เลี้ยงลูกแบบติดดิน ให้ลูกรู้จักความลำบากบ้าง เขาจะได้เติบโตขึ้นมาอย่ างมีคุณภาพ

ในยุคนี้ พ่อแม่หลายคนต้องเคยผ่าน ความย ากลำบากมาอยู่ไม่น้อย

กว่าจะมีวันนี้ได้ มันไม่ง่ายเลย หลาย ๆ ท่านพย าย ามเลี้ยงลูก ให้สบายที่สุดให้ดี ที่สุดเท่าที่ทำได้

ตามใจอย ากได้ อะไรก็ต้องได้ ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน

เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่า เพื่อนอย ากกินอะไร ก็ต้องได้กิน

ด้วยความคิดผิ ด ๆเลี้ยงลูกแบบผิ ด ๆ ที่ว่าไม่อย ากให้ลูกลำบาก เหมือนเราตอนเด็ก

เมื่อคุณเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหิน ลูกของคุณนั่นแหละ ที่จะทุกข์ใจเข้าใจมั้ย

และในปัจจุบันนี้มี โ ร ค ใหม่ บัญญั ติ ขึ้นนั่น คือ โ ร ค ไม่รู้จักความลำบาก เกิดขึ้นกับเด็ก

ในปัจจุบัน โดยเกิดจากพ่อแม่ ไม่สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ลูกตั้งแต่ยังน้อย ๆ เลี้ยงลูกผิ ด ๆ

ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลก ของความจริงในชีวิตคน

เราจะรวย หรือ จนทุกคนก็ต้องพบกับความลำบาก ทุกคนไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิดกัน ทั้งนั้น

ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไป ตลอด คนเรามันต้องลำบาก กันบ้าง

พ่อแม่ บางคนไม่กล้าใช้ ลูกไม่กล้าให้ลูกทำอะไร ด้วยตัวเอง ให้ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือ อย่ างเดียว

แต่ในความเป็นจริงนั้น ในสังคมปัจจุบัน เรียนเก่งอย่ างเดียวไม่ได้ช่วยให้ ทุกอย่ างราบรื่น

มันไม่เพียงพอ ในการดำเนินชีวิต เช่น คุณพ่อท่านหนึ่งไม่เคยสอน ให้ลูกรู้จักความลำบาก

มีหน้าที่เรียนอย่ างเดียว คุณพ่อท่านนี้ส่งลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดัง

ในเมืองหลวงอยู่ หรูค่าเช่าค่ากิน ค่าอยู่…

พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ว่า ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี แต่ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบาก

เมื่อลูกโทรมาหาคำแรกที่ได้ยินคือ ขอเงินซึ่งคุณพ่อท่านนี้ ก็ส่งเงินให้ลูกอย ากได้ ก็ซื้อให้หมด

แม้แต่รถที่ไม่จำ เป็นต้องใช้ ยังซื้อจนในที่สุด

ความจริง ก็เปิดเผยว่าที่ลูกมา ขอเงินเพิ่มเรื่อยๆนั้น

ไม่ได้เอาไปจ่ายค่าเทอม หรือ ค่ากิจกร ร มอะไรนั่นหรอก แต่เอาไปสำมะเทเ ม า

พ่อรู้เสียใจ อย่ างยิ่งได้ แต่โท ษ ตนเอง เพราะไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักความลำบาก

ไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักหาเงิน มีอะไรก็ประเคน จนบ่มเพาะนิสัยแย่ ๆ

เราจึงขอเป็นกระบอกเสียง เตือ นพ่อคุณแม่ มือใหม่ทั้งหลายว่า แม้คุณจะรวยล้นฟ้า

ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบติดดิน แบบสมถะเรียบง่าย และสอนให้เขาผิดหวัง

ให้รู้จักความลำบาก แล้วลูกของคุณจะได้เติบโต อย่ างเข้มแข็ง พึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต

 

ขอบคุณ s a n – s a b a i