เคล็บลับ วิธีการบริหาร จัดการหนี้หลายก้อน ให้หมดไว ไม่สะดุด

1. จัดการรวมหนี้ทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียว

เพื่อหลีกเลี่ยง การที่มีใบเรียกเก็บยอดเล็กๆ น้อยๆ หลายๆ ใบ ในแต่ละเดือน

ทำให้เราต้องเสีย ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ตามแต่ละช่องทางจำนวนหลายครั้ง

ซึ่งทำให้เกิด ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นอีก ทั้งรวมหนี้ทั้งหมด ให้เป็นก้อนเดียวจะช่วย

ให้เราบริหารจัดการหนี้ได้ง่ายกว่าเดิม และลดปัญหาการลืมชำระได้ด้วย

2. ชำระหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน

การชำระหนี้ ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน จะทำให้หลุดพ้นการเป็นหนี้ได้เร็วขึ้น

เพราะเมื่อเงินต้นเหล่านี้ลดลง ดอกเบี้ยที่จ่ายก็ลดลงและถ้าหากมีหนี้นอกระบบ

ร่วมด้วย ต้องรีบพยายาม หาวิธีปิดหนี้นอกระบบนั้น ให้หมดโดยเร็วเป็นอันดับแรก

เพราะดอกเบี้ย สูงกว่าหนี้ประเภทอื่น หากชำระล่าช้า จะทำจะให้ดอกเบี้ยทบสูงขึ้นไปอีก

3. ชำระหนี้ให้ตรงเวลา

ควรชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การติดตามทวงถาม หากลืมชำระ หรือชำระล่าช้าซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น

นอกเหนือจากดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมของยอดหนี้ ที่จะต้องถูกเรียกเก็บอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ถ้าจ่ายตรงตามกำหนด มีประวัติการจ่ายชำระดี อาจจะได้รับการพิจารณา

ปรับลดดอกเบี้ย หรือสิทธิโปรโมชั่น ลด แลก สิทธิพิเศษอื่นๆ จากเจ้าหนี้ก็ได้

4. ชำระหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บเงินขั้นต่ำ

ในแต่ละเดือน จะมีการเรียกเก็บเงิน จากเจ้าหนี้ต่างๆ ซึ่งเราจะต้องชำระหนี้อย่างน้อย

ที่สุดตามยอดเรียกเก็บขั้นต่ำ หากคำนวณแล้วพบว่าสามารถชำระหนี้ขั้นต่ำได้ครบ

ทุกใบ และยังพอมีเงินเหลือ ควรนำเงินส่วนนั้นไปจ่ายชำระหนี้ให้มากกว่ายอด

เรียกเก็บขั้นต่ำ เพราะเงินที่จ่ายชำระส่วน เพิ่มขึ้นนั้น จะทำให้ยอดเงินต้นลดลง

ดอกเบี้ยน้อยลง และจะทำให้หมดหนี้ไวขึ้นมากด้วย

5. รู้จักประหยัด และลดรายจ่ เคล็บ (ไม่) ลับ การบริหารจัดการหนี้หลายก้อนายที่ไม่จำเป็น

การรู้จักประหยัด และเลือกใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น จะทำให้เรามีเงินเหลือเพิ่ม

ในกระเป๋าได้ และควรจะเลิกหรือลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เช่น การซื้อเสื้อผ้า

แพงๆ การกินอาหารหรูทุกมื้อ ดื่มทุกวัย เที่ยวผับ ปาร์ตี้ เป็นต้น

6. อย่าสร้างหนี้ก้อนใหม่ขึ้นมาอีก

ถ้าหากหนี้ก้อนเดิมยังชำระไม่หมด และยังเป็นภาระอยู่ก็อย่าสร้างหนี้ก้อนใหม่

เพิ่มเติม นอกเสียจากว่าจะนำหนี้ก้อนใหม่มาจ่ายหนี้ก้อนเก่าให้หมด โดยหนี้

ก้อนใหม่จะต้องมีดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเท่านั้น

7. ถ้าชำระหนี้หมดแล้ว ให้เปลี่ยนมาเก็บเงิน

ถ้าหากว่าเราใช้หนี้หมดแล้ว ควรนำเงินส่วนที่เราเคยกันเอาไว้ชำระหนี้ มาเปลี่ยน

เป็นเงินเก็บแทน เพื่อเพิ่มความพร้อม ทางการเงิน เผื่อในอนาคตจำเป็นที่จะต้อง

ใช้เงิน จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่วังวนของการเป็นหนี้อีกครั้ง จงจำไว้เสมอ..

“การไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐจริงๆ”