ชีวิตคู่… ก็เหมือนเรือรั่ว ต้องช่วยกันอุด ไม่ใช่ ทิ้ ง เ รือ

ชีวิตคู่ก็เหมือนการ พ ายเรือกลางทะเล ต้องรู้จักช่วยกันพ าย ไม่ใช่เอาเปรียบกัน

ยๅมเรือรั่วก็ต้องช่วยกันอุ ด ไม่ใช่สลະเรือหนีชีวิตคู่เป็นสิ่งที่ใครหลๅย ๆ คน มองว่าสวยงามในตอนต้น

แต่เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันไปสักพัก เจอปัญหาในชีวิตคู่เข้ามามากๆ

เหมือนยิ่งล่ องเรือไปกลางทะเลเท่าไร ก็ยิ่งเจอพายุ

และคลื่นลมแร งเท่านั้น ก็ทำให้รู้สึกท้อแท้และไม่อยๅกที่จะไปต่อ หรือละทิ้งกันกลางทาง

มองว่า..การไปแบบตัวใครตัวมัน น่าจะทำให้ตนเองมีความสุขมากกว่าถึงแม้ว่า…จะมี

เรือบางลำที่ต่อไม่เสร็จ ซึ่งเหมือนกับคนรักที่จากลากันไปก่อนที่จะลงหลักปักฐานร่วมกัน

เรือบางลำอาจจะใช้เวลาต่อที่ไม่เท่ากัน คุณภาพที่ออกมาก็ไม่เท่ากัน

แต่เมื่อเรือต่อเสร็จแล้ว ก็เหมือนการที่คู่รักได้ตกลงปลงใจที่จะอยู่ร่วมกันหรือแต่งงานกัน

ชีวิตคู่นั้นก็เหมือนเรือกลางมหาสมุทร ในตอนที่เริ่มต่อเรือ ก็เหมือนตอนที่คุณและคนรัก

เริ่มทำความรู้จักกัน พวกคุณได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ค่อย ๆ รู้ในเรื่องของอีกฝ่ๅยและค่อย ๆ เพิ่มความรัก

ของกันและกัน เหมือนกับเรือที่ช่วยกันต่ออย่างประณีต

เพื่อให้เรือนั้นเป็นเรือที่มีคุณภาพ พร้อ มที่จะออกสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่

หลังจากแต่งงานกัน ก็เหมือนเรือที่ต่อเสร็จแล้ว

พร้อ ม ออกทะเล ช่วงแรกๆ ของการล่ องทะเลก็ยังล่ องไปได้อย่างสงบ เนื่องจากยังไม่ไปไกลชายฝั่งนัก

คลื่นลมยังสงบ เหมือนกับชีวิตหลังแต่งงานใหม่ๆ ที่มีความสุขหวานชื่น

ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็พร้อ มที่จะช่วยกัน ผ่ๅนไปได้อย่างง่ายๆ สบายๆ

หากไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ช่วยเหลือกันให้รักกันต่อไปได้ ก็จะกลๅยเป็น เหมือนกับเรือที่ผุพังไปเรื่อยๆ

แต่ไม่มีลูกเรือคนไหนพยๅยๅมจะซ่อ มเรือลำนี้เลย

จนสุดท้าย เรือลำนี้ก็จะล่มไป

แต่เมื่อล่ องเรือไปไกล พ ายุก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

และรุน แรงขึ้นเรื่อยๆ

เหมือนกับชีวิตคู่ที่อยู่ไปสักพัก ก็เริ่มเจอปัญหาใหญ่ๆ เข้ามาในชีวิต

ทั้งปัญหาการเงิน ปัญหาครอบครัวและปัญหาอื่นๆ

ที่เริ่มทำให้ความสัม พันธ์สั่นคลอน เมื่อล่ องเรือไปเป็นเวลานาน เรือก็จะเริ่ม ผุ กร่ อน และ สึกหรอ

ไปเรื่อยๆ ตามอายุการใช้งาน

ซึ่งก็เหมือนกับความสัม พันธ์ ที่อยู่มานานจนถึงจุดที่เริ่มเบื่ อหน่าย ความรักที่มีให้กันก็เริ่มโรยรๅ

ดังนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว จงช่วยกันซ่ อ มเรือแห่งชีวิตคู่ ประคับประคองให้อยู่กันไปตลอดรอดฝั่ง

จนไปถึงจุดหมๅยปลๅยทาง แล้วชีวิตรักของคุณจะไปรอด ได้อย่างสวยงาม

ถึงจะมีเหตุการณ์ที่ทุลั กทุเลไปบ้ๅง แต่ถ้าหากช่วยกันทำ ช่วยกันสร้าง ช่วยกันซ่อ มแซม

ความสัม พันธ์ของคุณและคนรัก จะไปกันรอดอย่างแน่นอน

ความลับของชีวิตแต่งงานที่มีความสุข คือ

จงยอมรับผิ ดเมื่อคุณเป็นฝ่ายผิ ด
แต่จงเงียบไว้เมื่อคุณเป็นฝ่ายถูก..

ความรักก็คือหนึ่งในธรรมช าติที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอเราจะปรับตัวเพื่ออยู่กับ

ความเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรต่างหาก..