(เขียนไว้ดีมากๆ) รู้จัก “แพ้ได้..ถอยให้เป็น” ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง

เพื่อให้เราเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น อย่างมีความสุข และมีสายสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน

“แพ้ให้เป็น” ในที่นี้ คือการ “ยอม” ให้คนอื่นบ้าง

ยอม เห็นด้วยเป็นบางครั้ง กับความคิดเห็น

หรือ คำพูดของคนอื่น ที่เราไม่เห็น ด้วยเลยสักนิด

เพราะมันจะช่วย ให้ความสัมพันธ์

ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดี ไม่มีเคืองใจกัน

เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมี เรื่องเกี่ยวข้องกัน และช่วยเหลือกันและกันอีก

ลองเปิดใจยอมรับความคิดเ ห็นของคนอื่น ที่แตกต่าง จากความคิดเห็น ของเราดู

ถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือ ขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนอะไร ให้กับเราหรือใครๆ

เป็นเพียงความคิดในมุมมอง ของเขาที่ อาจไม่เหมือนของเรา

ซึ่งก็เช่นเดียวกับ ความคิดของเราที่ ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วย เช่นกัน

ถ้ายอมรับ ยอมรับฟังใส่ใจและคิดตามแล้ว เราก็อาจจะได้แนว ความคิดใหม่ ๆ

หรือมุมมองใหม่ ๆเพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ก็ได้

ความคิดของเรา ไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไป

และ ความคิดของคนอื่น ก็ไม่ได้ผิดไป เสียทั้งหมด ตัดความรู้สึกที่ว่า..

“ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉัน ต้องชนะเลิศ” ออกไปก่อนเปิดใจ รับฟังความคิดของเขา

ถึงจะไม่ถูกใจอย่างไรก็ต้องฟังให้จบก่อน อย่าเพิ่งตัดสิน ความคิดของเขาว่า

ผิ ด อ ย่ า คิด แต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิด ด้วยการบอกหรือคิดว่า มันผิ ด พร้อม กับยัดเยียดความคิด ของเราให้เขา

แล้วหวังให้เขาเชื่อเขา ไม่เชื่อเราหรอก เพราะขนาดเราเอง ก็ยังไม่เชื่อความคิด ของเขาเลย ใช่ไหม

แล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้ “แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่ การยอมแพ้ แต่คือการยอมรับความคิด และการกระทำของคนอื่นบ้าง

หากมุ่งแต่จะเอาชนะ เขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไป เสียทุกครั้งแล้ว

เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มี แต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้ง ทำล ายความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกัน

สร้างสถานก ารณ์ด้ านลบให้เกิดขึ้น ระหว่างเราและเขาอยู่เสมอ

คนที่มีแต่ความอยากเอาชนะคนอื่น ย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้

เขาอาจจะชนะ ด้วยคำพูดที่เฉีย บ แ หลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่า

แต่ภายในความพ่ายแพ้ ของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเกลียดชัง

และรอวันเอาคืนแพ้ ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้อง ชนะไปเสียหมด

เลือกชนะ ในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวย และเขาคนนั้น พร้อมที่จะรับฟัง

แต่อย่ าเอาชนะ เพราะอารมณ์ อยากเอาชนะอยาก ฟาดฟั น เขาให้ย่อยยับ

หรือ บังคั บให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา เพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลย

นอกจากความรู้สึกด้ านลบ ที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลียดชัไปอีก นาน

แพ้ให้เป็นไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่องแพ้ เพื่อให้คนอื่นได้ ชนะบ้าง

เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิม หรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ในชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องทะเล า ะกัน

เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้ง ชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ

เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไป ไร้ปลา

คนที่ชัดเจน และตรงเกินไป ในทุกเรื่องไร้เพื่อน

ทะเล า ะกับคนในครอบครัวต่อให้ชนะความผูกพันก็หมดไป ทะเล า ะกับคนรักต่อให้ชนะ

ความรักก็จืดจางไปทะเล า ะกับเพื่อน ต่อให้ชนะมิตรภาพ ก็สู ญ ห ายไป

ทะเล า ะกัน เพราะเหตุผลที่เสี ย ห าย คือ ความสัมพันธ์ที่เจ็ บ ป วดคือตนเอง สีดำ ก็คือสีดำ

สีขาว ก็คือสีขาวใ ห้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอ ะ วางอคติและ ความยึดติดของตนลงเสีย

คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้น มาในทันทีลองปิดตาเ สียบ้าง ในบ้างครั้ง

เพื่อระ วั ง จิ ตให้ไม่หวันไหวลอง ไม่ฟัง เ สี ย บ้ า ง ช่างปะไรดีกว่าไปฟังทุกเรื่อง

เปลืองเวลารูดซิบปาก เ สี ย บ้ า ง ในบางทีย่อม จะดีกว่าพูดบ่นเหมือน

คนบ้ า ปิดหูปากให้สนิท และปิดตาเพื่อป้องกัน ปัญหามากวนใจ

 

ขอบคุณ ห นั ง สื อ I n s p i r a t i o n L i g h t s U p Y o u r L i f e