คู่ชีวิตที่ดี… ย่อมมีศีลเสมอกัน ทำให้ชีวิตคู่อยู่ตลอดรอ ด ฝั่งได้

ทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ความรักเท่านั้น

ที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่ตลอดรอดฝั่งได้ เพราะหลายๆ

คนหาคนรักที่ดีบางคนมีความรักก็ไม่ได้คู่รักแบบที่

หวังไว้ไม่เป็นดั่งใจ ฉะนั้นการมีคู่ชีวิตที่ดีควรมี

ศีลเสมอกันด้วย เพราะการที่เรามีคู่ดีเราดูได้จากศีล

ดูได้จากสติปัญญามีบุญวาสนาที่เท่ากัน

เราจึงเรียกว่า…“คู่ดี” แต่เมื่อเรามีแล้วแต่ต้อง

อยู่บนความกังวลใจหนักใจวิตกกังวลมันไม่ได้เรียกว่า… คู่ดี มันเรียกว่า…“คู่เวรคู่กร รม”

สักวันหนึ่งที่เราหมดบุญต่อกันเมื่อ เวลามาถึงก็

ต้องแยกจากกันเราไม่สามารถยื้อไว้ได้

การฉลาดในการเลือก คู่นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

การที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสบายใจอย่างเดียว

มันไม่ได้หรอกมันต้องมีปัจจัยอื่นๆ ด้วยเช่น

คนรอบข้างหรือการเป็นตัว ของตัวเองแบบที่

ไม่ต้องแสร้งแกล้งทำแบบที่ไม่ต้องมานั่ง ประดิด

ยอมรับในข้อเสียของอีกฝ่ายได้เสมอ

หากคุณสองคนมีตรงนั้นแล้วเราดีใจด้วยความรัก

ของคนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็ย่อมยั่งยืนไม่หนี

หายไปไหนยามที่ทุกข์หนักไม่ปล่อยให้อีกฝ่าย

เผชิญปัญหาโดยลำพังเพียงคนเดียว

หากในชีวิตนี้ เราเจอคนแบบนั้นคนที่รักเรา

โดยไม่รังเกียจการกระทำ ที่ไม่ดีของเราจำไว้ว่า…

จงรักษาเขาไว้ให้ดีนอกจากพ่อแม่แล้วจะหาใคร

ที่ไหนรักเรายอมรับในตัวเราได้แบบนี้

ในชีวิตคนเราเราจะเจอคน เช่นนี้ไม่กี่คนจริงๆ

บางคนเจอแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ไม่เจออีกเลย

บางคนไม่เจอแต่หากเจอแล้วอย่ าเอากิเลส

ความหลง ความเบื่อนำทาง เพราะอารมณ์ชั่ ววูบ

นี่แหละ ทำให้ชีวิตต้องสูญสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตไป

มันไม่คุ้มเลย

 

ขอบคุณ บทความนี้จาก ลองคิด