คำขออวยพร ของพระอาจารย์ ท่านว่าไว้ 9 อย่าง (อ่ านแล้วมีสติ ทุกอย่างราบรื่น โ ช ค ลาภจะมาเยื อ น)

นี่คือ… คำขออวยพร ของพระอาจารย์

ขอให้ โ ช ค ดี ราบรื่นติดต่อกัน ลาภลอยมาเทมา!

เรื่องหัวใจก็ราบรื่น ความฝันเป็นจริง สิ่งที่คิดก็เป็นจริง!

ความรักราบรื่น พบรักแท้ จับมือกันจนแก่เฒ่า

ทุกอย่างกลายเป็นมงคล ร้อยพันหมื่นเรื่องจะราบรื่น!

ใครขอก็จะได้รับพร สมความปรารถนา

ความฝันเป็นจริง ความคิดเป็นจริง

มีแต่ฤกษ์งามยามดี มีความสุขและมีสุขภาwดี

ขอให้เป็นไปตามwรหมลิขิต มีความชื่นชมยินดีและสันติสุข

ป ล. โปรดใช้วิจ า รณ ญาณในการอ่ า น

ดังคำที่พระท่านในหลายแห่งเคยบอกว่าไว้ว่า.. ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการ สุขกายสบายใจ ทุกอย่างราบรื่น ไม่มีแรงกดดันใดๆ

วันนี้แอดมินได้ไปขอพรwระท่านจากวัดแห่งหนึ่ง พระอาจารย์ก็เลยให้พรมา 9 ข้อ

เพื่อทำให้เรามี โ ช ค ในชีวิต ดังนี้

1. ของที่สูญเสียไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปแย่ งคืนมา

พระอาจารย์บอกว่า… ที่จริงสิ่งของที่สูญหายไปนั้น เดิมทีมันก็ไม่ใช่ของของคุณ ไม่จำเป็นต้องไปอาลัย

ยิ่งไปกว่านั้นไม่จำเป็นต้องพย าย ามไขว่คว้าเอามันกลับคืนมาหรอก

2. หากรู้สึกชีวิตเหนื่อຍ แล้วจะผ่อนคลายยังไงดี?

พระอาจารย์บอกว่า… เมื่อชีวิตเริ่มเหนื่อຍ ครึ่งหนึ่งของชีวิตก็เพื่อมีชีวิตอยู่รอ ด

อีกครึ่งหนึ่งก็เพื่อความปรารถนาและการเปรียบเทียบ

3. เมื่อวานกับวันนี้ เราควรจะฉ วยโอกาสเวลาไว้อย่างไร

พระอาจารย์บอกว่า… อย่ าให้อะไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานมาส่งผลกระทบต่อวันนี้ของเรา

4. คุณควรปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น อย่างไร

พระอาจารย์บอกว่า… ดีกับตนเองหน่อย เพราะชีวิตบนโลกนี้สั้นนัก ดีกับคนรอบข้างหน่อย หากมีชาติหน้า เราอาจไม่ได้พบกันอีกแล้ว

5. คุณควรจะมีมารย าทอย่างเป็นธรรมชาติ

พระอาจารย์บอกว่า… “การขอ โ ท ษ ขออภั ย” 

เป็นความจริงใจชนิดหนึ่ง “ไม่เป็นไร” คือ ลักษณะความประพฤ ติ ตั ว หากคุณให้ความจริงใจ แต่ไม่ได้รับความประพฤ ติ ตอบ

ถ้าเช่นนั้น ก็ได้แต่บอกว่า.. ฝ่ายตรงข้ามแสดงความเขลาและความหยาบคาย

6. อะไรคือความสุขที่สมดุลและความ เ ศ ร้ า ?

wระอาจารย์บอกว่า… คนเรามีหัวใจ ด ว ง เดียว แต่ในหัวใจมี 2 ห้อง

ห้องหนึ่งมีความสุขอาศัยอยู่ อีกห้องหนึ่งมีความ เ ศ ร้ า อาศัยอยู่

อย่ าหัวเราะเสียงดังไป เพราะจะได้ไม่ไปรบกวนห้องที่ความ เ ศ ร้ า อาศัยอยู่

7. ทำอย่างไรจึงจะเรียกว่า เป็นคนตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์

พระอาจารย์บอกว่า… ขอเพียงแค่เท้าของคุณยังอยู่บนดิน ก็อย่ ามองข้ามความดีของตนเอง

ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ก็อย่าโอ้อวดความดีจนลืมตัว

8. มีคนกล่าวไว้ว่า… กาลเวลาจะเป็นตัวทำให้ความรักลดน้อยลง คุณคิดอย่างไร ?

พระอาจารย์บอกว่า… ความรักทำให้คนลืมเวลา และเวลาเองก็ทำให้คนลืมความรักได้

9. หากคนรักกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้จะทำอย่างไร ?

พระอาจารย์บอกว่า… หากอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ เพราะชีวิตคนคนหนึ่งก็ไม่ได้ยาวมากมายอะไร

ขอให้ฉ วยโอกาสใช้เวลาแต่ละวันให้ดี คุ้มค่าที่สุด

เพราะการที่คนคนหนึ่งจะพบคนที่รักนั้นไม่ง่ายเลย

แหล่งที่มา : 1 7 travel / L I E KR