3 วิธี ประหยัด กินอยู่แบบพอดี ไม่ฟุ่มเฟือยเกินตัว ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี

เพราะอะไร พนักงานบางคน คนที่มีเงินเดือนเท่ากัน

เขาถึงมีเงินใช้อย่างไม่ขัดสนเลย เขาทำยังไง

นั่นอาจเพราะเขามีการจัดการ กับเงินของเขาดีนั้นเอง

เรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนกันบ้าง

1. งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือการใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขนม กระเป๋าเสื้อผ้า

รองเท้าที่ซื้อมา เพียงเพราะชอบ ที่ซื้อมาแล้ว

ก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆ

แต่ต้องมีวินัยในตัวเอง มีเหตุมีผล คิดไตร่ตรองให้ดี

แรกๆ อาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชิน ถ้าทำได้ก็จะส่งผลดีให้เรามีเงินเหลือเก็บออมได้

เพราะเหล่านี้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือยมาก

หากลดไปได้ คุณมีเงินเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ

แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้น

2. ซื้อของที่คุณภาพมิใช่ราคา

หลายคนที่อาจจะติดนิสัยชอบซื้อของแล้วดูที่ราคา

จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกรร ม ของตัวเองใหม่นะ

ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้อ

นอกจากจะดูที่ราคาแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ

ฉะนั้น การที่จะซื้อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพ

นั้นจะส่งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของอย่างคุ้มค่า

และไม่ต้องเสียเงินซื้อบ่อยๆ ไง ไตร่ตรองดูก่อน

ก่อนจะซื้อของ บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

3. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวเอง

การทำบัญชี รายรับรายจ่าย คือ พื้นฐานในการออมเงิน

ที่เชื่อว่า.. หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเลยล่ะ

ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้ คือ เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองนี่แหละ

ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อนๆ นั้นใส่รายการต่างๆ ที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไง

จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้าง และจ่ายไปเท่าไหร่

เงินที่เป็นรายได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่

หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่

เพราะเหล่านี้ จะส่งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

 

ขอขอบคุณ postjung