4 ข้อ เหตุผลคนฉลาด ทำไมเขาเงียบ…มากกว่าพูด

เหตุผล 4 ข้อ บ่งบอกว่า.. ทำไมคนฉลาดจะเงียบให้ถูกจังหวะ มากกว่าพูด แล้วลงมือทำ ไม่พูดเยอะ

1. เขาจะคิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาด ต้องรู้จักคิดก่อนพูด หรือ คิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอ เพราะมันเป็นตัวบ่งบอกว่า เป็นคนอย่างไร

ฉะนั้นการไตร่ตรองทุกสิ่ง ก่อนจะพูดออกมาในตัวคนคนนั้นจึงมีความสำคัญ มันสามารถ

ทำให้คุณ ได้รับโอกาสดีๆอีกมากมายในชีวิตเพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์

2. พวกเขารู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณ กลายเป็นผู้ฟังที่ดี และมีมารย าทแล้ว มันยังทำให้คุณได้รับข้อมูลข่ าวส าร ใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ส่งผลให้รู้เท่าทัน ผู้คนบนโลกใบนี้ มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้น

มาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

3. อย่ าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลา ไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่ าหยุดพัฒนา

และผลักดันตัวเอง ให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ

เพราะมันสามารถส่งผลดีต่อชีวิต ทำให้คุณรู้ทัน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

และกลายเป็นคนยุคใหม่ ที่คอยอัพเดท เรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

4. คนฉลาด หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝัน อันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเป็นจริงดีกว่า

ถ้ายังมัวแต่เสียเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือ ลงแรงทำอย่างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่ สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ

ดังนั้น หากอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาด จะต้องไม่มัวมานั่งพูด พร่ำให้เสียเวลา

และควรนำเวลาทุกนาที ที่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“หากไม่แน่ใจ ในสิ่งที่แสวงหา

ลองใช้เวลา แล้วหมั่นฝึกฝน

อยู่กับมันจน ค้นพบ แล้วลงมือทำ”

 

ขอบคุณคำแนะนำ จากใจร่มๆ