5 อานิสงส์ ของภรรยาที่ดี นำพาชีวิตเจริญ ชีวิตไม่ตกต่ำ

1 : ให้กำลังใจ

หนุ่ม ๆ ทั้งหลาย จงเลือกแต่งงานกับผู้หญิงที่พร้อมให้กำลังใจคุณ เลือกคนที่เข้าใจคุณเสมอ

เพราะเบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆ คน ล้วนมาจากภรรย าทั้งสิ้น

2 : รักคุณสามี สุดหัวใจ

คำว่า.. “รัก” ก็ยังสำคัญกับความสัมพันธ์อยู่ดี

เพราะแม้ความรักจะจืดจางลงบ้าง ถ้าแต่ความจริงแล้ว ความรักมันเปลี่ยนรูปแบบไปตามกาลเวลามากกว่านะ

ฉะนั้น ถ้าเธอยังอยู่กับคุณ รักคุณเพียงคนเดียว ยังดูแลและเอาใจใส่คุณเหมือนเดิมในทุกๆ วัน

เพียงเท่านี้ก็คือ “ความรัก” แล้วแหละ

3 : เธอรัก คนที่สามีรัก

ครอบครัวของสามีเพื่อนของสามี ถ้าเธอให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณ สามีรัก จับมือเธอไว้แน่น ๆ

เพราะเธอเองไง ที่รักคุณอย่างหมดหัวใจ พร้อมจะเป็นแม่ที่ดีของลูก พร้อมจะดูแลครอบครัวคุณ แน่นอน!!

4 : เธอทำให้สามี เป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้

นั่นเพราะใครๆ ก็สามารถทำเรื่องผิดพลาดได้

แต่กระนั้นไม่ว่าจะกี่ครั้งที่สามี ทำผิ ดเธอจะยังคงอยู่คอยประคองให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ หรอก

5 : สวยจากภายใน

แต่ภายนอกนั้นก็สำคัญเช่นกัน แต่ถ้าภายใน

ไม่สวย ไม่ผ่อง ก็คงเป็นภรรย าที่ดีไม่ได้ใช่ไหมล่ะ

ถ้าคุณเป็นคนจิตใจดีมีนิสัยอ่อนโยนไม่หย าบค ายไร้เหตุผล ทำให้คนรอบข้างหัวเราะได้ นี่ก็เป็นข้อ ที่จะเป็นภรรย าที่ดี ให้หนุ่มๆ สักคนได้แล้วนะ

6 : เธอสร้างความคาดหวังให้สามี

สร้างบนพื้นฐานความเป็นจริง เธอไม่เพ้อ ไม่สร้างฝันลม ๆ แล้งๆ ให้สามีแบบที่ทำไม่ได้บนโลกความจริง

แต่เธอมองโลกในแบบที่ควรจะเป็นไม่คาดหวังให้คุณ เป็นเจ้าชาย ดูแลเจ้าหญิง เหมือนดังนิย ายเพ้ อฝัน

7 : เธอเป็นเพื่อนที่ดี ของสามี

เพราะว่าทุกเรื่อง ไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหน เล็ก ๆ น้อย ๆ คุณสามีสามารถเล่า..ให้เธอฟังได้นะ

เธอมีเวลารับฟัง ทุกเรื่อง เธอรู้ความลั บของคุณ

แล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรปิดบังกัน เพราะผู้หญิงที่รู้ว่าสามีชอบ อะไรไม่ชอบอะไร ถือเป็น

ภรรย าในฝันของหนุ่มทุกคนเชียวล่ะ

อานิสงส์การส ง เ ค ร า ะ ห์ ภรรย าที่ดี

๑. ทำให้ความรักยืนยง

๒. ทำให้สมานสามัคคีกัน

๓. ทำให้ครอบครัวมีความสงบสุข

๔. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

๕. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

“ภรรย านั้นอยู่ใกล้ชิด หากไม่ผูกมิตร ชี วิ ต จ ะ สั้ น

ภรรย านั้นอยู่ร่วมกัน หากคิดสร้างสรรค์ บ้านนั้นเจริญ”