คนวัย 60 ปี ถ้าผมคิดได้เร็วกว่านี้จะดีมาก กับชีวิตที่ผ่านมา (ฝากบอกถึงคนรุ่นหลัง)

ความสำเร็จตอน 1 ขวบ คือ การเดินได้ด้วยขาของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องมีใครพยุ ง

ความสำเร็จตอน 6 ขวบ คือ การกินข้าวได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องมีใครมาป้อน

ความสำเร็จตอน 18 ปี คือ การมีเพื่อนมากมายที่รัก และคอยช่วยเหลือเรา

ความสำเร็จตอน 22 ปี คือ การเรียนจบการศึกษา เพื่อเข้าสู่วัยทำงาน

ความสำเร็จตอน 30 ปี คือ การมีหน้าที่การงานที่เลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่ต้องลำบาก

ความสำเร็จตอน 35 ปี คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา

ความสำเร็จตอน 50 ปี คือ การที่เรายังมีแรงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จตอน 65 ปี คือ การไปไหนมาไหนเองได้ ร่างกายยังแข็งแรงดี

ความสำเร็จตอน 80 ปี คือ การไม่ไปเป็นภาระของใคร ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือหลาน

เราสามารถมีความสุขได้จากความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ

ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเรา

จงอย่าเอาชีวิตคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานความสำเร็จ

เพราะทุกคนต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเอง

แต่จะดียิ่งกว่า ถ้าเราจะต้องแก่ไป ควรแก่อย่างมีคุณภาพ

โดยที่ไม่ไปเป็นภาระให้ลูกหลาน

จงใช้ชีวิตให้มีความสุข สิ่งไหนแย่ๆให้ทิ้งไป

เหลือไว้แต่สิ่งดีๆก็พอ

จงใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกังวล เชื่อมั่นในตัวลูกหลาน

แล้วปล่อยให้เขาเลือกทางเองได้

จงใช้ชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรง ทำจิตใจให้ปล อ ดโปร่ง

พร้อมกับสุขภาพที่ดี

จงใช้ชีวิตแบบไม่ทว ง บุญคุณ เป็นหน้าที่ที่คุณต้อง

เลี้ยงเขาให้ดี แต่ไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องเลี้ยงคุณ

จงใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง เพราะสุดท้ายคนที่จะอยู่

กับคุณได้นานที่สุด คือตัวคุณเอง