ทำตามได้จริงๆ แบ่งเงินเป็น 5 กอง ทำธุรกิจของตัวเอง เป็นเศรษฐี ภายใน 5 ปี

“ลี กา ซิง” ชาวจีนอ พ ย พที่มาอาศัยอยู่ในเกาะฮ่ อ งกงก่อร่ า ง สร้างตัว เริ่มต้นชีวิตใหม่บนแผ่นดินใหม่

โดยเริ่มต้นจากการขายดอกไม้ในวัยเพียง 25 ปี และ ต่อมาได้เริ่มขยับขยายจนกลายเป็นเจ้าของหลายกิจการ เช่น เจ้าของท่าเรือ เจ้าของอ สั งหาริมทรัพย์ต่าง ใจกลางเมือง เจ้าของโรงแรม ชื่อดังทำบริษัทประ กั น  ชีวิต

“ลี กา ซิง” ได้แบ่งปันเค ล็ ดลับความสำเร็จ ที่เขาใช้ในการสร้างฐานะจากศูนย์ จนขึ้นเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆ ของประเทศ

โดยเขาบอกว่า..ใช้เคล็ดลับ แบ่งเงินเป็น 5 กอง ดังนี้

(หากสมมติว่าเรามีรายได้อยู่ที่ 20,000 บาท)

1. กองที่ : 1 = ค่าใช้จ่ า ย 6,000 บาท (30%)

เป็นค่าใช้จ่ ายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ในการกินให้เน้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และ ประหยัด ตัดอาหารที่แพง ฟุ่ มเฟือ ยไม่จำเป็นทิ้งไป

ถ้าคุณตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปรับรอง 6,000 บาท ใช้กินใช้อยู่ได้อย่ างเพียงพอแน่นอน

2. กองที่ : 2 = สร้างสายสัมพันธ์ 4,000 บาท (20%)

เงินสร้างความสัมพันธ์ หรือ สร้าง connection กับคนอื่นๆ เช่น ลงทุนเลี้ยงอาหารให้กับคนที่มีความรู้ความสา มารถที่เขามีความเก่งกว่าคุณ

เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ทัศนะคติ และ มุมมองด้านต่างๆ จากเขา

ดังนั้นคุณจะต้องคิดให้รอบคอบว่าคุณจะต้องนำเงินนี้ไปกินเลี้ยงกับใคร เมื่อครบปีหนึ่งคุณจะรู้จักผู้คนมากมายขึ้นอ ย่ างแน่นอน

อาจได้รับความช่วยเหลือดีๆจากบุคคลเหล่านั้น และ โอก า สทางธุรกิจมากมายในอนาคตอีกด้วย

3. กองที่ : 3 = การศึกษา 3,000 บาท (15%)

หากคุณไม่ได้เกิดมาร่ำรวย หรือ มีมรดกมากมาย การศึกษานี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยให้คุณพัฒนาฐ า นะได้อย่ า งก้าวกระโดด

การซื้อหนังสือลงทุนมาอ่านและศึกษาเอง การเข้าคอร์สอบรมหลักสูตรดีๆในการลงทุน หรือ ศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ก็แล้วแต่ความสะดวก

4. กองที่ : 4 = ซื้ อความสุข 2,000 บาท (10%)

การซื้อความสุขให้ตนเอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวต่ า งประเทศด้วตัวคนเดียวอย่ างน้อยปีละครั้ง จะทำให้มีประสบการณ์มากขึ้น

เมื่อคุณต้องอยู่ต่างแดน ที่ใช้คนละภาษา ใช้เงินคนละ ส กุ ล คุณจะค้นพบว่า ในตัวเรานั้นมีพลังเต็มเปี่ยม เพื่อที่จะไปส ร้ างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในชีวิตได้อีกมากมาย

คุณจะไม่จมอยู่กับสิ่งเดิมๆ และ อาจได้เห็นโอกาสทางธุรกิจดีๆ ที่ต่างประเทศอีกด้วย

5. กองที่ : 5 = เพื่อการลง ทุน 5,000 บาท (25%)

เงินกองที่ห้าจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะสำเร็จ หรือล้ ม เห ล วก็ตาม มันก็จะทำให้คุณมีประสบก าร ณ์

และความเชื่อมั่นในตนเองในการที่จะเป็นเถ้าแก่ของธุรกิจของตัวเอง

“ลี กา ซิง” ยังแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่า… คนหนุ่มสาวสมัยนี้มัก ทานอาหารนอกบ้าน ซื้อเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ร า ค า แ พ ง แล้วโพสรูปลงโซเ ชี ยล

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีความสุขเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น แต่กลับต้องเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก

ทั้งๆ ที่ควรเก็บออมไว้เพื่อสร้ างธุรกิจหรือการลงทุนในอนาคต หากอยากพลิกฐานะตัวเองจริงๆ เราต้องรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร

และ รู้จักหักห้ามใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ระเบียบวินัยก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ

หากลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้ต่อเนื่องอย่างน้อยๆ 5 ปีจึงจะเห็นผล

“ไม่สำคัญหรอกว่า…คุณหาเงินได้เท่าไหร่ สำคัญตรงที่คุณบริหารเงินให้ได้มากขึ้นเท่าไหร่ ต่างหาก”

เมื่อใด…ที่เริ่มปีกกล้าขาแข็งลืมตาอ้าปากได้ จึงค่อยใช้เงินที่เหลือเพื่อความฝัน กางปีกบินไปให้ไกลสุดชีวิต

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : l i e k r