5 สิ่งที่ “คนฉลาด” มักจะชอบแกล้งโง่…มากกว่าอวดเก่ง

ไม่มีใครอยากที่จะเป็น “คนโง่” ในสายตาคนอื่น สักเท่าไหร่… หลายคนจึงพยายามที่จะทำตัวฉลาดอยู่ตลอดเวลา

แต่บางครั้งการได้เป็น “คนโง่” หรือ “แกล้งโง่” ดูบ้าง มีข้อดีมากกว่าที่คิด

1. “แกล้งโง่… ทำให้มีประสบการณ์ ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น”

คนที่คิดว่า ตัวเองนั้นฉลาดจึงไม่ต้องการเสี่ย งที่จะทำอะไรมากมาย ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกรอบ

เดินตามทางที่สังคมมองว่าดี แต่การคิดแบบนี้ จะยิ่งทำให้เราขาดโอก า สที่จะได้ประสบก า รณ์ใหม่ๆ

หรือได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ จากคนอื่นถ้าไม่แก ล้ งโง่ ที่จะเ สี่ ย งทำอะไรดูบ้าง เราจะไม่รู้เลยว่า

ความล้ มเห ล วเป็นอ ย่ างไร เมื่อไม่เคยรู้จักกับความล้ มเห ล ว ก็ย า กที่จะเจอ กับความสำเร็จได้

หรือแม้แต่การออก ไปเที่ยวโดยไม่ต้องวางแผนเพื่อที่จะได้ลองสัมผั ส ประสบการณ์สนุกๆ ดูบ้างก็ยังดี

2. “แกล้งโง่… ทำให้มีข้อมูลมากขึ้น”

จะสังเกตได้ว่า นักสื บ ส า ยลับต่างๆ ตามหนัง ที่ต้องปล อ มตัวเพื่อสืบหาข้อมูล

มักจะแกล้งทำตัวเป็นคนซื่อๆ โง่ๆ และดูไม่มีพิ ษ มีภั ย อะไร เรียกง่ายๆ คือ ทำตัวแกล้งโง่

เพื่อที่จะเข้าไปตีสนิท และ สืบหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพราะเวลาคนที่มองเห็นเราโง่

ก็จะไม่ระ วั งตัวเท่าที่ควรทำให้เปิดเผ ย ความลับออกมาได้ง่ายขึ้นและคุณก็จะได้ข้อมูลมากมาย

3. “แกล้งโง่… ทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้น”

คนที่อวดฉลาด หรือคิดว่าตัวเองนั้น ฉลาดและมีความรู้มากพอแล้ว มักจะ เ ลิก

ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม เพราะคิดว่าเก่งแล้ว ไม่จำเป็นต้องพัฒนาอะไรอีก

สุดท้ายก็จะกลายเป็นคนโง่จริงๆ ในขณะที่คนแกล้งโง่ทำตัวเล็กอยู่ตลอดเวลา

จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรอีกเยอะ จึงต้องหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มอยู่เสมอ

และเขาจะได้พัฒ น าตัวเองเรื่อยๆ และเก่งขึ้นต่างกับคนอวดฉลาดที่มีแต่จะถอยหลังลงคลองไปตามกาลเวลา

4. “แกล้งโง่… ทำให้ฉล า ดขึ้น”

การที่เราคิดว่าตัวเอง ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่อง

เมื่อมีปั ญ หาหรือไม่เข้าใจตรงไหน แล้วถามออกไป เราจะได้รับคำแนะนำ

จากคนอื่น และทำให้ความไม่รู้ ความสงสัยที่มีนั้นหายไป มันจะถูกแทนที่

ด้วยความรู้มากขึ้นแต่รู้ถ้าเราก ลั ว คนอื่นจะมองว่าโง่

จึงเลือกที่จะไม่ถามอะไรเลย และปล่อยให้มี ความสงสัยเกิดขึ้น สุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนโง่จริงๆ

ดังนั้น การตั้งคำถามที่ไม่เข้าใจ มันเป็นเพียงการโ ง่เพียงชั่วค ร า วแต่การแก ล้ งทำตัวฉลาด

และไม่ยอมถาม จึงเป็นเหมือนการผู กความโง่ไว้กับตัวเองตลอดไป

5. “แกล้งโง่… ทำให้ชีวิตสบายขึ้น”

สำหรับใครที่ไม่อยากรับภาระ หรือไม่อยากทำอะไรสักอย่าง

การแกล้งโง่ ทำไม่เป็นก็เป็นการหลี กเ ลี่ ยงที่ใช้ได้ผลนะ เช่น หากคุณเป็นผู้หญิง ที่ไม่ได้เก่ง

เรื่องงานบ้าน หรือ การทำกับข้าว และแสดงตัวให้เขารู้เขาก็จะไม่มาคาดหวัง

หรือกดดันอะไรเรา และเราก็ไม่ต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบด้วย หรือแม้แต่

ในที่ทำงานหากเราทำเป็นทุกอย่ า ง เราก็อาจจะได้ทำงาน

มากกว่าคนอื่นโดย ที่บางทีก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เพื่อนร่วมงานก็จะโ ย นงานมาให้เรา

เพราะคิดว่า เราเก่งเราทำได้ สบายเขาแต่ลำบ า กเราก็ “ไม่ไหวเหมือนกันนะ”