ลูกเอ๋ย… คำสอนจากคนที่เป็นแม่ ฝากถึงลูกๆ ทุกคน (นำไปสอนลูก)

1. ชีวิตไม่มีธนาคาร อย่ าเอาไปฝากไว้ที่ใคร

จงรู้จักรับผิดชอบตัวเองให้เป็น

2. ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย

3. ผู้ชายทุกคนสามารถมีลูกได้ แต่ใช่ว่า…ผู้ชายทุกคนจะสามารถเป็นพ่อที่ดีได้

4. ไม่มีความรักจากชายใดจะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้  ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น

5. สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ และ ราคาแพงใช้เงินซื้อสุขภาพได้ แต่… อย่ าใช้สุขภาพไปแลกกับเงิน

6. ลูกทัดเทียม งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน (ของ) บ้านที่ทุกคนที่รักกัน

ต่างยินดีช่วยเหลือ แบ่งเบาซึ่งกันและกันอย่ างเต็มใจ

7. เวลามีค่านัก อย่ ายอมแลกไปกับการคำนินทา หรือ อิจฉาใครๆ ออกไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

8. ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี

ลูกต้องแยกให้ออก และปกป้องตัวเองให้ดี

9. อย่ าหูเบาหลงเชื่อสิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง

เพราะสิ่งที่ลูกรับเข้ามาบ่อยๆ จะค่อยๆหล่อหลอม ลูก ให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ

10. ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำอย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง

11. ผิ ด พ ลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ล้มก็ลุกได้

เป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติ และเป็นธรรมดา

12. รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิง

13. ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่ายเท่ากับเงินของเราเอง

14. คนมองโลกในแง่ดีไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย เพราะ เขามองเห็นข้อดีในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น

15. ความคิดเห็นของคนมีทั้งราคา ถูก และ แพง

จงตีค่ามันให้ออกและเลือกซื้อมันให้ดี

16. อย่ าให้คำจำกัดความใด กำหนดศักยภาพของลูกอาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และ อนาคตของลูก

17. จงเลือกเหนื่อยเพราะหัวเราะอย่ าเลือกสบายแต่ต้องร้องไห้ทุกวัน…!!

จงจำไว้ว่า… ถ้าเขารักลูกจริงเขาจะไม่ทำให้ผู้หญิงของเขาต้องร้องไห้หรือ ดูไม่ดีในสายตาของคนอื่น

18. หากประสบผู้คน ร้ า ยๆจงมองเขาด้วยความรัก

อย่ างจริงใจแล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบานใจ

19. ถ้าอย ากรู้ว่าเขารักลูกมากแค่ไหน

อย่ าใช้หูฟังต้องใช้ตามองมองว่าเขา… เสียสละต่อลูกมากเท่าไร..!!

20. การที่ใครมาทำไม่ดีกับลูกเราไม่จำเป็น ต้องทำไม่ดีตอบกลับที่ทำอย่ างนั้น ไม่ใช่เพราะ เราเป็นคนดีแต่

เพราะ… เราไม่ควรเป็นคนไม่ดีแบบเขา! !

21. กระจกไม่ได้มาพร้อม คำนิย ามของความงาม

จงมองตัวเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเอง

22. ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือ… ตัวลูกเอง

23. ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นอ่อนโยน ไม่ใช่… อ่อนแอ !!

24. เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือไม่มีสิ่งใด ซื้อศักดิ์ศรี และ ชื่อเสียงเราได้

25. ความดูดี… ไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้าป้ ายราคาไม่ได้บอกระดับสังคม

26. ผิดก็… “ขอโทษ” ซาบซึ้ง… “ก็ขอบคุณ” พูดสองคำนี้ให้ติดปาก