8 เหตุผล ทำไมคนเรียนไม่เก่ง มักจะประสบความสำเร็จได้ดี เมื่อโตขึ้นมา

เมื่อมองย้อนกลับไปในวัยเรียน เมื่อก่อนเรา

ก็ไม่ค่อยชอบเข้าเรียน หนีไปเล่นเก มบ้าง

อาจตั้งใจเรียน เพื่อเตรียมเข้ามหาลัย

ที่ตัวเองหวัง แต่เชื่อเถอะ เด็ กตั้งใจเรียน

นั่ง อยู่หน้าห้อง คงเป็นส่วนน้อย

ส่วนเด็ กหลังห้องเรื่องเรียน ถือเป็นปัจจัยรอง

ซึ่งมีคำเฉพาะสำหรับ ใช้เรียก นักเรียนกลุ่มนี้ว่า

คนเรียนไม่เก่ง นี่แหละเป็นเหตุผลที่ในวันนี้

เราจะได้มาหยิบ 8 เหตุผลเหล่านี้

ว่าเพราะอะไรเด็ กเรียนไม่เก่ง พวกเขามัก

ประสบความสำเร็จ ทำไมเด็ กเรียนไม่เก่ง

จึงมักจะมีชีวิตที่ค่อนข้างดี ซึ่งมันขัดจาก

คำ ดู ถู ก ที่อาจารย์ได้ พร่ำสอน พร่ำบอกเขา

มาให้ดู ก็เท่านั้นเองครับ ตามมาดูกัน!

1. เขารู้วิธีจะยกระดับ ความสามารถคนอื่น

ในขณะที่เหล่าบรรดาเด็ กเรียนเก่งๆ

ตั้งใจเรียนอยู่นั้น เหล่าคนเรียนไม่เก่งพวกเขา

จะใช้เวลา เหล่านั้น ไปกับการสร้างกอ งทั พ

ของเขาเอง โดยเขาจะใช้เวลาในส่วนเวลานี้

ในการสร้าง คอนเน็คชั่น ให้มากเท่าที่จะทำได้

เพราะเขารู้ว่า ชีวิตหลังการเรียนจบนั้น

จะเป็นยังไงต่อเจ้าตัวความสัมพันธ์ ระหว่าง

บุคคลอื่น อันนี้แหละ

ที่จะเป็นใบเบิกทาง ให้เขามีลู่ทางต่างๆ ได้

2. เขามักมีเรื่องใหญ่ กว่าการเรียน ที่ต้องคิดมาก

ถ้าตั้งใจเรียนมากเกินไป จะทำให้เรา ไม่มีเวลา

คิดถึงอนาคตอย่างจริงจัง และนี่เองเป็นหนึ่ง

ในเหตุผลที่ทำให้คนเรียนไม่เก่ง ประสบความ

สำเร็ หลังการเรียนจบ เพราะเด็ กเหล่านี้

คอยเฝ้ารอ คิดมาตลอดถึงชีวิตหลังการเรียนจบ

ว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่พวกเขา จะได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง

3. ประจบประแจง ผู้ใหญ่ไม่เป็น

พวกเขามักไม่เคยมีพฤติก ร ร มประจบประแจง

พวกเขาจะเคารพรัก ครูของพวกเขา

แต่จะไม่ได้ต้องทำตามหรือเชื่อในทุกสิ่ง

ที่ครูของพวกเขา พูดหรอกนะ เพราะเด็ กเหล่านี้

ไม่เชื่อว่าการที่ทำทุกสิ่ง ตามที่ครูสั่ง คือหนทาง

เดียวที่จะนำพาเขา สู่ความสำเร็จได้

โดยพวกเขา มักมีความคิดว่า…

ความก้าวหน้าในอนาคตนั้น คือสิ่งที่พวกเขา

ต้องสร้างขึ้นเอง

4. เขาจะมักเป็นคนช่างฝัน

เพราะในบรรย ากาศห้องเรียน ในขณะที่

เหล่าเด็ กเรียนทั้งหลาย ตั้งใจเรียน กลับ

กันคนเรียนไม่เก่ง พวกเขามักมองออกไป

นอกหน้าต่าง ดูท้องฟ้า ดูเมฆ จินตนาการ

สิ่งต่างๆ ไปเรื่อย เพราะเด็ กเหล่านี้

พวกเขาเป็นเด็ กที่ช่างฝัน ช่างจินตนาการ

พวกเขามักจะจินตนาการไปถึงการทำงาน

ในชีวิตจริง เพราะงั้น เมื่อพวกเขาเรียนแล้ว

มีอิสระทำให้พวกเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้าง

ความฝัน ที่วาดไว้ให้เป็นจริง

5. เขามักเรียนรู้ โดยตรง

เพราะคนเรียนไม่เก่ง แต่มีความคิดว่า การ

ที่จะต้องเรียนรู้อะไรสักเรื่อง การที่พาตัวเอง

ไปเรียนรู้กับมันโดยตรง คือสิ่งสำคัญ แล้วนี่แหละ เป็นเหตุผลว่า

เมื่อเด็ กเหล่านี้สนใจอะไร

พวกเขาก็จะทุ่มเทต่อการเรียนรู้สิ่งนั้น อีกทั้ง

พวกเขามักกำหนดทิศทาง การเรียนรู้ในแบบ

ตัวเองด้วย แบบที่ไม่ต้อง การคำตอบสู ตรสำเร็จ

จากใคร แต่พวกเขาจะมีวิธี การเรียนรู้ในแบบตัวเองเลยล่ะ

6. เขาตั้งคำถาม เกี่ยวกับระบ บการศึ กษา

เพราะคนเรียนไม่เก่ง พวกเขาไม่ค่อยเชื่อมั่น

ในระบ บการศึกษา ที่ตีกรอบ แค่ในห้องเรียน

พวกเขาเชื่อ ในการเรียนรู้ ที่อยู่ภายนอกกว่า

เพราะรู้ว่า การเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นได้ในทุกที่

ทั้งยังไม่กลัว ที่จะท้าทายตนเอง

แม้การท้าทายนั้น อาจอึดอัดค้ านสายตา

ของบุคคลอื่น แต่คนเรียนไม่เก่ง พวกเขารู้ว่า

มันก็อึดอัดน้อย กว่าที่จะต้อง เดินไปในทางที่ผิ ดและที่ไม่ใช่ตัวเอง

7. เขามีคำจำกั ดความ ของคำว่า ความสำเร็จเป็นของตนเอง

เพราะคนเรียนไม่เก่ง เขาจะรู้ว่า..

ความสำเร็จไม่ได้มาจากการ ที่ได้เกร ดเอ

ในห้องเรียน แต่ความสำเร็จมักเกิดมาจาก

การสั่งสมประสบการณ์ภายนอกมากกว่า

และพวกเขาไม่สนใจหรอกว่า

คนอื่นจะคิดยังไง เพราะเขามีหนทาง ที่เขาได้

เลือกไว้ในใจแล้ว

8. พวกเขาไม่ยอม เป็นผู้ติ ดตามใคร

เขามักไม่ค่อยชอบเดินตามทางของใคร

เขาไม่เชื่อ ว่าการที่ชีวิต ของพวกเขาต้องไปเดิน

ตามคนอื่นเขา จะเป็นหนทางที่ถูกต้อง

ทั้งพวกเขายังไม่ชอบ ให้ใคร บอกว่าพวกเขา

ต้องใช้ชีวิตยังไง

เพราะคนเรียนไม่เก่ง พวกเขาจะมีวิธีการดำเนิน

ชีวิตของพวกเขาเองไง