10 เรื่องความหวังดีทำคุ ณ บู ช าโ ท ษ (เขาอาจไม่ได้เราว่าดี แต่มองว่า…โง่)

การเ ม ต ต ากรุณากับเพื่อนมนุษย์เป็นเรื่องที่ดี หากเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้น

แต่บางก ร ณี แนวคิดนี้อาจจะไม่ได้ผล ดี…ไม่ดี จะกลายเป็น ทำคุ ณ บู ช าโ ท ษ แ ท น

1. ช่วยคนไม่รู้จักบุญคุณ

ไม่ได้ต้องการลำเลิกบุญคุณแบบนั้น แต่หมายความว่าพอลืมตาอ้าปากได้เมื่อไหร่

ก็ระลึกถึงคนช่วยไว้บ้าง หากเขามีปั ญ ห าอะไร ก็ถาม ไ ถ่ สารทุกข์สุ ข ดิ บ หน่อย

ไม่ใช่ว่าเรารอดแล้ว…บายจ้า

2. เรื่องเ งิ น ๆท อ งๆ

เรื่องนี้จะต้องพิจ า ร ณาให้ถี่ถ้วนว่าควรช่วยเหลืออีกฝ่ายไหม? หากยื ม แล้ว

คืนตรงเวลาก็ดีไป แต่ถ้าเผ ล อผิ ดนัดไป คำว่า..เพื่อนอาจขาดกัน ทางที่ดี

“รักฉันอย่ ายื มเ งิ นฉัน และฉันจะไม่ยื มเ งิ นเธอ”

3. เรื่องที่เราก็เอาตัวเองไม่รอด

อาสาช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องดี แต่บางเรื่อง ถ้าเรายังเอาตัวเองไม่ร อ ด

ก็อย่าไปรับปาก จะกลายเป็นเป็นว่าก อ ด ค อกันจ มน้ำ เช่น อาสาช่วยเหลือเพื่อน

เคลียร์งาน แต่งานตัวเองยังกองพะเนิน เปลี่ยนเป็นทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด

ไว้หมดจดเมื่อไหร่ค่อยยื่นมือไปช่วยก็ไม่เสียหลาย

4. เรื่องของคนนอนคุยกัน

เคยเห็นปั ญ ห าของคู่รัก ที่พอเจอปัญหาทีไร ก็จะวิ่งซบไหล่เพื่อนเสมอ

เพื่อนก็เลี้ยงดูปูเสื่อหวังปลอบใจให้หายเศร้า ดีไม่ดีชวนเพื่อนนิ น ท า ส า ป ส่งแฟน

แต่สุดท้ายกลับไปดีกันซะงั้น เพื่อนหงายเงิบเลย

5. ช่วยคนไร้ความพยายาม

เคยเห็นก ร ณี คนที่ต้องการให้ช่วยอยู่ตลอดเวลา โดยที่ตัวเองไม่พย าย ามลงแรงอะไร

ไม่พย าย ามอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้น งานนี้ถ้าไม่ใช่ผู้ปกครองก็ถอยห่างเถอะค่ะ

6. ช่วยคน โ ท ษ ฟ้ า โ ท ษ ฝ น

พ ย า ยามอ ย่ าเข้าใกล้คนที่ร้องแรกแ ห ก ไม่เคยดูเลยว่าตัวเองมีส่วนทำ

พลาดด้วยหรือเปล่า คนแบบนี้มีความค า ดห วั งสู งประกอบกับมี ต ร ร ก ะป่ ว ย ๆ

ดีไม่ดีช่วยเ ห ลื อไปไม่ได้ดั่งใจจะหันมาด่ า เราอีก

7. ช่วยทำเรื่องไม่ดี

เรื่องผิ ด ก ฎ ห ม า ย ผิ ด ศีล ธ ร ร ม ถ้าคุณรักดีก็อ ย่ ายื่นมือไปช่วยเป็นอั น ข า ด

เพราะเวลาโด นเปิดโปงแล้ว คุณจะกลายเป็นหนึ่ง ในผู้ส ม รู้ ร่วมคิด

8. ช่วยเพราะอยากเอาหน้าเอาตา

อันนี้เป็นความไม่บริสุทธิ์ใจอย่างหนึ่ง ของมนุษย์ มันอาจจะดีในเรื่องของการ

ประชาสัมพันธ์ เป็นการ วิน-วิน ในการทำภาพ ลักษณ์เ ชิ งธุรกิจ แต่สังคม

ได้อะไรแบบเต็มที่ไหม?…คิดว่าไม่น่าเต็มที่ ถ้าไม่มีกล้องมาจับภาพ อย่ าหวังจะได้อะไร

9. ช่วยคนที่ไม่รู้จักประเมิ นสถานการณ์

หมายความว่า คนที่ทำอะไรใหญ่เกินตัว ไม่ประเมิ นสถานการณ์รอบข้างให้ดี

สุดท้ายไปไม่รอ ด ต้องมาเร่ขอความช่วยเหลือผู้อื่น บางเรื่องอาจน่าเห็นใจ

แต่บางเรื่องเซย์กู๊ดบายจะดีกว่า เช่น เพื่อนเ งิ นเดือน 15,000

แต่ไปผ่อน I p h o n e X สุดท้ายไปไม่ร อด ต้องหาคนยื มเงิน เป็นต้น

10. คนพลาดในเรื่องเดิมๆ

การช่วยคนที่ล้ มให้ลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง เป็นสิ่งประเสริฐ แต่ถ้าล้ ม แล้วล้ มอีก

เป็นตุ๊กตาล้มลุก พล าดในเรื่องเดิมๆ ไม่เคยเรียนรู้ ให้ดูดีๆว่า..นี่ควรช่วยเหลือจริงๆ หรือเป็นเพียงคนเสียนิสัย

 

ที่มา: วาริชไวรัลย์ ศรีไสย