การเลี้ยงลูกให้เป็นคนจิตใจดี ไม่ต้องเก่งมาก ขอแค่..เป็นคนดี เริ่มฝึกลูกอย่างไร

คุณแม่ต้องสอนลูกอย่างไร ในเรื่องอะไรบ้าง

เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุขโตไปไม่ลำบาก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่งอย่างเดียว ความรู้รอบตัวก็สำคัญ

สอนลูก ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ต้องเก่งขอแค่เป็นคนดีนะลูก…เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ตั้งแต่ยังเล็ก

แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกว่า การสร้างสังคมที่ดี สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝังความดี สู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก

สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดี ต้องเริ่มฝึกลูกอย่างไรบ้าง มีวิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุขโตไปไม่ลำบาก

“ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง”

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นต่อไป เพราะการที่เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่น

จะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเองลดความกังวลและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆในชีวิตประจำวัน

“ฝึกลูกช่วยงานบ้าน”

ฝึกลูกช่วยงานบ้านเริ่มได้ตั้งแต่เล็ก โดยส่วนใหญ่เด็กวัย 2 ขวบ เริ่มฟัง และเข้าใจคำสั่งง่ายๆ ดังนั้น เราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้าน ขั้นพื้นฐาน

เช่น เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้าที่สวมแล้ว ไปใส่ตะกร้าเป็นต้น การให้ลูกช่วยงานบ้าน โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิดชอบเอง

ทำให้เด็กได้เรียนรู้ เรื่องหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคม

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น ค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้านให้เหมาะสมกับวัย ลูกก็จะเรียนรู้ว่า. สิ่งต่างๆที่ตนทำ มีผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างไร

นับเป็น “จุดเริ่มต้น” ของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

“ฝึกระเบียบวินัย”

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูกนับเป็นพื้นฐานต่อการ

ทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เล็กๆ อาทิการตื่นนอน และเข้านอนให้เป็นเวลา รับประทานอาหารเป็นเวลา การเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทางเป็นต้น

“สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ”

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูกให้เป็นเลิศในด้านวิชาการ สอนเรื่องมารย าทกฎระเบียบ แต่กลับลืมเรื่องการรับมือกับอารมณ์

ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น สอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆ ของตนด้วยการเอ่ยชื่อ อารมณ์นั้น ๆ

เมื่อลูกแสดงออกมาอาทิ “เมื่อลูกร้องไห้ ที่ไม่ได้ของเล่นอาจบอกลูกว่า แม่รู้ว่าลูกกำลังเสียใจ ที่ไม่ได้ของเล่น” หรือ “เมื่อลูกโกรธที่ถูกแย่ ง ขนม ต้องบอกว่า

ลูกกำลังโกรธใช่ไหม แต่แม่อย ากให้ลูกหายใจลึกๆ ใจเย็น ๆ ”

การสอนเช่นนี้ จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเมื่อโตขึ้นและไม่นำอารมณ์ของตนเอง มาเป็นข้ออ้างในการทำร้า ยคนอื่น

“สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า”

สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า สำหรับเด็กเล็ก โลกของเขายังไม่กว้างใหญ่มากนัก การเล่าเรื่องราวต่างๆ

จากนิทานหรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆเกี่ยวกับบุคคล ที่ทำเพื่อผู้อื่นจะช่วยทำให้ลูกเข้าใจ

เรื่องการช่วยเหลือกันในสังคมได้ดีขึ้น คนเป็นพ่อแม่ อาจถามลูกว่า หากเกิดเหตุการณ์อย่างในนิทานขึ้นกับลูกลูกจะทำอย่างไร

ลองฟังคำตอบ ของลูก แล้วชื่นชมหรือ ตั้งคำถามแนวทางที่ถูกหลีกเลี่ยง ที่จะวิจารณ์และตัดสินว่า..

คำตอบ ของลูก ถูกหรือผิด เพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเอง โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

“การพาลูกพบเจอกับผู้คนที่ หลากหลาย”

การพาลูก พบคนหลากหลาย นับเป็นการฝึกให้ลูก มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเข้าใจสังคมมากขึ้น

คือ ทำให้เขาเห็นว่า ในโลกนี้มีคนที่แตกต่างหลากหลายทั้งสีผิวเชื้ อ ชา ติภาษา และความคิดซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้ ไม่ได้แปลว่า ผิดเสมอไป

การพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยว ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่างพร้อมกับคำชี้แนะ ที่เหมาะสมจะทำให้ลูกเข้าใจ ความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

“สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา”

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่ลูกทำผิดพล าดพ่อแม่หลายคนจะใช้วิธีตำหนิ หรือ ดุ ลูก

เพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีก ซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่า การทำผิดเป็นเรื่องใหญ่ และกลัวที่จะทำผิ ด หรือจะปกปิดความคิดของตนเองโดยการโกหก ดังนั้น

พ่อแม่ควรเริ่มต้น ในการให้อภัยลูกแล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหา หลังจากที่เกิดข้อผิ ด พล าด

อาทิ เด็กวิ่งแล้วทำน้ำหกพ่อแม่ควรฝึกให้เด็ก รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ คือ เช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่หลังจากนั้นชวนให้ลูกคิดว่า ครั้งหน้าสามารถระวังอย่ างไร

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก นอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองคนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้นแบบ

หรือแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เพราะการเห็นแบบอย่างที่ดีจะทำให้เด็ก สามารถจดจำการทำดีได้มากกว่าการใช้เพียงคำพูด

การเลี้ยงลูกต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะกว่าที่ลูกจะรู้เรื่อง และทำตามในสิ่งดีๆ

ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจำหากพ่อแม่หมั่นสอน สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องสอนลูก

ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอน

” เคล็ด(ไม่) ลับ เลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ และเป็นคนดี”

1. เข้าใจมุมมองที่แตกต่าง

2. เคารพในความคิดของลูก

3. อย่ าคิดว่าลูกผิ ดเสมอไป

4. ปรับเปลี่ยนท่าที และมุมมองของลูกอย่างมีชั้นเชิง

5. วิธีการเลี้ยงลูก เริ่มจากตัวคุณ

6. เปลี่ยนวิธีถ้าไม่ได้ผล

7. รู้จักยืดหยุ่น วิธีสอนลูกให้ตั้งใจเรียน

 

ขอขอบคุณ theasianparent