6 วิธีจัดการบริหารชีวิต เมื่อรายได้เท่าเดิม แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น

เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเจอกับปัญหาเงินช็อต เงินติดลบ หมุนเงินไม่ทัน

ยืมเงินจากนั่น มาโปะนี่… จนทำให้เปิดหนี้ท่วมหัวพอถึงสิ้นเดือนก็ใช้แต่หนี้ หมุนนั่น…หมุนนี่

ไม่มีเงินเก็บสักทีแต่หลายๆ คนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี

วันนี้ เราจะนำเสนอ 6 วิธีการใช้ชีวิต หากวันใดวันหนึ่งชีวิตของใครหลายคนต้องประสบกับปัญหาหมุนเงินไม่ทัน

เงินติดลบ ไม่พอใช้ มาดูกันว่าเราจะมีวิธีการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้ าง

1. ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง หยุดก่อหนี้ หยุดสร้างหนี้เพิ่มโดเด็ดขาด ไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน

ที่สำคัญต้องหยุดหาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า

เพราะจะทำให้เป็นหนี้แบบงูกินหาง ไม่รู้จักจบ ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

2. เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อรั ก ษ า บัญชีและเครดิต

วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ อาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชี

แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำตามใบเรียกเก็บเงิน หรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อย

ที่สำคัญต้องมีวินัยในการผ่ อ นชำระ หากหมดภาระหนี้แล้ว ไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีกเป็นอันข าด

เพราะจะทำให้มีหนี้ไม่หมดสิ้น

มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ขายทรัพย์สิน

ที่ขายได้ออกไปเป็นเงินสด เพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้มากที่สุด

หากมีหนี้สินมากให้เลือกปิดทีละรายการที่สามารถปิดหนี้ได้

เพื่อให้เหลือจำนวนเจ้าหนี้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้

หรือไม่มีทรัพย์สินที่สามารถขายเพื่อปลดหนี้ได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาล ในระหว่างนั้นแนะนำให้เก็บเงินให้มากที่สุด

อย่ าได้หลงระเริงกับเงินที่มีต้องเตรียมสะสมเงินเพื่อเคลียร์หนี้สินทั้งหมด

3. ไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย

หลายคนมักประสบปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลัง ได้รับเงินมาเท่าไร ก็ไม่พอ มนุษย์เงินเดือนบางคน

ได้รับเงินเดือนต้นเดือน ผ่านไปไม่ถึงครึ่งเดือนก็แทบจะต้องรัดเข็มขัดกันแล้ว นั่นก็เป็นเพราะ

คุณไม่มีการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็ไม่ยาก แค่เพียงเริ่มจด บันทึกรายรับ-รายจ่ายเท่านั้น

คุณก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นแล้ว

4. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองทุกวัน

ในแต่ละเดือนมีรายได้จากไหนบ้ าง พอใช้จ่ายหรือไม่ หรือในแต่ละเดือน

ต้องใช้จ่ายอะไรบ้ าง เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าเดินทาง ค่าอ า ห า ร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่ อ นชำระหนี้สินค้า ค่าใช้จ่ายสังสรรค์

แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุด

จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิต ถ้าไม่จำเป็นต้องเลิกหรือหยุดทันที

หากใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรบ้ าง

และหมดไปกับอะไรบ้ าง ดังนั้น เมื่อรู้ปัญหาแล้วว่าเงินหมดไปกับอะไร

หากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัดอย่างจริงจัง

5. หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่ อ นบ้ าน ผ่ อ นรถ ส่วนหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

ให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้ โดยเลือกจ่ายหนี้ที่ มี ด อ ก เ บี้ ยสูงก่อน

และติดต่อขอประนอมหนี้ ขอผ่ อ นจ่ายในแต่ละเดือน และควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อย่ าคิดหนีหนี้

6. หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่ม

ใครที่เป็นหนี้ เงินติดลบ ลองสำรวจตัวเองว่า มีของอะไรขายได้

มีความสามารถอะไร หรือมองหาอาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ เช่น ทำกับข้าว ทำขนมขาย หรือไม่

ถ้ามีทักษะการขาย ก็หาซื้ อสินค้าต่างๆ ไปขายตามตลาดนัด หรือหากมีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลยครับ

“อย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่

อย่ าไปแคร์สายตาใคร

ตราบที่เรายังหายใจ

ด้วยจมูกของเราเอง”

 

ขอบคุณ : t h a i s m e s c e n t e r