(อยากให้ลูกทุกคน ได้อ่าน) วันหนึ่งลูกจะรู้… และเข้าใจ เมื่อลูกเติบโตขึ้น

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

1. ตอนที่ลูกทำดีน้อยคนที่จะสนใจ แต่ตอนที่ลูกทำพล า ด แม้ยืนหายใจอยู่เฉยๆ ก็ผิ ด

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

2. ฟ้ามีเวลามื ด คนมีโอกาสเปลี่ยน 30% อาจเปลี่ยนเป็นน้ำใจ 70% อาจเปลี่ยนเป็นเ สแ ส ร้ ง

หนทางชีวิตยังอีกย าวไกล อ ย่ าเพิ่งด่วนตัดสินใจ เพราะ ไม่แน่เสมอไปว่าใครอยู่เคียงข้างลูกไปตลอดเส้นทาง

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

3. ตอนขาขึ้นมีแต่คนอย า กเป็นเพื่อน ตอนต ก ต่ำลูกต้องเริ่มหาเพื่อนใหม่

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

4. เพื่อนบางคน เมื่อก่อนคุยกันได้ทุกเรื่อง แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะคุยอะไรได้บ้ าง

บางคนก็ไม่น่าไว้วางใจในการบอกกล่าวอะไรออกไปให้ล่วงรู้

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

5. เพื่อนดีๆบางคนที่ดีๆ กลับเปลี่ยนไปโดยที่ลูกก็ไม่มีทางเข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรและ เพื่อนบางคนที่เคยไม่ดี อยู่ๆ ก็กลับมาดีได้อย่ า ง น่าตกใจ

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

6. คนบางคนพอได้รู้จัก ก็ไม่อย า กรู้จักมากไปกว่านี้อีกแล้ว

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

7. เวลาเจอเรื่อง แ ย่ ๆ ให้บอกกับตัวเองว่า ช่างเถอะ.. “ไม่เป็นไร เดี๋ยวมันก็ผ่านไป”

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

8. เวลาชีวิตเจอกับความทุ ก ข์ ให้หาช็อกโกแลตมากินสักชิ้น แล้วค่อยๆ ซึ ม ซั บ รสชาติของมันไป จะค่อยๆรู้ว่า

“ในความขมมีความหวานมันซ่ อ น อยู่..”

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

9. บางครั้ง ที่ฟังเพลงไม่ใช่ว่าเพลงมันเพราะ แต่เพราะมันเหมือนช่วงเวลาในชีวิตที่กำลังเจออยู่

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

10. คนที่เคยสนิทกันมากเพียงใด แค่เข้าใจ ผิ ด มันก็กลายเป็นคนแปลกหน้าไปทันที

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

11. หากลูกไม่เคยประส บ เรื่องราวนั้นมาด้วยตนเอง ก็ไม่ควรตัดสินคนอื่น ด้วยอ ค ติ เพราะหากเป็นลูก มันอาจจะแ ย่ กว่าที่เขาเป็นอยู่ก็ได้

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

12. สังคมทุกวันนี้ คนสนใจเรื่องของลูกมีมาก แต่คนที่ใส่ใจลูกมีน้อย

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

13. คนที่คอยซ้ำเติมลูกมีมาก แต่คนที่คอยดึงลูกขึ้นมา.. มีน้อย

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

14. คนที่หัวเราะเป็นเพื่อนลูกมีมาก แต่คนที่ปลอบใจลูกมีน้อย

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

15. ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิดพ ล า ดไป

เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่า ความผิ ด พล า ดเหล่านี้.. อย่ าทำตามเด็ ด ข าด

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

16. อย่าลืมตน หากวันหนึ่งในอนาคตลูกได้เติบโต ไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงเงินทองมากมาย

จงจำเอาไว้ว่า เรามาจากพื้นดิน จงอย่าลืมดินที่เราเหยียบมาเด็ ด ข า ด

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

17. ใจเขาใจเราจงอย่าเห็นความทุกข์ของคนอื่น เป็นเรื่องตลก หากเขาเดือ ด ร้ อ นก็จงให้ความช่วยเหลือ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ดี

อย่ าซ้ำเติม เมื่อเขาทำผิ ดให้ลูกระลึกเสมอว่า “ใจเขาใจเรา” หากวันหนึ่งลูกเดือดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

18. เมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง ลูกจะรู้จักถนอมคนส่วนน้อยในชีวิตเหล่านี้ไว้ให้ดี

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

19. คุณค่าของชีวิต… ไม่ได้วัดกันที่ รถคันใหม่ บ้ านหลังใหญ่ หรือ กระเป๋าแ บ ร น ด์ เ น มที่แ พ งกว่าใครๆ !! แต่… มันวัดกันที่

ความรับผิ ด ชอบต่อหน้าที่ของเขา และ ส า มั ญสำนึกที่เขามีต่อคนรอบข้าง

สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่า…

20. ความสำเร็จวัดกันที่ ศักยภาพในการดูแลครอบครัว ไม่ใช่ จำนวนเ งิ นที่หามาได้

 

ขอบคุณที่มา : คิ ด เ ป็ น ชี วิ ต เ ป ลี่ ย น