10 พูดดี ๆ คนเป็นหัวหน้างาน ควรใช้พูดกับลูกน้องเป็นประจำ

การเป็นหัวหน้าที่ดี จะต้องดูแลรับผิดชอบงาน และทีมให้แข็งแรงก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย

ยิ่งการจะเป็นหัวหน้าที่ดี ประสบการณ์ความรู้

ความสามารถ เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ

แต่หัวหน้าจะต้องมีศิลปะในการสื่ อ ส า ร พูดคุย ด้วย 10 คำพูดดีๆ ที่หัวหน้าควรพูดกับลูกน้องทุกวัน

และนี่คือ ตัวอย่างของคำพูด ที่คนเป็นหัวหน้าควรพูดกับน้องในทีมอยู่เสมอครับ

1. ผมรู้ว่า คุณทำได้

คำพูดให้กำลังใจ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ลูกน้อง ทำให้ลูกน้องมีความมั่นใจในการทำงาน

งานที่ออกมาก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

2. เป็นความคิดที่ดีมาก ทำต่อไปนะ

เมื่อหัวหน้าได้ความคิด หรือไอเดียดีๆ จากลูกน้อง

บางครั้งไอเดียหรือความคิดเหล่านี้ มีมากจนหยิบมาใช้ไม่หมดพูดให้กำลังใจว่า…

ความคิดที่พวกเขาคิดนั้นดีแล้วและให้ทำกันต่อไป

3. มีอะไรให้ช่วยได้บ้าง

ลูกน้องทุกคน ต้องการให้หัวหน้าสนับสนุน

และยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคอยติดตาม ความเป็นไปของสิ่งที่เข้าไปช่วยเหลือ

4. ภูมิใจ ในตัวพวกคุณ

ลูกน้องทุกคน ชอบฟังคนรอบข้างไม่ว่าจะพ่อแม่ หัวหน้า หรือคนรอบข้าง กล่าวชื่นชมว่าภูมิใจในตัวพวกเขา

โดยเฉพาะคำชมจากหัวหน้าว่าภูมิใจในผลงาน ที่ลูกน้องทำช่วยเพิ่มกำลังใจในการทำงาน

5. ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

บางครั้งการทำงานที่มีข้อผิดพล าด ไม่ควรอย่างยิ่ง

สำหรับคำพูดซ้ำเติม หรือว่ากล่าวทางที่ดีหัวหน้า

ควรพูดให้กำลังใจ เพราะทุกอย่างไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบที่สุด แต่ให้เอาข้อผิดพล าดนั้นมาเป็นบทเรียน

6. ขอบคุณ

เชื่อหรือไม่ว่า 58% ของการสำรวจลูกน้อง ในที่ทำงานชอบให้หัวหน้า กล่าวแสดงการขอบคุณเมื่อ

ลูกน้องทำงานเสร็จลุล่วง

7. ถามหาความคิดเห็น

หัวหน้าที่ดี จะรู้ว่าลูกน้องของคุณเป็นแหล่งไอเดียใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ไม่ซ้ำกัน

เพราะแต่ละคนมีความคิดแตกต่างกันและเมื่อหัวหน้าถามลูกน้องว่า… มีความคิดเห็นอะไรบ้าง

โดยแสดงความสนใจว่าความคิดเห็นของลูกน้อง

คุณนั้นมีประโยชน์ต่อการทำงานเป็นอย่างมาก

8. กล่าวคำขอโท ษ บ้าง

คำกล่าวแสดงความเสียใจ หรือ ขอโทษ

เป็นประโยคที่ทุกคนต้องการได้ยิน ทั้งยังช่วย รั ก ษ า

ความรู้สึกซึ่งกันและกันได้ดี ถึงแม้จะเป็นหัวหน้า

ก็ตามเมื่อทำผิ ด ก็ควรกล่าวคำขอโทษเอาไปใช้ให้ติดปากแล้วคุณจะรู้ว่าตำพูดดีๆ

สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ให้กับทั้งตัวคุณเองและน้องๆ ในทีมได้อย่างไร

9. ยอมรับเมื่อทำขอผิดพล าด

ไม่มีลูกน้องคนไหน ที่ให้ความเคารพหัวหน้าที่ปัดความรับผิดชอบ

หรือไม่ยอมรับเมื่อตัวเองทำผิดซ้ำ ร้ า ย ยังมีหัวหน้าบางประเภท ที่ชอบโยนความผิ ด ให้คนอื่นรับช่วงต่อ

หัวหน้าประเภทนี้ เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี และลูกน้องจะเริ่มตีตัวออกห่าง วิธีเรียกความศรัทธาคืนมาที่ไวที่สุด

คือยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองและแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้ถูกต้อง

10. อย่ าอายที่ต้องขอความช่วยเหลือ จากคนที่ตำแหน่งต่ำกว่า

เมื่อต้องการความช่วยเหลือ จากใครซักคน

อย่าอายที่ต้องกล่าวขอความช่วยเหลือจากลูกน้องของคุณเพราะพวกเขาเต็มใจ

และพร้อมช่วยเหลือคุณอยู่แล้ว

 

ขอบคุณที่มา d h a r m n i t i