เก็บแรงบินให้สูง…อย่าเสียเวลากับคนไม่เห็นค่าเรา “เดี๋ยวเขาก็ตกต่ำเพราะทำตนเอง”

นกชนิดเดียวที่สามารถอยู่เหนือ พญาอินทรีย์ได้ คือ”อีกา” มันจะขึ้นขี่หลังพญาอินทรีย์ คอยจิก

คอยสร้างความรำคาญอยู่ตลอดเวลา.. แต่พญ าอินทรีย์จะไม่ตอบโต้ หรือ โ จ มตี

และไม่เสียเวลาไปตอแ ย กับอีกา เพียงแค่กางปีกให้กว้าง และบินสูงขึ้นๆ

ยิ่งสูงเท่าไหร่.. “อีกา” ก็ยิ่งหายใจลำบาก เพราะ ข าด อ็ อ กซิเจนในอากาศและหมดเรี่ ย วแ ร ง

จะบิน… แล้วเริ่มถอนตัว ร่วงหล่นลงมาเท่านั้นเอง

เก็บแรงของคุณบินไว้ให้สูง อย่าเสียเวลาให้ราคา กับ คนที่ “มองไม่เห็นคุณค่าเรา”

“เดี๋ยวเขาก็ตกต่ำ เพราะทำตนเอง” เมื่อนั้นทุกอย่ างจะราบรื่นโดยไม่ต้องออกแ ร งใด

“อินทรี ไม่ต้องปรบมือให้ ก็ยังผาดโผน”

“ต้นหญ้า ไม่มีใครรัก ก็ยังงอกงาม”

“ดอกไม้ป่า ไม่มีคนชม ก็ยังอวลกลิ่นหอม”

“ทำการ ไม่จำต้องให้ทุกคนเข้าใจ”

“เพียงต้องทุ่มเทแรงกายใจ”

“เป็นคน ไม่จำต้องให้ทุกคนชมชอบ”

“เพียงต้องโปร่งใสสง่างาม”

“ยืนหยัด ย่อมต้องเดียวดายสับสน”

“ถูก ร ะ แ ว ง เยาะเย้ย ล้วนไม่เป็นไร”

“ต่อให้บ า ด แ ผ ล ค ลุ ม ร่ า ง”

“ก็ต้องหยัดยืนขึ้นให้เข้มแข็ง”

ใครจะตัดสินคุณยังไง… ช่างเขา!!

แคร์คนที่แคร์เราก็พอ ใครไม่มีส่วนกับชีวิตเราก็อย่ า ไปให้ความสำคัญ

ไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวเราเอง ไม่มีใครไม่โดนตัดสินจะมีทั้งคนที่ “ชอบ” และ “ไม่ชอบ” เรา

ไม่มีใครทำได้ ถูกใจทุกคนหรอก!! มีคนรัก… ก็ต้องมีคนเกลียด มันอยู่ที่เรา…

จะเก็บคำด่านั้น มาคิด ? ให้ตัวเองไม่สบายใจ

หรือจะเก็บคำนั้นไว้เพื่อ.. “พัฒนาตัวเองต่อ”

เลือกที่อยู่ให้เป็น ต้องเข้มแข็งจากการดูถูก

วันใดที่เรารู้คุณค่า ของตัวเองมากพอ วันนั้นก็จะไม่มีใครแย่ งความสุขไปจากเราได้เลย