(เขียนไว้ดีมาก) มีคนบอกว่า.. “เงินไม่สำคัญ” แต่สิ่งเขาทำ ก็เพื่อหาเงิน..?

คนเราต า ย ไปเอาเ งิ นไปไม่ได้…

แต่เมื่อขาดเ งิ นถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนจะ ต า ย

“เ งิ นซื้อความรักไม่ได้ ”

แต่เมื่อใดก็ตามที่เ งิ นไม่มีคนที่รักก็ดูเหมือนจะห่างหาย

“เ งิ นไม่สามารถซื้อการนอนหลับที่ดีได้”

แต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีเ งิ น เรามักจะนอนไม่ค่อยหลับ

“เ งิ นซื้อสุขภาพไม่ได้”

แต่การักษาสุขภาพ การเข้าถึงการรั ก ษ าพยาบาลที่ดีมักต้องใช้เ งิ น

“เ งิ นทำให้คนโ ง่ดูเหมือนคนฉลาด” เพราะ เค้าคิดว่าเขามีเ งิ น

เมื่อใดก็ตามที่คนฉลาดขาดเ งิ น ก็มักจะถูกคนอื่นมองดูเหมือนโ ง่ทันที

มีคนนึงเคยพูดกับผมว่า… เงินไม่สำคัญกับผม!!

แต่คนๆ นั้น แต่งตัวออกไปทำงานตั้งแต่ตี 5 เลิกงาน 2 ทุ่ม ทุกวัน

เ งิ นไม่ใช่ทุกอ ย่ า งในชีวิต ล่าสุดเขาโทรยืมเ งิ นเพื่อนผม 3 พัน ไปจ่ า ยค่ าเช่าห้อง

ต า ย ไปก็เอาไปไม่ได้ ตอนนี้เมี ยเขากำลังจะจากไปเพราะป่ ว ยหนัก ไม่มีเ งิ นรั กษา

ไม่รู้จะดิ้ น รนไปทำไม แค่พอมีพอกินก็พอแล้ว

ปัจจุบันคนๆ นี้ ผ่านไป 20 ปี ชีวิตยังย่ำอยู่ที่เดิม

“ความสุขไม่ได้วัดกันที่เ งิ น”

ผมเห็นคาตาว่า… พาลูกวัย 8 เดือน นั่งรถเมย์ สูดฝุ่น สูดควัน ไปหาหมอ

เ งิ นไม่ใช่ทุกอ ย่ า งในชีวิต แต่ยอมรับเถอะว่า…

“ทุกวันนี้ ทุกอ ย่ า งต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้น”

เกิดมาชีวิตนึงถ้าไม่คิดจะพย าย ามเพื่อใครเลย

อย่ ามีลูก อย่ ามีเมีย…!!

อย่ าให้ใครต้องมาช่วยรับก ร ร ม กับคนไม่เอาไหน ที่ก่อผลกระทบขึ้นกับคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัว…!!

อย่ าใช้คำว่า พอเพียง พอมี พอกิน แค่นี้ก็พออยู่ได้แล้ว ไม่ต้องการอะไรมาก

มาเป็นข้ อ อ้ า งให้ตัวเองดูดี..!

เพื่อไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าเดิม ถามลูก ถามเ มี ย ถามคนรอบข้างดูหรือยัง เขาอยากพอด้วยไหม?

ลูกอยากนั่งรถเมล์ไปโรงเรีย หรือ อยากนั่งรถเ ก๋ งไปโรงเรียน…

เ มี ยอยากนอนห้องเ ช่ า ห้องน้ำรวม เดือนละสองพันหรือนอนบ้านที่มีห้องส่วนตัวหลังละสองล้าน!!

พ่อแม่อยากรั ก ษาในโรงบาลรัฐที่ต้องไปต่อคิวตั้งแต่ตี 4 หรือ โรงพ ย า บาลเอกชลที่มีห้องส่วนตัวอย่ า งดี!!

ถ้ายังเป็นห นี้ อย่ าบอกว่า…“พอเพียง”

เพราะแค่เป็นห นี้ นั่นก็บ่งบอกว่าคุณใช้จ่ ายเกินตัว

เกินคำว่าพอเพียงแล้ว

ถ้ารู้ว่าเท่านี้ยังไม่พอ ยังก่อห นี้ เพิ่ม ก็ต้องขยันเพิ่ม

หาหนทางเพิ่ม ไม่ใช่หาข้ออ้ า งเพิ่ม เพื่อให้ตัวเองรู้สึก ผิ ดน้อยลง

พอเพียงคือ “ไม่เกินตัว ไม่เกินไป ไม่เดือ ดร้อนใคร”

ไม่ใช่หาได้ยังไม่พอซัพพอร์ตคนรอบตัวแล้วบอกพอเพียง

เ งิ นไม่สำคัญแล้วคุณ แต่งตัวออกไปทำงานทุกวันทำไม?

จากโลกนี้ไปก็เอาไปไม่ได้ มันคือ “ความเห็นแก่ตัว!!”

คุณไม่คิดจะทิ้งเงิ นไว้ให้ลูกคุณได้เรียนต่อ

ให้เมี ยคุณอยู่ต่อ ให้พ่อแม่ได้สุขสบายเลยหรือไง?

อยู่ก็ไม่คิดจะพย า ย ามอะไร ต า ย ไปยังจะทิ้ ง ภ า ระไว้ให้คนข้างหลังอีกเหรอ?

อากาศต้องซื้ อด้วยเงิ น คนที่จะต า ย คนแรก คือ คนที่ไม่คิดจะพยา ย า มทำอะไรเลยนี่แหละ

เอาไว้ไปสั่งผัดกะเพราไข่ดาว แล้วเขาให้กินฟ รี

ไปรักษาโรง พ ย า บาลเอกชนแล้วเขาให้รักษาฟ รี

ส่งลูกเรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลัยฟ รี

ถ้าทุกอย่ า งบนโลกทำได้แบบนั้น ค่อยพูดได้ว่า…

” เงิ นไม่สำคัญ!!”

 

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ จาก : คุณสิ ริ ทั ศ น์ ส ม เ ส งี่ ย ม