เจ้ากบในหลุมลึก… สอนใจดีมาก (คนอ่านได้กำไร)

มีกบฝูงหนึ่งขณะเดินทางผ่านป่าแห่งหนึ่ง

โช ค ร้ ายมีกบ 2 ตัว พลัดตกลงไปในหลุมซึ่งลึกมาก

กบตัวอื่นๆ เห็น ก็มามุงดู เห็นว่าหลุมลึกมาก

ก็บอกกบสองตัวนั้นทันทีว่า…

“ไม่มีหวังแล้ว ไม่น่ารอ ด”

กบ 2 ตัวไม่สนใจว่ากบตัวอื่นๆบนปากหลุมจะพูดว่า.. อย่างไร ต่างก็พย า ย ามกระโดดให้สูง

เพื่อที่จะขึ้นจากหลุมให้ได้…ต่อไป

กบที่ปากหลุมยังคง ส่งเสียงบอกกบ 2 ตัวให้ยอมแพ้

ไม่น่าขึ้นมาได้ มันลึกเกินไป..

ขณะที่กบสองตัว ตะเกียกตะกายจะกระโดดขึ้น

จากปากหลุม กบตัวหนึ่ง เริ่มท้อจากความเจ็ บป วด

และเหนื่อยกลับมาสนใจฟังเสียงกบตัวอื่นที่พูดว่า..ให้ยอมแพ้

มันจึงยอมแพ้ ตกลงไปในหลุมต า ย ( สมใจใคร?)

ส่วนอีกตัว พย าย ามกระโดดสุดกำลังที่ทำได้

กบที่ปากหลุมยังคงไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะตะโกน

บอกให้กบตัวนั้นหยุดพย าย าม แถมบอก “เจ็ บตัวเปล่าๆ ให้ยอมต า ยเหอะ”

แต่กบตัวนั้น ยังคงพย าย ามมากขึ้นๆ

จนในที่สุดมันกระโดดออกมาได้ (น่าไปโ อ ลิ ม ปิค)

กบตัวอื่นๆเห็นดังนั้น จึงถามมันว่า..

“ถามจริงๆไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเขาบอกเหรอ”

กบตัวนั้นตอบว่า.. จริงๆแล้วเขาหูหนวก (ฟังไม่ชัด ตกหลุมลึกด้วย)

และคิดว่ากบตัวอื่นๆกำลังส่งเสียงเชียร์อยู่… จึงพย าย ามสุดกำลัง จนขึ้นมาได้

เสียงเชียร์ที่ไม่ได้ยิน (ช่างมโนนะ พี่กบ)

เรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า…

1. พูดให้กำลังใจกัน ดีกว่า พูดตัดกำลังกันแน่นอน  คุณไม่รู้หรอกว่า… คำพูดของคุณ

อา จส่งชีวิตหนึ่งไป ต ายได้ ต้องร ะ มั ดระวังความคิดและคำพูดของเราเอง

2. การหูหนวกบ้างในเรื่องบางเรื่อง ก็ดีทีเดียว

คนมีปัญหาการฟัง จริงๆแล้วๆโช คดี อยากฟังก็ใส่หูฟัง ไม่อยากฟังอะไร ก็เอาเครื่องช่วยฟังออก

มโนเอาบ้าง ก็สุขใจดี

3. อย่ าให้เสียงอะไรมาฉุดคุณลงหลุม หรือ อย่ าตกหลุมคำพูดลบง่ายๆ จนตัดสินใคร อะไรง่าย

หรือนำมาตัดสินตัวเองอย่ าปล่อยให้คำพูดของใครมาทำร้ าย ตัดกำลังใจเราได้

เราห้ ามใครไม่ได้แต่ห้ ามใจเรา ควบคุ ม ความคิดเราได้ ไม่มีใครทำร้ ายตัวคุณเองได้นอกจากตัวคุณเอง

รีบกำ จั ดมันออกไปอย่ าปล่อยให้ติดลึกฝังใจนานไป มันจะตัดพลังดีๆของเรา

ฝึกความคิดบวกให้เป็นนิสัย จะกำจัดสิ่งเหล่านี้เร็วและง่ายขึ้น

4. อย่ าให้เสียงอะไรมาดั บ ฝันคุณ  หากกำลังทำอะไร จงมุ่งหน้าในเป้าหมายที่วางและหวังไว้

หากท้อ คือ จ บ เ ก มส์ เร็ว สู้ต่อ ทำพลาด ดีกว่าไม่เคยทำอะไร

เรียบเรียง คิดกลับด้าน