22 เคล็ดลับผู้หญิงทำตัวไม่ให้แก่…จนดูไม่ออก แม้อายุจะมากขึ้น

1. อย่ าจี บปาก จี บคอ เพราะจะทำให้ริมฝิป ากเรา ย่ น

2. อย่ าแต่งหน้าจั ด จนเกินไป อย่ าใส่ข น ต าปล อ ม

3. หมั่นดูแลเล็บมือ เล็บเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ เสมือนกับดูเเลใบหน้า

4. หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่ต้องเก่งก็ได้ แต่เอาที่ทำแล้วสบายใจก็พอ

5. เวลานั่งหรือเดิน ให้ตัวตรงๆ จงมั่นใจในตัวเอง

6. ทำฟั นตัวเองให้สะอาด และสวยอยู่เสมอ ดูแลสุขภาพฟั นตัวเองดีๆ

7. ควรดื่มน้ำสะอาด ทาครี มกันแดดบ้าง กางร่มให้ตัวเองบ้าง

8. อย่ าใส่ชุดที่มันดูเชย ควรใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ ในแบบที่ไม่คุ้นเคยดูบ้าง

9. จงหัวเราะให้ดังๆ หัวเ ร าะให้มากๆ

10. ไม่เข้าสังคมที่ทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัด แม้สังคมนั้น จะดีมีชื่อเสี ยงขนาดไหนก็ตาม

11. อย่ าเรียกคนอื่นว่า…มนุษย์ป้า มนุษย์ลุง หรือเฒ่ าหั วงู

12. เวลาที่ไม่มีอะไรทำ ก็อย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก แล้วตื่นมาคุณจะสดชื่นอารมณ์ดี

13. จงดูแลตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ อย่ า ดู ถู ก ว่าตัวเองแ ก่แล้ว ไม่สำคัญอะไร

14. ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน อย่ านิ น ทาว่าร้ า ยใคร ไม่ต้องไปใส่ใจคนอื่นขนาดนั้น

15. อ่ านข่ าว หรือติดต ามข่ าวส าร อัพเดทข้อมู ล ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

16. ถ้าอยู่กับใครแล้วรู้สึกเ ค รี ย ด เรื่องมาก ไม่สบายใจ ก็ให้ถอยห่างออกมา

17. จงสูดห ายใจเข้าลึกๆ ห า ยใจ อ อ ก ย าวๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

18. จงมีความฝัน มีความหวัง มีความคิด และมีจินตนาการ

19. อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต และจงลืมอดี ตเ สี ย

20. ทำอะไรที่ตัวเองนั้นอย ากทำ เช่น ถ้าอย ากยิ งปื นให้ไป หั ด ยิ ง ปื น อย ากเป็นหม อดูให้ไปเรียนดูหมอ อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ

21. เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจตัวเองได้แล้ว ใครไม่เข้าใจเราก็ปล่อยเขาไป เพราะเราไม่มีเวลาว่างสำหรับเรื่องพวกนี้

22. จงยิ้มกวางๆเข้าไว้ ถึงแม้ไม่มีใครมองก็ตาม เพราะร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง