fbpx

พูดจาดีๆ กับคนในครอบครัว เพราะไม่มีใครหวังดีกับเราเท่าคนในบ้านเรา (สละเวลาอ่ าน ก่อนจะสาย)

พูดจาดีๆ กับคนในบ้าน เพราะไม่มีใครหวังดีเท่ากับคนในครอบครัว เราควรต้องพูดจากันดีๆ

แต่ครอบครัวมักเป็นที่ที่เราละเลยได้ง่ายที่สุด ยิ่งแปลกหน้า ยิ่งสุภาพ ยิ่งเกรงใจ ยิ่งสนิท ยิ่งไม่ระวังคำพูด

เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายจะไม่มีวันโกรธเรา เราก็มักใช้มี ด ทางวาจาพุ่งเข้าใส่คนในครอบครัว

ครอบครัวไม่ได้แข็งแกร่งไม่มีวันพัง และครอบครัวที่เป็นสุข ก็ต้องการ การจัดการ

ความสุขในครอบครัวเริ่มจากพูดกันดีๆ

การอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรย า การเคารพกัน สำคัญกว่าการ “ตำหนิ” ว่ากล่าว ครอบครัวที่รู้จักพูดกันดีๆ มักมีความรู้สึกเป็นสุขยิ่ง

คนสองคนที่อยู่เคียงกันนานปี มักคิดว่าไม่ต้องระวังน้ำเสียงและท่าทีในการพูดกับอีกฝ่าย

ความใส่ใจที่มีอยู่เดิม พอออกจากปากกลับกลายเป็น “ตัดพ้อ” และ “ตำหนิ”

เมื่ออยู่ด้วยกันนานขึ้น ความอดทนเลือนหาย แม้จะเกิดจากความปรารถนาดี แต่เวลาพูดไม่คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย มีแต่กล่าว “โท ษ ตำหนิ”

นานวันเข้ากลายเป็นวงจร อุ บ าท ว์ ชีวิตครอบครัวจะเกิดรอยร้ าว และเกิดวิกฤต

ปัญหาเล็กน้อยทุกปัญหาระหว่างสามีภรรย า จะมีผลกระทบต่อความสุขในครอบครัว

แม้จะเป็นคนสองคนที่สนิทสนมรักใคร่กันมากในชีวิตสมรส ก็ยังเป็นคนสองคนที่เป็นปัจเจก ต่างมีความรู้สึกของตน แม้จะสนิทชิ ดเ ชื้ อ กันเพียงใด ก็ถูกวาจาทิ่มแท ง ให้เสียใจได้

การโมโหโกรธเกรี้ยวใส่ญาติสนิท นับเป็นพฤติกร รมที่ไม่ฉลาดเขลาและอ่อนแอที่สุด

บ่อยครั้ง การเปลี่ยนวิธีพูด อารมณ์ของทั้งสองคนจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง พูดกันดีๆ

แสดงความใส่ใจกันให้มาก ตำหนิกันให้น้อย อย่าให้อารมณ์ฉุ น เ ฉียวเกิดความขัดแย้ง

ไม่จำเป็นต้องตะโกนตวาดใส่กัน คุยกันตามเนื้อผ้า คำนึงถึงอีกฝ่ายให้มาก

อย่ าได้ถือว่าเป็นคนสนิทที่สุดแล้วพูดจาไม่ระวัง การพูดจาดีๆ สำคัญมากสำหรับสามีภรรย า ภายในครอบครัว ถ้าพูดจากันดีๆ

ไม่เพียงดีต่อคู่สามีภรรยา ยังดีต่อลูกด้วย การพูดจาดีๆ เป็นแบบอย่างแก่ลูก มีอิท ธิ พ ล อย่างสูงต่อการ

เลี้ยงดูลูกหลาน กับลูกหลาน การชมเชยสำคัญกว่าการลงโ ท ษ การพูดจานั้นมีอารมณ์

ทำให้คนฟังอบอุ่นก็ได้ การฟังคำพูดไม่เพราะทางวาจานั้นร้ า ยแรง ทำให้เกิดรอยแผล จากการมองไม่เห็น

เด็กๆ มักแยกระหว่างความจริงกับการพูดเล่นไม่ออก พวกเขาจะเชื่อคำพูดที่พ่อแม่พูดเกี่ยวกับตน แล้วทำให้มันกลายเป็นทัศนคติที่มีต่อตนเองไป

พ่อแม่ไม่น้อยถนัดสอนด้วยการโ จม ตี” ซึ่งวิธีนี้ไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่ทำให้เด็กดี” แต่กลับมีผลกระทบต่อการเติบโตของเด็ก

เด็กที่ถูกตีหรือโ จ ม ตี บ่อยๆ จะมีความรู้สึกด้อย

มักร่วงลงสู่การปฏิเสธตนเองหรือสงสัยตัวเอง

การโจมตีที่มาจากพ่อแม่ ก่อเกิดผลร้ ายที่ไม่เพียงเห็นๆ เฉพาะหน้า มันยังเป็นเหมือนเข็มที่มักทิ่มแทงหัวใจลูกหลานไปในวันคืนอันยาวนาน

ในทางกลับกัน ทางจิต วิ ท ย า คำพูด ที่มีผลกระทบพัฒนาการของเด็กนั่นคือ การชมเชย การเชื่อมั่น

และการคาดหวังที่สูงขึ้น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกร รมได้เมื่อคนคนหนึ่งได้รับคำชม

เขารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุน จึงเพิ่มความรู้สึกมีค่าของตนเอง

เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เคารพตนเอง ได้รับแรงผลักให้ก้าวไปข้างหน้า และพย าย ามจะบรรลุในความคาดหวังที่คนอื่นมีต่อตน

พ่อแม่พูดดีๆ กับลูก ครอบครัวจะสมบูรณ์มีความสุข การเป็นพ่อแม่ไม่ต้องสอบ แต่ต้องศึกษา

เพราะความใส่ใจ คำพูดของคุณมีพลัง

ทุกถ้อยคำ ในน้ำเสียงล้วนมีความหมาย

เมื่อพูดจาดีๆ ก็สุขใจ ไม่เย็นชา

จงมั่นคงแต่ไม่กระด้าง ต่อคนที่รักคุณ

และคนที่คุณรักอย่างดี จำไว้นะ ครอบครัวสำคัญที่สุด”