เจ้าม้าพันลี้ อวดดี คิดว่า..ตนเอง เก่งอยู่เหนือกว่าคนอื่น (เตือนสติดีมาก)

ม้าพันลี้หนุ่มตัวหนึ่ง… รอคอยผู้รู้ผู้เชียวชาญ

มาพบเห็นมัน ระหว่างที่รอก็มีพ่อค้ามาหา..

พ่อค้าก็เลยถาม ม้าพันลี้ว่า.. “เจ้าจะไปกับข้าไหม”

ม้าพันลี้สายหัว ตอบว่า.. “ไม่ไป! ฝีเท้าดีอย่างข้า

ทำไมต้องไปส่งของให้เจ้า ซึ่งเป็นพ่อค้าธรรมดา”

ทห ารมาก็ถามว่า..“เจ้าจะยอม ไปกับข้าหรือไม่”

ม้าพันลี้สายหน้า พูดว่า… “ไม่ได้ !

ทำไมข้าต้องไปรับใช้ ทห า รธรรมดาอย่างเจ้า”

นายพรา นมาถามว่า..“เจ้าจะไปกับข้าไหม”

ม้าพันลี้สายหน้า เช่นเคย บอกตอบไปว่า…

“ไม่! ข้าเป็นม้าพันลี้ จะไปทำงานหนัก

รับใช้เจ้าผู้ที่เป็นนาย พ ร า น ทำไม”

อย่างไรก็ตาม จนเวลาผ่านไปนาน

วันแล้ว วันเล่า ปีแล้ว ปีเล่า.

ม้าตัวนี้ยังค้ น ห า เจ้านายที่ใฝ่ฝันไว้

ไม่ได้..เลย

ในที่สุด จนมีขุนนางรู้ข่ า ว… เกี่ยวกับม้าพันลี้

ขุนนางจึงออกมาจากวังหลวง ตามพระราชโองการ

เพื่อตามหาม้าพันลี้ (ม้าพันลี้และขุนนาง จึงได้พบกัน)

ม้าพันลี้ พูดขึ้นว่า… “ข้าคือม้าพันลี่ ที่ท่านตามหา”

ขุนนาง ก็เลยถาม “ม้าพันลี้ว่า เชียวชาญเส้นทางประเทศ เราไหม”

ม้าพันลี้ตอบว่า… “ไม่!”

ขุนนางถามต่อ “เจ้าเคย สู้สมรภูมิรบบ้ างมั๊ย”

ม้าพันลี้ ก็บอกว่า… “ไม่!”

ขุนนาง เลยพูดขึ้นว่า…“เจ้าจะมีประโยชน์ไร”

ม้าพันลี้ บอกว่า… “ข้าวิ่งเวลากลางวันได้

วันละ พันลี้ กลางคืน แปดร้อยลี้”

ขุนนางให้ม้าพันลี้วิ่งม้าใช้พลังทั้งหมด

ออกวิ่งไป วิ่งไปได้ไม่กี่เก้าก็ ห า ย ใ จ

ห อ บ ขุนนาง พูดว่า…

“เจ้าแก่แล้ว ไม่ไหวแล้ว..” (พูดจบก็เดินจากไป)

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…

การรอไม่เป็นผลดีกับตัวคุณเลย รอวันหน้า รอ..

รอครั้งหน้า รอมีเวลา รอมีเงื่ อ นไข รอมีเงินแล้ว

รอไปรอมา รอจนไร้ซึ่งวาสนา รอจนไร้สุขภ าพที่ดี

รอจนไม่ได้โอกาส ไม่มีทางเลือก..ไร้ซึ่งความ

สวยงามใครก็ไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้

เรื่องราวมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ก็กลายเป็น

ผ่านออกไปตลอดกาล เรื่องที่คิดจะทำก็รีบเร่งทำ

อย่ าให้คงเหลือซึ่งไว้ซึ่งความเสี ย ใ จที่ไม่ได้ทำ

บางครั้งโอกาสดีๆ ก็ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ เมื่อไร

ที่มีโฮกาสดีๆ เข้ามาในชีวิต คว ร รีบคว้าไว้

และตั้งใจทำให้ได้อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง

เป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆ

ขอขอบคุณ b i t c o r et e ch