ให้เลี้ยงลูกแบบสมถะ เรียบง่าย… สอนให้เขาผิดหวังให้รู้จักความลำบากบ้าง

พ่อแม่หลายท่านแน่นอนว่าเคยผ่านความย ากลำบากมาอยู่ไม่น้อยกว่าจะมีวันนี้

คนเคยลำบากมาก่อนหลายคนพย าย ามเลี้ยงลูกให้ สบายที่สุด อย ากได้อะไรก็ต้องได้ ต้องมีมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน

เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน

อย ากินอะไรก็ต้องได้กิน เลี้ยงลูกแบบเทวดา

ด้วยความคิดผิดๆ ที่ว่า ไม่อย ากให้ลูกลำบากเหมือนเราตอนเด็ก เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบ ไข่ในหิน เช่นนี้

ลูกของคุณเองนั่นแหละ ที่จะทุกข์ใจมากที่สุด

จนตอนนี้มีโ ร คใหม่บัญญัติขึ้นนั่น คือ โ ร ค

ไม่รู้จักความลำบาก โ ร คใหม่ที่เกิดขึ้นกับเด็ก

ในปัจจุบัน โดยเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญ

โลกของความจริงที่ว่า… ในชีวิตคนเราจะรวย หรือจนทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากกันทั้งนั้น

ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิต พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง

ลูกมีหน้าที่เรียนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว

ในสังคมปัจจุบันเรียนเก่งอย่างเดียวมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต ยกตัวอย่าง

คุณพ่อท่านหนึ่ง… ที่ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไม่เคยห่างอกพ่อแม่เลย มีหน้าที่เรียนอย่างเดียว

คุณพ่อท่านนี้ส่งลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดังในเมืองหลวง อยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากิน ค่าอยู่

พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี

แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบาก

เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใด คำแรกที่ได้ยินคือ “ขอเงินเพิ่ม” เงินไม่พอ ต้องทำกิจก ร ร ม

ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่งเงินให้อยู่ร่ำไป ลูกอย ากได้ก็ซื้ อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้

จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่า… ที่ลูกมาขอเงินเพิ่มในทุกเดือนนั้นไม่ได้เอาไปจ่ายค่าหน่ ว ยกิจ

หรือค่ากิจก รร มที่บอกพ่อ แต่เอาไปสำมะเท เ ม า

ตามผับบาร์ คนเป็นพ่อเสียใจอย่างยิ่ง ได้แต่โทษตนเองที่ ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก

ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงินเอง มีอะไรก็ประเคนให้ตั้งแต่เล็กจนโต จนบ่มเพาะนิสัยแ ย่ๆ หลายอย่าง

ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอกเสียงเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่า…

แม้คุณจะรวยล้นฟ้ามาจากไหนก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะ เรียบ ง่าย และสอนให้เขาผิดหวัง

ให้รู้จักความลำบากบ้าง ลูกของคุณจะได้เติบโต

อย่างเข้มแข็งและเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

ขอบคุณ แสนสบาย

ขอบคุณที่มา staylifeth