คนที่เกิดมาคู่กัน แบบไหนเรียกว่า… เป็นคู่แท้ หรือ คู่ ก ร ร ม

1. คู่บุญ

คู่บุญ : เป็นคนที่เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน อาจเคยเป็นเพื่อน เป็นญาติมิตรกันมาก่อน

มีโอกาสได้ ไปทำบุญร่วมกัน เป็นระยะหนึ่ง หรือย าวนานแต่ไม่นานถึงขนาดคู่แท้

คู่บุญ : คือ คนที่เคย ได้ร่วมบุญหรือเคยเป็นแฟน คบหากันในระยะเวลาหนึ่ง ที่ยังได้เจอคู่บุญอีก

นั่นเป็นเพราะ ก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเรา เราได้เคยเกิดมาแล้ว หลายชาติเคยคบหาดูใจ เคยได้ร่วมบุญ กับคนอื่นๆ

จึงมีโอกาสได้เจอกัน เมื่อหมดบุญไป จะมีเห ตุให้ต้องเลิกจากกันไปเอง เช่น

ต้องห่างกันไป ต้องออกไปใช้ชีวิตของตนเองหรือห่างด้วย เรื่องการเรียน งาน หรือความไม่ลงตัวกัน

จึงทำให้ค่อยๆ เปลี่ยนความสัมพันธ์ จนกลายเป็นเพื่อนสนิท หรือกลายเป็นคนรู้จักกันไป

เหลือไว้เพียงความทรงจำดีๆ

คนเราเกิดมามีคู่บุญมากมาย ในทางโหราศ าสตร์ ดูได้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ ถือว่าเป็นเก ณฑ์คู่เล็กเป็นช่วงมีโอกาส ได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ถู กใจ

คนที่ทำให้กระชุ่ม กระชวยหัวใจในปีหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอคู่บุญ อยู่หลายครั้ง

บางทีเดินสวนกัน แล้วรู้สึกดี หรือได้คุยกันเพีงไม่นาน รู้สึกเข้ากันได้มากคู่บุญ ต่ อ ย อดให้กลาย เป็นคู่แท้ได้ ด้วยการต่อบุญในชาตินี้อีก

คู่บุญ : เมื่อคบกันแล้ว ถ้าไม่อย ากข าด จากกันให้หมั่นสร้างบุญร่วมกัน สักเดือนละครั้ง หรือจะมากกว่านั้นก็ได้

อย่ าให้เกินสามเดือน ควรหาเวลาทำบุญร่วมกัน ทำไปสักระยะหนึ่งคู่บุญก็จะกลายเป็นคู่แท้ คู่กันไปตลอดไม่ขา ด จากกันได้

2. เป็นคู่แท้

คู่แท้ : เมื่อคบกันแล้ว อยู่ดีมีความสุข ช่วยกันทำมาหากิน ต่างเป็นกำลังใจให้แก่กัน

คู่แท้ : เมื่อเจอจะรู้สึกได้ทันที่เลยว่า คือคนที่ใช่ จะมีความรู้สึกสักอย่างที่ส่งออกมาในตอนที่ได้คบกัน

บางครั้งเจอก็รู้สึกคุ้นหน้าเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อน ในฝันหรือในนิมิต พอมีปัญหากันจะมีฝ่ๅยหนึ่ง ยอมอ่อน เงียบลงไปเอง

เมื่อเจอคู่แท้ จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้น แบบต่อเนื่องเหมือนมีแร งผลั กดัน

หลายคนสามารถเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือ เป็นหลังมือได้ เมื่อได้เจอกับคู่แท้ ปรับปรุงตัวเองได้ หรือยอมเปลี่ยนตัวเอง

คู่แท้ จะคอยเสริม ให้คำแนะนำ เป็นเบื้องหลังที่ดีให้สามารถผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้

คู่แท้ : นั้นเมื่อคบกันแล้ว จะไม่มีความรู้สึกลังเล ในการวางแผนชีวิตคู่ และแม้ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา ยังมีคนเข้ามาข้องเกี่ยว ก็ไม่สามารถจะแยกคู่แท้ จากกันได้

คู่แท้ : เกิดจากคู่ที่เคยร่วมบุญ ใช้ชีวิตทำบุญร่วมกัน หรือคนที่เคยได้เป็นคู่แท้ ที่รักกันมาก มาแต่ชาติปางก่อน แล้วเคยสาบาน ว่าจะรักกันไปตลอด

ข้ามภพข้ามชาติ ก็จะไม่ขอจากกันไป โดยไม่ผิ ดสัจจะ เมื่อจากกันไป ก็จะได้เจอได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีก

3. คู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม

คู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม : ก็ คือ เกิดมาเจอกัน เพื่อทำล ายกัน เพื่อใช้ก รรมให้แก่กัน หรือได้เจอเพื่อต้องรับก รรมที่เคยได้ก่อไว้

บางคน จะเจอคู่เว ร คู่ก รรม เป็นระยะเวลาหนึ่ง บางคนหลายเดือน หรือเป็นปี หรือไม่ก็จน ต ๅ ย จากกัน

และเมื่อเจอกัน จะรู้สึกรักและหลงมาก อย่างถอนตัว ไม่ขึ้น

ยิ่งรักก็ยิ่งหลง ตกอยู่ในภวังความรัก ความหลง จนไม่ยอมรับรู้ความจริ ง ที่จะทำให้เจ็ บใจ

หรือรับไม่ได้ ยอมถูกทำร้ า ย ยอมถูกส วมเขา ยอมถูกเหยี ย ดหย าม ยอมถูกกระทำ ให้เจ็ บป วดใจอย่างหนัก

พอเจอคู่…เว ร คู่ก ร ร ม ไม่ว่าจะเจอหนักขนาด เสี ยน้ำตาร้อ งไห้ขนาดไหน จะยังคงยอมรับทนได้เสมอ พร้อมให้อภัย ทุกอย่างขอเพียงอย่าได้ทิ้งกันไป

เพราะไม่อาจทำใจยอมรับได้ บางคนเปลี่ยนชีวิต จ ากที่เคยรุ่งเรือง มีชีวิตที่ก้าวหน้า ต้องมาจบทุกอย่าง หมดตัว

นั่นก็เป็นเพราะคู่เว ร คู่ก ร ร ม เกิดจากที่เราได้เคย ทำก ร ร มสร้างก ร ร มไว้

ทำให้คนรักต้องเสี ยใจต้องร้องไ ห้ ยุยงส่งเสริมให้คนเลิ กกัน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สมควรทำให้ชาตินี้ ต้องมาเป็นฝ่ ายรับก ร ร ม บางคนก็หนัก มากบางคนก็แค่ระยะเวลาหนึ่ง

เมื่อหมดเว รหมด ก ร ร มจะจากกันไปเอง ความรู้สึกหลง หัวปักหัวปำ จะค่อยๆ จางไปเริ่มเห็นความจริง กระจ่างขึ้น

ทางแก้เมื่อเจอคู่เว ร คู่ก ร ร ม คือให้ยอมรับว่าเ ราได้เคยสร้างก ร ร มไว้ จึงต้องมาเจออย่างนี้

พย าย ามอุทิศส่วนกุศลใ ห้เจ้าก ร รมนายเว ร เรื่องคู่ครอง ปฏิบัติก ร รมฐา นทำสมาธิภาวนา

อุทิศส่วนบุญให้เจ้าก ร รมนายเว ร แล้วจะข าดจากกันไปเอง โดยไม่รู้สึกเจ็ บป วด และไม่ต้องเสี ยใจมากนัก

ขอขอบคุณ postsod