต้องอยู่ได้

5. – ช่วงนี้บอลโลก คนที่ติด ห นี้ พ นั น บอล หรือธุรกิจ มื ด อย่ าให้ยืมเงิน เพราะโอกาสได้คืนน้อยมากๆ

6. – ยิ่งเงินก้อนใหญ่ ยิ่งมีโอกาสได้คืนย ากขึ้น   เพราะลูกหนี้บางคนมองว่าเป็นภาระ

ถ้าไม่ใช้มันคนเดียวก็สบายเราไปเลย

7. – ยิ่งระยะผ่านไปนานเท่าไหร่ โอกาสได้เงินคืน ยิ่งย ากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนตัวมองว่า ยิ่งนานไป ความรู้สึกต้องรับผิดชอบที่ยืมเงินมามันจะลดลงเรื่อยๆ

แล้วจะมองว่า ทำไมเราต้องจ่ายเงินให้มันด้วยน้อ..

2 ข้อแนะนำ เศรษฐกิจไม่ค่อยดี อย่ าทำเด็ ดข าด ข้อแรกเลย…

ข้อ 1 “อย่ าค้ำประกันให้ใครเด็ ดขาด”

อย่ าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคน ตั้งปณิธานไว้ จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดขาด

หลายคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่น เข้าข่ายว่า “เนื้ อไม่ได้กิน…หนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดู ก มาแข ว น ค อ”

เพราะการค้ำประกัน คือการสัญญาว่าบุคคลหนึ่งจะชดใช้หนี้แทนลูกหนี้ หากลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้

ข้อ 2 “อย่ าเอาเงินสำรองฉุกเฉินออกมาให้ใครยืมโดยไม่จำเป็น”

เงินสำรองฉุกเฉิ น คือ เป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยียวย าเรื่องฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติ เห ตุ, ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ

บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริง ๆ ก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

ขอขอบคุณ b a n g p u n s a r a

“คนเรา ถ้ารักกันกรุณา

อย่ ายืมเงิน เหตุผล

เป็นมิตร ในเวลากู้

เป็นศั ต รู..เวลาท ว ง”