อย่าแคร์คำพูดคนที่ไม่ได้ “หาเงินให้คุณใช้” เลิกใส่ใจคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอ!! เปล่าประโยชน์

เขาจะ “พูด” ถึงคุณยังไงก็ช่างเขา เขาจะ “วิจารณ์”

สิ่งที่คุณทำยังไงก็ช่างเขา

ถ้าคุณพอใจที่จะ “เป็น” และพอใจที่จะ “ทำ”

ก็ไม่เห็นต้องแคร์ ไม่ต้องเอามาใส่ใจ

เขาไม่ได้มาหา “เงิน” ให้เราใช้ ไม่ได้หา “ข้าว” ให้เรากิน คนที่ “นินทา” คุณที่สุด

คือคนที่ “อิจฉา” คุณที่สุด ปล่อยให้เขาหัว เ ร าะใส่คุณดังๆ แต่ลึกๆ ในใจเขาก็รู้สึก

“ด้อยกว่า” อยู่ดี ส่วนคุณก็หัวเราะเขาเบาๆ แต่รู้สึก “เหนือกว่า” แบบเงียบๆ

จำไว้… ถ้าคุณเป็น “คนดี คนเก่ง คนมีค่า”

ถ้าคุณ “เจ๋ง” คุณไม่จำเป็นต้อง “แคร์”

ทุกคนก็ได้ จำไว้ชีวิตมันสั้น “แคร์” คนที่รักคุณดีกว่า

อย่ า “เปลี่ยน” เพื่อคนอื่น

อ ย่ า “แคร์” ว่า…คนอื่นจะคิดยังไง เป็นตัวของตัวเอง และ “มีความสุข” กับสิ่งที่เป็น

คนที่ “รัก” คุณ จะยอมรับมันและคนที่ “ไม่ชอบ” มันจะออกไปจากชีวิตคุณ

แคร์คนที่ “ใช่” และเลือกจะ “อยู่” ลืมคนที่ “ไม่ใช่” และเลือกจะ “ไป” เพราะเขา

“ไม่จำเป็น” กับชีวิตคุณเลย! เ ลิ กแคร์..คนที่ไม่รู้จักคุณดีพอ ในชีวิตคนเราแม้จะพ ย า ย า ม ทำดีเท่าไหร่

แต่ก็คงไม่สา ม า ร ถทำให้ทุกคนพึงพอใจได้

จึงเป็นเรื่องแสนธร ร มดาที่ในชีวิตคุณต้องพบเจอ ทั้งผู้คนที่ชอบและไม่ชอบคุณในตัวคุณ

หากคุณต้องพบเจอกับคนที่ไม่ชอบบางอย่ า งในตัวคุณ

แต่มันเป็นสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ (หรือเปลี่ยนได้แต่คุณเองก็เป็นทุ ก ข์) หรือคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่คุณทำ

ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องที่เหมาะที่ควรแล้ว

สิ่งที่คุณต้องทำคือ “ห ยุ ดแคร์”

หยุ ด เก็บคำพูดของเขามาใส่ใจหรือคิดมาก

คิดเ สี ยว่าเขาคือคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอ

คนที่รู้จักตัวตนของคุณดีพอ จะยอมรับคุณได้ในแบบ

ที่คุณเป็น พร้อมที่จะรับฟังในสิ่ง ที่คุณคิดเสมอ

จึงส่งผลให้เขาเข้าใจในความคิดและเหตุผลในการตัดสินใจของคุณหรือหากมีเรื่องราวที่คุณทำไม่ดี

ก็พร้อมที่จะตักเตือนด้วยความปรารถนาดี อยู่เคียง

ข้างในวันที่คุณพ ล า ดพลั้งหรือเ สี ยใจ แต่กับคนที่

ไม่รู้จักคุณดีพอ เขาไม่ใช่คนที่แคร์ว่าคุณจะรู้สึกอย่ า งไร

มีความคิดเห็นอย่ า งไร หลายครั้งจึงอาจเกิดความเข้าใจผิ ดหรือบางครั้งก็จับกลุ่มกันนิ น ท าวิพ า ก ษ์วิจ า ร ณ์ตัวคุณโดยไม่คิดจะถามไถ่

คุณจึงหมดโอก า สที่จะอธิบาย หรือแม้จะอธิบายแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนความคิดอยู่ดี

ดังนั้น…หากคุณมัวเอาแต่ แ คร์คนที่เขาไม่รู้จักคุณดีพอ

แบบนี้ ก็มีแต่จะทำให้ป ว ดใจและเค รี ย ดไปโดยเปล่าประโยชน์

คนที่รู้จักคุณดี คนที่รักและเข้าใจคุณ ไม่ว่าจะเป็น

ครอบครัว คู่รัก เพื่อนสนิท ฯลฯ เขาเหล่านั้นต่างหาก คือ คนที่คุณควรแคร์และใส่ใจดูแล

เพื่อที่จะได้เป็น “คนสำคัญ” ที่รู้จักตัวตนของกันและกันไปตลอด

 

ขอบคุณบทความดีๆ จาก : เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล